กลับไป   PaLungJit.org > พุทธศาสนา > บทสวดมนต์ - คาถา > รวมบทสวดมนต์และคาถา
Connect with Facebook

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม ให้คะแนนกระทู้ เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 18-04-2010, 06:06 PM   #1
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Apr 2010
ข้อความ: 1
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนาบุญ 15 ครั้ง ใน [ARG:2 UNDEFINED] โพส
พลังการให้คะแนน: 0
แด่พ่อ is on a distinguished road

ขอบทสวดมนต์ให้คนใกล้ตาย


ตอนนี้พ่อติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ ไม่รู้สึกตัว ร่างกายและอวัยวะไม่ตอบสนอง
แต่หัวใจยังเต้นปกติ เมื่อก่อนพ่อไม่ชอบทำบุญเลย แต่ช่วงหลังที่พ่อป่วยหนักพ่อก็ทำบ้าง หมอบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต ให้ญาติทำใจและก็ทำได้แต่พูดในสิ่งที่ดีๆ สวดมนต์ให้พ่อฟัง ซึ่งพ่ออาจจะรับรู้ได้จากจิตใต้สำนึก
จึงรบกวนขอบทสวดมนต์หรืออะไรก็ได้ที่จะช่วยชี้ทางสว่างให้พ่อค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
sponsor links
เก่า 18-04-2010, 06:44 PM   #2
นักบวช
 
พระที่12's Avatar
 
วันที่สมัคร: Nov 2006
ข้อความ: 2,092
Groans: 0
Groaned at 46 Times in 42 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 17,110
ได้รับอนุโมทนา 30,498 ครั้ง ใน 2,581 โพส
พลังการให้คะแนน: 1008
พระที่12 has disabled reputation
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง พระที่12

สวดให้ผู้ป่วยฟังจะหายป่วยได้เร็ว หากผู้ป่วยหมดบุญ(อายุ)จะไปสบาย


พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์คือพระธรรมในอภิธรรมปิฎกมีอยู่ทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ อภิธรรม คือธรรมะขั้นสูง หัวใจของอภิธรรมจะกล่าวถึงเรื่องของ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน สิ้นเนื้อความในพระไตรปิฎกนับ10000หน้า พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ เป็นธรรม ที่พระพุทธเจ้าแสดงโปรดพุทธมารดา( ธรรมแทนค่าน้ำนม)เมื่อจบพระอภิธรรมเทศนา เทวดาและพรหม ๘๐๐,๐๐๐ โกฎิ ได้บรรลุธรรมและสันตุสิตเทพบุตร (พุทธมารดา) ได้สำเร็จ เป็นพระโสดาบันบุคคล พระอภิรรม 7 คำภีร์ นี้เองที่ค้างคาว 500 เกาะผนังถ้ำและงูเหลือมแก่ ฟังในสมัยพระกัสปะสัมพุทธเจ้า ตายแล้วเกิดบนสวรรค์62กัปลงมาเกิดเป็นลูกชาวประมงทั้ง 500 บวชเป็นศิษย์พระสารีบุตรได้ฟังพระอภิธรรมอีกครั้งก็ลุอรหันต์ทั้ง 500 +อีก1 อเจลก(งูเหลือมแก่)

พระอภิธรรมปิฎกมีความสำคัญเปรียบเสมือนรากแก้ว พระวินัยปิฏกประหนึ่งลำต้น พระสุตตันตปิฎกเหมือน กิ่งก้านสาขา บรรดาปิฎกทั้ง ๓ นี้ พระอภิธรรมจึงมีความสำคัญที่สุด เป็นความรู้ระดับสูง ที่ท่านเรียกว่า ปรมัตถธรรมสำหรับอภิธรรมมาสมัยประจุบันพระท่านจะสวดบทพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ในงานศพ เพื่อเป็นบุญให้ผู้ตายด้วยประการหนึ่งแต่สืบค้นนับโบราณพระท่านสวดเจริญพุทธมนต์พระอภิธรรมในงานมงคล

