PDA

View Full Version : สวิสเซอร์แลนด์


 1. บรรยายธรรม
 2. ขอเชิญร่วมทำบุญกับทางสำนักสงฆ์ป่าเขาหินซ้อน (ภูสะนาว) จ.เลย
 3. ขอเชิญร่วมทำบุญ ผ้าป่าใหญ่มหากุศล ครั้งที่ 1 ณ วัดตะเคียนปม จ.ลำพูน
 4. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถพฤกษชาติ
 5. เชิญร่วมทอดกฐินสร้างพระพุทธเมตตา ประดิษฐาน ณ อุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) www.watnonggai.com
 6. ร่วมทำบุญสร้างสถานบฎิบัติธรรมท้าวศรีสุโทนาคร อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 7. เมื่อมีทุกข์ก็มีเหตุ เมื่อหมดทุกข์ก็หมดเหตุ
 8. มหากุศล ขอเชิญร่วมปิดทองแท้พระประธานอุโบสถ พระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า วัดตาลสุวรรณ
 9. มาร่วมสร้างสร้างปัญญาบารมีหนังสือสวดมนต์ทำวัตร(แปล) 1,500 เล่มกันเถอะ
 10. เชิญร่วมทำบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่สร้างรูปปั้นหลวงปู่โตสูง30เมตรที่เชียงใหม่
 11. รับตรวจดวงชะตาพยากรณ์ วิทยาการณ์ลายมือ
 12. วัดสมเด็จย่า ๑๓ ปี แห่งการตั้งวัดไทยในสวิส
 13. ช่วยทำบุญด้วยการทำแบบสอบถามให้หน่อยไ้ด้มั้ยค่ะ
 14. ขอเชิญบูชารูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง"หลวงปู่ทวด และ สมเด็จพุฒาจารย์"
 15. มาสร้างพระประจำวันเกิดกันนะ
 16. ปัญญาบารมี สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมใหญ่ที่สุดในโลก
 17. Invite share donate for the charity.
 18. ครัวหนุ่มลำซี, มากินปลากันดีกว่าครับ
 19. ความแตกต่างระหว่าง "ปลงสังขาร และปลงอายุสังขาร"
 20. โคนันทิวิสาล
 21. อาลัย "หลวงพ่อทูล" เกจิดังอีสานละสังขาร โรคปอด! ลูกศิษย์ดัง หลวงปู่มั่น
 22. . คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ อายุยังน้อย มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้
 23. ชาวยุโรปผู้นับถือพระพุทธศาสนาในยุคล่าเมืองขึ้น
 24. พระสุบินนิมิตของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 25. ชาวยุโรปผู้นับถือพุทธศาสนารุ่นแรก
 26. จิตคือพุทธะ
 27. อัญชลี นมัสการ อภิวาท
 28. พิธีเปิดป้ายและประชุมสามัญประจำปีพระธรรมทูต
 29. การสร้างวัดในต่างประเทศ
 30. หลักสูตรการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
 31. ประเพณีไทย
 32. ประเพณีไทย
 33. ทักทายและแนะนำตัว สำหรับคนไทยในประเทศที่ห้องนี้
 34. วัดไทยในสวิสเซอร์แลนด์
 35. พุทธศาสนาในสวิสเซอร์แลนด์