PDA

View Full Version : บทสวดมนต์ - คาถา


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16

 1. มหัศจรรย์แห่งโลกภายใน
 2. ความรู้เรื่อง ..คาถาอาคม เวทมนต์ - คุณไสยมนต์ดำ..
 3. สวดมนต์ให้พ่อหลวง
 4. พิธีการแก้ไขกรรม แก้ไขดวง ด้วยตนเอง
 5. ปฏิบัติธรรม อย่าไปอยากได้อะไร
 6. ทำบุญ ทำทาน ทำกุศล
 7. ทำบุญ ๑๐ วิธี ในพระพุทธศาสนา
 8. ปฏิบัติธรรมแก้ความร้อนรุ่มใจในรักได้
 9. ศีล
 10. พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร
 11. คาถาประกาศชุมนุมเทวดา
 12. "สวดมนต์เป็นนิจ อธิษฐานเป็นประจำ อโหสิกรรมก่อนค่อยแผ่เมตตา"
 13. สวดมนต์แก้ความฝัน
 14. คำขอขมาถอนคำอธิษฐานมิจฉาทิฏฐิ
 15. พระคาถาอาราธนาพระขึ้นคอทุกเช้า
 16. มีคาถาที่ทำให้อิ่มมั้ย..??
 17. บดสวดครับ ช่วยที
 18. พิบัติเศรษฐกิจแบบนี้..คาถาบทนี้ช่วยคุณได้(จริงๆนะ)
 19. ท่านผู้ใดมีบทสวดมนต์ชุดนี้บ้าง อยากได้มากเลย
 20. ศีลมี ๓ อย่าง คือ หีนศีล, มัชฌิมศีล, และปณีตศีล
 21. พระพุทธบารมีสยามบุรีพิทักษ์
 22. กรวดน้ำอย่างไร วิญญาณจึงได้รับ
 23. ชวนจิตมาทำงาน
 24. นั่งสมาธิ จิตไม่สงบ จะได้บุญหรือไม่ ?
 25. ประเทศไทยในอนาคต
 26. พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
 27. อภิณหปัจจเวกขณ์ (การพิจารณา)
 28. มาช่วยกันสวดเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขกันครับ
 29. นั่งสงบไม่มีขั้นตอน เพียงแต่ดูเฉยๆ แล้วไม่เอา
 30. ธรรมแท้ คือจิตไม่มี
 31. จิต....คืออะไร?
 32. วิปัสสนาญาณ ๙
 33. เมตตาภาวนา
 34. พระแม่ธรณีบีบมวยผม
 35. พญานาค
 36. ตำนานพญาครุฑ
 37. ฉลาดทำบุญ-การทำบุญให้มีผลมากอานิสงส์มาก
 38. ตรวจสอบคนดีจริงไม่จริงได้ที่นี่
 39. จิตลอยตัว อยู่เหนือขันธ์
 40. สิ่งที่ทำให้คนประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉาน
 41. ร่วมกันสวดมนต์ "บทสวดรัตนสูตร...เพื่อสันติสุขชาวไทย"
 42. ถามเรื่องการนั่งสมาธิครับ
 43. ๓พิธีบวชแบบพุทธแท้.
 44. ...ต้องทำความดีขนาดไหน จึงจะได้เป็นบารมี...
 45. อาการสำรวมจิต
 46. วิญญาณขอส่วนบุญ
 47. อยากรู้ว่า การกระทำเช่นนี้ผิดสัจวาจาหรือเปล่าๆ!!!!
 48. แสงสว่างที่เสมอด้วยแสงสว่างคือปัญญา..หามีไม่
 49. ***** ความแตกต่างระหว่างสมถะ และวิปัสสนา *****
 50. ตรัสรู้เร็วพลัน
 51. การที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์
 52. สวดพระพุทธคุณแก้กรรม
 53. สวดพระพุทธคุณแก้กรรม
 54. พระสีวลี ผู้เป็นเลิศในทางได้ลาภ
 55. **...รอยยิ้มแห่งพระพุทธองค์...**
 56. แบบฝึกจิตแบบเจโตวิมุติ
 57. วิธีเปิดตาทิพย์แบบต่างๆ ๗ วิธี
 58. อานิสงส์ของการเป็นผู้นำบุญ
 59. พระคาถาพาหุง
 60. ฟังบทสวดเพลินๆ ไปแล้วจะได้อานิสงค์หรือไม่
 61. บทสวดมหากรุณาธารณีสูตร
 62. ก้าวแรกของผู้ปฏิบัติธรรมใหม่
 63. สิริมงคลแก่ตัวเรา
 64. สวดมนต์แก้ความฝัน
 65. การใช้บุญของตัวเองและพลังแสงทิพย์เพื่ออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวร!!