ประโยชน์และอานิสงค์

1.โบราณใช้เป็นคาถาปลุกเสกด้านเมตตามหาเสน่ห์
2.หากสวดได้ 7 ปีเมือสิ้นชีวิตลงร่างจะไม่เน่าเปื่อย

3.หากสวดให้ผู้ป่วยฟังจะหายป่วยได้เร็ว หากผู้ป่วยหมดบุญ(อายุ)จะไปสบาย

4.พระเกจิอาจารย์ใช้สวดสะเดาะห์เคราะห์ ต่อดวงชะตาราศี
5. ผูกเป็นหัวใจ ย่อว่า สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ (หัวใจพระอภิธรรม)ซึ่งเป็นพระคาถาที่ป้องกันสิ่งอัปมงคลและภูตผีปีศาจ
6.สวดสาธยายเทวดาชอบฟัง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม เป็นพระที่เทวดารักมากวัดป่าสัมมานุสรณ์ จ.เลย บอกว่า"มนต์บทนี้สวดในใจเทวดาก็มาฟัง"


พระสังคิณี

กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา, กะตะเม ธัมมา กุสะลา, ยัสมิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะลัง จิตตัง อุปปันนัง โหติ โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง รูปารัมมะณัง วา สัททารัมมะณัง วา คัณธารัมมะณัง วา ระสารัมมะนัง วา โผฏฐัพพา รัมมะณังวา ธัมมา รัมมะณัง วา ยัง ยัง วา ปะนะรัพภะ ตัสมิงสะมะเย ผัสโส โหติ อะวิเข โป โหติ เย วา ปะนะ ตัสมัง สะมะเย อัญเญปิ อัตถิ ปฏิจจะสะมุปปันนา อรูปิโน ธัมมา อิเม ธัมมา กุสะลา.


พระวิภังค์

ปัญจักขันธา รูปักขันโธ เวทะนากขันโธ สัญญากขันโธ สังขารักขันโธ วิญญาณักขักขันโธ, ตัตถะ กะตะโม รูปักขันโธ, ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะ ตะปัจจุปปันนัง อัชฌัตตัง วา พะหิตธา วา โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา ทีนัง วา ปะณีตัง วา ยัง ทูเร วา สันติเก วา ตะเทกัชฌัง อภิสัญญูหิตวา อภิสังขิปิตวา อะยัง วุจจะติ รูปักขันโธ.


พระธาตุกะถา

สังคะโห อะสังคะโห, สังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง อะสังคะหิเตนะ สังคะหิตัง สังคะหิเตนะ สังคะหิตัง อะสังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง สัมปะโยโค วิปปะโยโค, สัมปะยุตเตนะ วิปปะยุตตัง วิปปะยุตเตนะ สัมปะยุตตัง อะสังคะหิตัง.


พระปุคคะละปัญญัตติ

ฉะ ปัญญัตติโย ขันธะปัญญัติ อายะตะนะปัญญัตติ ธาตุปัญญัตติ สัจจะปัญญัตติ อินทริยะปัญญัตติ ปุคคะละปัญญัตติ, กิตตาวะตา ปุคคะลานัง ปุคคะละปัญญัตติ, สะมะยะวิมุตโต อะสะมะยะวิมุตโต กุปปะธัมโม อะกุปปะธัมโม ปะริหานะธัมโม อะปะริหานะธัมโม เจตะนา ภัพโพ อนุรักขะนาภัพโพ ปุถุชชะโน โคตระภู ภะยูปะระโต อะภะยูปะระโต ภัพพาคะมะโน อะภัพพาคะมะโน นิยะโต อะนิยะโต ปฏิปันนะโก ผะเลฏฐิโต อะระหา อะระหัตตายะ ปฏิปันโน.


พระกถาวัตถุ

ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ อามันตา, โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ, นะ เหวัง วัตตัพเพ, อาชานาหิ นิคคะหัง หัญจิ ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ เตนะ วะตะ เร วัตตัพเพ โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ, มิจฉา.


พระยะมะกะ

เย เกจิ กุสะลา ธัมมา สัพเพ เต กุสะลามูลา, เย วา ปะนะ กุสะละมูลา สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา, เย เกจิ กุสะลา ธัมมา สัพเพ เต กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา, เย วา ปะนะ กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา.


พระมหาปัฏฐาน

เหตุปัจจะโย อารัมมะณะปัจจะโย อธิปะติปัจจะโย อนันตะระปัจจะโย สะมะนันตะระปัจจะโย สะหะชาตะปัจจะโย อัญญะมัญญะปัจจะโย นิสสะยะปัจจะโย อุปะนิสสะยะปัจจะโย ปุเรชาตะปัจจะโย ปัจฉาชาตะปัจจะโย อาเสวะนะปัจจะโย กัมมะปัจจะโย วิปากาปัจจะโย อาหาระปัจจะโย อินทริยะปัจจะโย ฌานะปัจจะโย มัคคะปัจจะโย สัมปะยุตตะปัจจะโย วิปปะยุตตะปัจจะโย อัตถิปัจจะโย นัตถิปัจจะโย วิคะตะปัจจะโย อะวิคะตะปัจจะโย.

ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 24 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ พระที่12 ในข้อความที่เขียนด้านบน
เก่า 18-04-2010, 06:49 PM   #3
สมาชิก
 
โมเย's Avatar
 
วันที่สมัคร: Nov 2005
ข้อความ: 874
Groans: 1
Groaned at 2 Times in 2 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 3,872
ได้รับอนุโมทนา 7,254 ครั้ง ใน 863 โพส
พลังการให้คะแนน: 1035
โมเย has a reputation beyond reputeโมเย has a reputation beyond reputeโมเย has a reputation beyond reputeโมเย has a reputation beyond reputeโมเย has a reputation beyond reputeโมเย has a reputation beyond reputeโมเย has a reputation beyond reputeโมเย has a reputation beyond reputeโมเย has a reputation beyond reputeโมเย has a reputation beyond reputeโมเย has a reputation beyond repute

อนุโมทนา ด้วยค่ะ

แนะนำบทสวด อีกบทหนึ่ง ค่ะ โพชฌังคปริต

http://board.palungjit.com/f17/%E0%B...B5-200458.html
__________________
ขวัญเอ๋ย แม่อยู่แห่งใด กลับฟ้าเมืองไทยอโยธยา
++ ค ว า ม รั ก มิ ติ ที่ 10 พุ ท ธ ภู มิ นิ ย ม ++
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 19-04-2010, 05:54 PM   #4
สมาชิก
 
Budratsa's Avatar
 
วันที่สมัคร: Sep 2009
สถานที่: Switzerland
ข้อความ: 51
Groans: 0
Groaned at 2 Times in 2 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 2,321
ได้รับอนุโมทนา 1,216 ครั้ง ใน 107 โพส
พลังการให้คะแนน: 119
Budratsa is a name known to allBudratsa is a name known to allBudratsa is a name known to allBudratsa is a name known to allBudratsa is a name known to allBudratsa is a name known to all

ลองอ่านตรงนี้ดูน่ะค่ะบทสวดสวดทิพย์มนต์ ศึกษาธรรมมะและเรื่องน่าอ่าน: ทิพยมนต์

มีวิธีการสวดให้คนป่วยด้วยค่ะ ตอนป่วยเราสวดให้ตัวเองตอนนี้หายป่วยแล้วค่ะ บทสวดดูยาวแต่สวดง่ายค่ะ บทสวดทิพย์มนต์ คือบทสวด อิติปิโส ผนวกกับธาตุทั้ง 6 ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ วิญญาณธาตุ การที่ร่างกายของเรามีปฏิกิริยาต่าง ๆ เช่น ตัวร้อน เพราะธาตุไฟบกพร่อง บางครั้งเกิดเป็นลมจุกเสียดแน่นหนา ก็เพราะธาตุลมผิดปกตินั้นเอง