 66. การสวดมนต์ แก้เคราะห์แก้กรรมที่บ้านเพื่อปัดเป่าเคราะห์
 67. การบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 68. การสวดมนต์และการทำสมาธิ
 69. บทสวดก่อนนอน
 70. พระพุทธปางห้ามสมุทร
 71. คาถาบูชาปู่พระนารายณ์
 72. เทวทูตทั้ง 4 เกิด เเก่ เจ็บ ตาย
 73. เมตตาพรหมวิหารภาวนา*** เพื่อล้างไสยศาตร์ทั้งปวง
 74. แนะนำบทสวดก่อนนอน
 75. เตรียมตัวอย่างไรก่อนสวดมนต์ดีคะ ?
 76. ความเป็นมาของการสร้างพระพุทธรูป
 77. ไหว้พระพุทธรูป
 78. ประโยชน์ของกิจวัตร ๑๐ ประการ ที่พระสงฆ์พึงกระทำ
 79. ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ
 80. รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
 81. พระเจ้าจักรพรรดิ มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้าง ?
 82. ต้นไม้ในพุทธประวัติ
 83. พลังนาคปรก เกิดขึ้นจากการสวดมนต์
 84. อรหันต์
 85. รูปพระพุทธเจ้า
 86. คำอธิษฐาน
 87. วิธีเลี้ยงรัก-ยม ของหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา
 88. ตำนาน รัก-ยม
 89. ขอความกรุณา ขอคาถาไล่ยุงหน่อยได้ไหมครับ
 90. คาถาเสกข้าวสารเป็นช้าง
 91. คาถาพาหุงบทที่ ๗ ถอนเสน่ห์ยาแฝด
 92. ไสยศาสตร์ที่เขาพนมรุ้ง
 93. ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
 94. คาถาโบราณที่ควรมีไว้ใช้
 95. คาถามหาเศรษฐี
 96. กำเนิด ประวัติ เรื่องราวความเป็นมา พระอุปคุต - คัมภีร์ปฐมสมโพธิ์
 97. ผู้กล่าว นะโม ครั้งแรกในโลก
 98. สวดภาณยักษ์
 99. ประเพณีสืบชะตา
 100. 卍 สวัสติกะ 卐 : สัญลักษณ์แห่ง
 101. บทสวดมนต์ มหาสติปัฏฐานสูตร (พร้อมคำแปล)
 102. คาถาลดความอ้วนของพระพุทธเจ้า
 103. ขอเชิญร่วมฟังธรรมโดย ดร.พระครูอดุลสารสิทธิ์ ในวันที่ 23 พย 51 เวลา 14.00 น. ณ วัดเบญจมบพิตร
 104. คาถาลดความอ้วนของพระพุทธเจ้า
 105. คาถาปลุกของ
 106. ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด
 107. โรคมะเร็งและวิธีแก้วิบากกรรม
 108. กรวดน้ำ ถ้าเราไม่ได้เทน้ำ แค่ใช้จิตอุทิศ/ที่ให้ผู้ร้บจะได้รับหรือไม่?
 109. พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 110. พระมหาจักรพรรดิ วัดพระพุทธบาทสี่รอย
 111. อยากทราบคาถาท้าวมหาพรหมครับ
 112. พระคาถาจากผูกใบลานตัวอักษรธรรมอีสาน
 113. คาถาสนองกลับผู้กระทำคุณไสย์-เร่งของเก่าอภิญญา
 114. อยากทราบว่า ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก กับ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก(ฉบับเดิม) มีความแตกต่างกันอย่างไร
 115. วัวธนู
 116. บุ ญ แ ห่ ง ก า ร ภ า ว น า
 117. พระคาถาอาการะวัตตาสูตร(แปลไทย)
 118. พระคาถาใช้ภาวนาล่องหน ของพระยาสีหราชเดโช
 119. สวดมนต์บทเต็ม กับ บทย่อ
 120. พี่ๆคับ ผมอยากได้วิธีการสวดมนต์คับ และเราจะสวดบทเชิญเทวดาตอนไหนและจะเชิญกลับตอนไหนคับ
 121. บทสวดมนต์ หมั่งสิ่วจิงเกง(สวดภาวนาเพื่อคลายอาถรรพณ์)
 122. บทสวดมนต์ กวงอิมฮุกโจ้วเป๋าอุ่งเกง(ขอประทานบารมีให้ทรงคุ้มครองดวงชะตา)
 123. รบกวนผู้รู้เกี่ยวกับการสวดมนต์ครับ
 124. ผู้ที่ศึกษาไสยศาสตร์ทั้งหลาย มีข้อห้ามอะไรบ้าง
 125. อุปปาตะสันติ มนต์สำหรับระงับเหตุร้ายทั้งปวง
 126. อยากรู้ครับบอกหน่อยว่า...