ขอให้พ่อของคุณดีขึ้นและหายเป็นปกติน่ะค่ะ อนุโมทนาบุญกับความกตัญญูค่ะ เคยได้ยินมาว่า ผู้ใดกตัญญูต่อบิดามารดา เทวดาจะคุ้มครองทั้ง 8 ทิศค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 20-04-2010, 02:59 AM   #5
สมาชิก
 
LungKO's Avatar
 
วันที่สมัคร: Mar 2010
ข้อความ: 78
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 69
ได้รับอนุโมทนา 392 ครั้ง ใน 71 โพส
พลังการให้คะแนน: 104
LungKO is just really niceLungKO is just really niceLungKO is just really niceLungKO is just really niceLungKO is just really nice

เราสามารถหาได้จาก google search เพื่อหา MP3 เพลงพุทธัง สรณัง คัจฉามิ
นะครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 20-04-2010, 04:05 AM   #6
สมาชิก
 
LungKO's Avatar
 
วันที่สมัคร: Mar 2010
ข้อความ: 78
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 69
ได้รับอนุโมทนา 392 ครั้ง ใน 71 โพส
พลังการให้คะแนน: 104
LungKO is just really niceLungKO is just really niceLungKO is just really niceLungKO is just really niceLungKO is just really nice

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ แด่พ่อ อ่านข้อความ
ตอนนี้พ่อติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ ไม่รู้สึกตัว ร่างกายและอวัยวะไม่ตอบสนอง
แต่หัวใจยังเต้นปกติ เมื่อก่อนพ่อไม่ชอบทำบุญเลย แต่ช่วงหลังที่พ่อป่วยหนักพ่อก็ทำบ้าง หมอบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต ให้ญาติทำใจและก็ทำได้แต่พูดในสิ่งที่ดีๆ สวดมนต์ให้พ่อฟัง ซึ่งพ่ออาจจะรับรู้ได้จากจิตใต้สำนึก
จึงรบกวนขอบทสวดมนต์หรืออะไรก็ได้ที่จะช่วยชี้ทางสว่างให้พ่อค่ะ
ดาวน์โหลดให้ท่านฟังนะครับ
ขอให้ประสบสุขที่ปราถนา เทอญ
ไฟล์แนบข้อความ
ชนิดของไฟล์: mp3 Buddhang.mp3 (3.00 MB, 1733 views)
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 20-04-2010, 04:12 AM   #7
สมาชิก
 
LungKO's Avatar
 
วันที่สมัคร: Mar 2010
ข้อความ: 78
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 69
ได้รับอนุโมทนา 392 ครั้ง ใน 71 โพส
พลังการให้คะแนน: 104
LungKO is just really niceLungKO is just really niceLungKO is just really niceLungKO is just really niceLungKO is just really nice

ส่งมาให้อีกให้ท่านฟังนะครับ เชิญครับ
ไฟล์แนบข้อความ
ชนิดของไฟล์: mp3 A7พุทธังสรณัง.mp3 (2.71 MB, 1048 views)
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 21-04-2010, 02:28 PM   #8
สมาชิก
 
ธัมมนัตา's Avatar
 
วันที่สมัคร: Aug 2006
อายุ: 55
ข้อความ: 1,516
Groans: 42
Groaned at 21 Times in 17 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 2,367
ได้รับอนุโมทนา 13,340 ครั้ง ใน 1,449 โพส
พลังการให้คะแนน: 945
ธัมมนัตา has a reputation beyond reputeธัมมนัตา has a reputation beyond reputeธัมมนัตา has a reputation beyond reputeธัมมนัตา has a reputation beyond reputeธัมมนัตา has a reputation beyond reputeธัมมนัตา has a reputation beyond reputeธัมมนัตา has a reputation beyond reputeธัมมนัตา has a reputation beyond reputeธัมมนัตา has a reputation beyond reputeธัมมนัตา has a reputation beyond reputeธัมมนัตา has a reputation beyond repute
ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง ธัมมนัตา

ให้ลูกสวดและให่พ่อน้อมจิตตามไป

คือ
พุท โธ ๆ ๆ ๆ

เกรงว่าภาวะเช่นนี้ สวดบทยาว ๆการรับรู้จะไม่มี แต่ลูกสวดให้ได้ก็ดี

หากดวงจิตดับไปพร้อมพุทโธ ยังไงๆ ก็ไปสุคติภูมิ

__________________
สัพพปาปัสสอกรณัง กุสสลัสสูปสัมปทา สจิตตปริโยทปนัง
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-07-2010, 02:07 PM   #9
สมาชิก
 
พงไพร's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jul 2010
ข้อความ: 32
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 4
ได้รับอนุโมทนา 96 ครั้ง ใน 26 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
พงไพร will become famous soon enoughพงไพร will become famous soon enough

น่าจะเป็นเพลงสวดมนต์ครับ
__________________
นกกระเรียนย่อมไม่บินต่ำเหมือนเต่าว่ายในปลักโคลน
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 15-08-2010, 07:58 PM   #10
สมาชิก PREMIUM
 
Jumbo A's Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2008
ข้อความ: 9,889
Groans: 25
Groaned at 34 Times in 33 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 15,315
ได้รับอนุโมทนา 29,720 ครั้ง ใน 7,693 โพส
พลังการให้คะแนน: 2117
Jumbo A has a reputation beyond reputeJumbo A has a reputation beyond reputeJumbo A has a reputation beyond reputeJumbo A has a reputation beyond reputeJumbo A has a reputation beyond reputeJumbo A has a reputation beyond reputeJumbo A has a reputation beyond reputeJumbo A has a reputation beyond reputeJumbo A has a reputation beyond reputeJumbo A has a reputation beyond reputeJumbo A has a reputation beyond repute

พุทโธ แค่นี้ครับ .
__________________
อุ๊ยตุ๊กตาลูกเทพ ทำไปได้

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Jumbo A : 15-08-2010 เมื่อ 08:08 PM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 15-08-2010, 10:59 PM   #11
สมาชิก
 
ปฐมฌาณ's Avatar
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
สถานที่: ห้องสมุดธรรมะ จังหวัดบึงกาฬ
ข้อความ: 460
Groans: 3
Groaned at 10 Times in 6 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 4,641
ได้รับอนุโมทนา 2,889 ครั้ง ใน 399 โพส
พลังการให้คะแนน: 278
ปฐมฌาณ has a reputation beyond reputeปฐมฌาณ has a reputation beyond reputeปฐมฌาณ has a reputation beyond reputeปฐมฌาณ has a reputation beyond reputeปฐมฌาณ has a reputation beyond reputeปฐมฌาณ has a reputation beyond reputeปฐมฌาณ has a reputation beyond reputeปฐมฌาณ has a reputation beyond reputeปฐมฌาณ has a reputation beyond reputeปฐมฌาณ has a reputation beyond reputeปฐมฌาณ has a reputation beyond repute

พระพุทธองค์..สอนให้พูด..ให้ผู้กำลังใกล้จะตายฟังว่า......


อันธรรมดา..ผู้กำลังใกล้จะตายจิตจะหดหู่....เศร้าหมอง....เว้นแต่ผู้ได้ฝึกจิต..ฝึกใจ...และเจริญมรณัสติ.....การหาบทสวดมนต์ให้ผู้ป่วยฟัง..เป็นเรื่องดีขอรับ....