 127. การสวดมนต์พลังพิเศษในตัวคุณ
 128. แจกพระคาถาชุมนุมเทวดาแปล
 129. !! พระคาถา ชินบัญชร ครับ !!
 130. ไหว้พระหน้าคอมกันดีกว่าครับ
 131. ขอความช่วยเหลือครับ คนโดนของต้องทำไงครับ
 132. กสิณ เตโช คือ อะไร
 133. พระคาถาเมตตาหลวง
 134. คาถาที่ทำให้ถือของขึ้น
 135. ขอถามหน่อยครับ
 136. คาถาป้องกันตัวจากการกระทำย่ำยีทางคุณไสย
 137. มีคาถาที่ทำให้เราเห็น ภูต ผี ปีศาจ และอื่นๆ.....ไหมครับ
 138. บทสวด คิริมานนทสูตร หรือ อาพาธสูตร
 139. คิริมานนทสูตรสำหรับผู้ที่เจ็บป่วย
 140. อิติปิโสย้ายรูป
 141. ศราทธพรตคาถา...ใครบ้างที่รู้
 142. จงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
 143. พระพุทธเจ้าชนะมาร
 144. บทสวดบูชาพระธาตุ
 145. พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุ
 146. เหล็กไหล 7 สี
 147. อยากได้เสียงสวดมนต์ครับ
 148. สวัสดีคับทุกๆท่าน
 149. อยากรู้นิมิตที่ดีของการกินน้ำมนต์
 150. ขอถามเกี่ยวกับเนื้อหาบทสวดมนต์ค่ะ
 151. เกี่ยวกับบทคาถาชุมนุมเทวดา
 152. บุญของการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 153. เชิญทำบุญใหญ่ร่วมกัน
 154. ตำนานและที่มาของอักขระยันต์
 155. การสวดมนต์ก่อนที่จะนั่งสมาธิ (ขอ อโหสิกรรม ๓ ภพ )
 156. หัวใจ 108
 157. ขอบทสวดบูชาเทพพญาธร กับ องค์แม่พระสุวรรณหงสา(ปางเทวดา)
 158. คาถา...อิ่นแก้ว
 159. อานิสงส์พระคาถาชินบัญชร
 160. ร.5ท่านมาในฝันให้ผมท่อง "มะอะอุ" ช่วยผมหน่อย......
 161. การสวดพระปริตร... มีด้วยเหตุ 2 ประการคือ
 162. พระคาถาโองการสมมติตน(ชาตรีไทย)
 163. ที่สุดแห่งคาถาทั้งปวงอิติปิโส
 164. บทอิติปิโสย้อนหลัง มีว่าอะไร มีผลอย่างไรครับ
 165. คุณคิดว่าใคร
 166. ขอบทสวดแปลไทยคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฏกครับ
 167. วิชาลมหายใจศักดิ์สิทธิ์
 168. วิชาธาตุศักดิ์สิทธิ์
 169. 100 บทพุทธคุณ
 170. อยากทราบว่ากุมารทอง
 171. สอบถามเกี่ยวกับการจุดธูปไหว้พระฤาษี
 172. ผลไม้มงคลมีอะไรบ้าง???
 173. คำถวายธูป เทียน ดอกไม้
 174. ของถวายพระประจำวันเกิด
 175. คาถาสนองกลับผู้ทำไสยศาตร์
 176. การตั้งโต๊ะหมู่บูชา..และบทสวดมนต์จักรพรรดิ
 177. บทสวดน้ำมนต์ - หลวงพ่อสิริ สิริวฒฺโน
 178. ใคร่รบกวนขอบทสวดสรรเสริญ เจ้าแม่กวนอิม ชุดโอม มา ณี ปัท เม หุม หน่อยครับ
 179. เคล็ดแก้ฝันร้าย
 180. คาถาชินบัญชร สวดกันกี่จบครับ
 181. มีเรื่องมาเล่า
 182. บทสัมพุทเธฯ ที่หลวงปู่ดู่ท่านใช้ในการอธิษฐานปลุกเสก
 183. บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและอังกฤษนี้ แปลโดย คุณมะลิวัลย์ แม๊คไคเวอร์
 184. ขอบทสวด heart sutra
 185. การใช้เครื่องรางของขลังสายพราย
 186. ♠ สวดคาถาชินบัญชร อย่างไรให้ได้ผล ♠
 187. ขอถามเรื่องพระเวทมหากาฬอัคคี
 188. ขอบทสวดสุรมนตราคะ
 189. ความหมายของการไหว้พระสวดมนต์
 190. ขอคาถาบูชาพระฤาษีนารอด
 191. การบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการแก้บน