แต่เกล้าฯเคยสดับ..พุทธวจนะ...ของพระพุทธองค์ให้สอนญาติเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยกำลังใกล้จะตาย..มาบ้าง..จึงใคร่.ขอ.ยกมากล่าว...ขอรับ

๑.บอกกล่าว..ให้ผู้กำลังใกล้จะตาย...อย่าได้ห่วงหน้า..ห่วงหลัง....อย่าได้ห่วง...บุตรและภรรยา....แม้ว่า..ท่านจะห่วงหรือไม่ห่วง....บุตรและภรรยา..ก็จะต้องตายดุจกัน

๒.ให้ผู้กำลังใกล้จะตาย..สมาทานรักษาศีล...เพราะแม้จะตายก็ตายไปกับศีลที่ได้ตั้งใจ..ไว้ดีแล้ว...หรือหากคุณพ่อกล่าวไม่ได้ท่านก็ควร
..เป็นผู้บอกลำดับศีล...ให้คุณพ่อรำลึกรู้ในใจ...

(วิธีการ..ก็กล่าวเองเลยขอรับ...ว่า..ข้าพเจ้าจะตั้งใจรักษาศีลห้าดังนี้...หนึ่ง...สอง......จนถึงข้อห้า..ท่านก็กล่าวนำเลย..ขอรับ)

๓.ให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ขอรับ

แต่...ขออนุญาตเสริม..นิดหนึ่ง..ขอรับ

.ขอให้คุณกล่าวกับคุณพ่อ..นิดหน่อย..ขอรับ...เพราะผู้กำลังใกล้จะตาย..จิตใจจะเศร้าหมอง..มักคิดแต่เรื่องบุญ..เรื่องบาป...แต่หากทำบาปไว้มาก..จิตจะวนคิดแต่เรื่องบาป...
เพราะฉะนั้น...ขอให้คุณตัดความกังวลใจของคุณพ่อ...โดยเล่าเรื่อง...อานิสงค์ของการภาวนา..พุทโธ

โดยให้คุณเล่าเรื่อง....ประสบการณ์ของผู้เคยตายไปแล้ว....แต่ยมบาล.. ท่านไม่กล้าเอาลงนรก...และปล่อยกลับ...เพราะจิตก่อนตาย....ระลึกอยู่กับการภาวนา..พุทโธ...ในนรก..ใครระลึกพุทโธได้..ก่อนแตกดับ..เขาไม่ให้ตกนรก(เว้นแต่...กรรมอันเกิดจาก..อนันตรกรรม)

เรื่องที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องจริง..นะขอรับ...เป็นประสบการณ์ตาย..แล้วฟื้น.ในช่วงวัยเด็ก..

ขององค์ท่านพระราชพรหมยาน.....แห่งวัดท่าซุง..จ.อุทัยธานี..นี้แหละขอรับ.......


อานิสงค์ของการรักษาศีลห้า.ก่อนตาย..เป็นเช่นไร..
เกล้าฯขอเล่าตามคัมภีร์..ศาสนาพุทธ..เอาไว้แต่สังเขปดังนี้..

...เกล้าฯสดับมา..

.สมัยหนึ่งมีพ่อค้า..วาณิช...กลุ่มหนึ่ง..เรือจวนเจียนจะอัปปาง

....ผู้ร่วมเดินทาง..ต่างร้องหาที่พึ่งด้วยความรุ้มร้อนใจยิ่ง...มีท่านบัณฑิตผู้หนึ่ง...

ไม่แสดงอาการสะท้านต่อมรณะภัยที่อยู่ข้างหน้า....เพื่อนผู้เดินทางก็เลยสงสัย...ก็เลบไต่ถาม

ท่านก็กล่าวตอบว่า..ก่อนลงเรือมาได้ไปทำบุญและได้สมาทานศีลห้า..มีที่พึงแล้ว...

ผู้คนเหล่านั้น..ก็เลยขอศีล...บ้าง..ท่านก็เลยกล่าวนำ..