 192. ตำนานพระภูมิเจ้าที่
 193. พระคาถาบูชาเหล็กไหลธาตุพระสีวลี
 194. พระจุณฑิพุทธมารดา
 195. อานุภาพอันอัศจรรย์ของคาถาพาหุง (พุทธชัยมงคลคาถา)
 196. ขอรบกวน ผู้ใจบุญอีกครั้ง ขอเพลงสวดมนต์ แบบภาษาแต้จิ๋ว
 197. การทำจิตเข้าถึงคุณพระ
 198. สัมพุทเธหงสา ฉบับพื้นเมืองล้านนา
 199. รบกวนขอคาถาไหว้ครูหน่อยครับ
 200. มาร่วมกันแผ่เมตตาให้สรรพวิญญาณสร้างบารมีร่วมกันครับ
 201. รบกวนขอคาถาไหว้ครูฤาษีค่ะ
 202. วิธีการอาบน้ำมนต์ล้างของ ที่ถูกต้องในการปฎิบัติ ผู้รู้ช่วยตอบที
 203. ขอบทสวดมนต์
 204. มีใครพอจะบอกได้หรือไม่หนอ
 205. ใครมีบทสวดมนต์เมตตาใหญ่บ้าง(รบกวนด้วยครับ)
 206. คาถาบูชาพระสมเด็จ คาถาสืบสร้างทางสวรรค์และนิพพาน (คาถาสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี)
 207. คาถาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การนมัสการบูชาพระอรหันต์แปดทิศ
 208. ขอคาถาทำดาบฟ้าฝื้น
 209. รบกวนขอบทสวดปู่ฤาษีนาราน์ยคับ
 210. สวดมนต์กับอ่านบทสวดมนต์ ?...
 211. อานิสงส์การสวดพระพุทธมนต์ โดยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 212. ขอคำแนะนำในการเรียงลำดับ "บทสวดมนต์" หน่อยนะครับ
 213. อยากได้บทเพลงสำหรับบูชาร.5 ค่ะ
 214. ขอเรียนปรึกษาเรื่องการสวดมนต์ชินบัญชรค่ะ
 215. ---งานจะเริ่มสวดมนต์ก่อนนอน อยากขอคำแนะนำเรื่องบทสวดครับ---
 216. อานิสงส์การสวดมนต์ในมุมมองของข้าพเจ้า
 217. บทสวดมนต์บูชาพระคุณองค์สมเด็จพระบรมธรรมบิดา
 218. คำเชิญเทวดาเจ้าหมื่นโลกธาตุตำรับล้านนาเก่าแกโบราณ
 219. สวดมนต์แล้วหลับ
 220. คาถาชินบัญชร
 221. อานิสงส์กถา
 222. อานิสงค์จากการสวดมนต์บท เมตตาใหญ่
 223. 3 พระคาถาเพื่อชัยชนะ ที่สวดในสุวรรณภูมิจากลุ่มน้ำอิระวดี เจ้าพระยา และแม่น้ำโขง
 224. บทสวดสมาทานศีล5 และ คำแผ่เมตตา
 225. สวดมนต์แล้วเห็นแสง
 226. ท่านใดมี เพลงสวดมนต์ เป็นแบบ ภาษาแต้จิ๋ว
 227. แจกฟรี ! หนังสือธรรมปกิณกะ(รวมคาถา) แจกฟรีเป็นธรรมทานครับ
 228. ผู้ใจบุญ ท่านใด มีเพลงสวดมนต์ แบบภาษาแต้จิ๋ว ช่วยลงให้ด้วย
 229. พญาหอระมานในความเชื่อของล้านนาไทย
 230. การท่องอิติปิโสถอยหลัง ขลังอย่างไร
 231. ปาฏิหาริย์หลวงพ่อโอภาสี
 232. พิธีกรรมทางไสยศาสตร์
 233. เบื้องหลังความขลัง ของเส่ห์ - เลขยันต์
 234. คาถาคนเฒ่าค้างเมือง มนต์อายุยืนของล้านนา
 235. การเชิญเทวดา
 236. ขอบทสวด ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรหน่อยคับ
 237. คาถาบูชาพระธาคุ
 238. รบกวนเว็บมาสเตอร์ด้วยค่ะ
 239. สวดพระธรรมจักร
 240. อานิสงส์สวดพระปาฏิโมกข์
 241. แจกบทสวดมนต์และคาถาต่าง ๆ รับรองครบทุกบท
 242. รบกวนทุกท่านกรุณาช่วยสอนวิธีแผ่เมตตาให้ผมด้วยครับ
 243. ประวัติของยันต์เกราะเพชร หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
 244. ตัวเฑาะ
 245. สพฺเพสํ ปาณานํ สพฺเพสํ ภูตานํ สพฺเพสํ
 246. ผู้ใดที่โดนของอยากรักาเชิญทางนี้
 247. คาถาป้องกันตัว หลวงพ่อปาน