สุดท้ายเรือก็จม..ในห้วงแห่ง...มหานที...

ผู้คนเหล่านั้น..ไปผุดเกิดในเทวโลก...มีวิมาน..เรียงกลุ่มกันอยู่....แต่มีวิมานหลังหนึ่งซึ่งโดดเด่นกว่าใคร..

ก็คือของท่านผู้เป็นบัณฑิต..ผู้ให้ศีล...วิมานหลังนี้จะใหญ่...กว่าทุกหลัง...ตั้งอยู่ท่ามกลาง..ขอรับ

ข้อมูล...มาจากห้องหนังสือเรือนธรรมแสงทางแห่งปัญญา..ขอรับ

หมายเหตุ:บอกให้คุณพ่อ..ได้รับทราบด้วยว่า...อดีตที่ผ่านมาไม่สามารถควบคุมได้ก็ไม่ต้องใส่ใจ....
ขอให้อยู่กับองค์คำภาวนา...พุทโธ.

เรือนธรรมแสงทางแห่งปัญญา

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ปฐมฌาณ : 04-10-2010 เมื่อ 08:52 PM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

Bookmarks(View-All สมาชิกที่ได้อ่านกระทู้นี้แล้ว : 226 (Set)
1นครปฐม, 3nfamily, 9สิริมงคล, a little angel, ABP@BDZ, Akedang, aketazz, akiraako, alonesoul, Andakorn, aunj, bankzar, bannasanoo, benyapa, Blessed Be Blessed Lord, boat8910, Bonyave, boot, Budratsa, busoh2524, chaiudom, chai_tf, chaleetongyoi, chomkamon, deaw312532, dinhin, dm007, Dr.pratya, dumras, fukthong, Goi20, Guang_01, huangnang, Iamkosol, icecoffee, ifonnnn, ingona, InWoสูs, jamrus, jasmins, jaya, jennisa, joyEnjoy, Joypor, Jumbo A, ka99, kakinoi, kanglama, khemmachat_man, KhunMontri, kiad, Kim_UoonSo, kit14, kittifier, kobkulb, Kollanya, Kotchaporn, kungjunzang, l3ee_ooo, lumpoo1962, LungKO, Mali Tongphiphat, mambkk05, mary2lee, masamunej, mastsutake, meephong, michaelm, moobabin, mrpurk, murata_19, namotussa, Nanthapatvee, neoneo, NiMitSB, Nokieja, nolipee, Nongyao3, nontapat, noom8a, Noonunn, nut1319, nutgridta, nuttyty, orasung, oui 20, paake, Papiroz, Pariyawit, patta66, peerakorn, pondmobile, Ponegrit, Pongpat86, ponsue, pop024, pornsuksun, pp2, prasertpor, prayinginthai, Premium, Princess_kinne, pupaka, qrio, Raibliss, rapwc, rungrote1, ryuichi24, saps, saranphat, sawalak, SCLEE, sekkobo, seriwat, smoy, snow, Sombkk, som_jeez, sprapant, Sun wora, Super-Ruth22, supermart, suratept, suriyatum, T.cha, tanates, Tawan1990, Tenpokensin, teung00, ThamGK99, thanesskt, tharushnu, thong_tae, tichakorn, toba, tolstoi, tong061348074, top วัชรพล, totoba24, trithip989, tuaramet, tusschakorn, utaiwanl, vajrapaniputr, vitu888, Wanavit, wataru_nat, wati, wee wee, wingofevil, wisarn_it, wn, Xiaopoy, yommatood, Yoonan, yungmantah053, yuth01, zaezae, zeefah, zoonlight2000, กุมารไฟ, คนละปูน, คนส่องพระ, ณัฐราช, ณิชชาพัณณ์, ดอกไม้สยาม, ตาแว่น1726, ต้องตา, ธัมมนัตา, นิคอนแมน, นี่เมย์, นุสสติ, น้ำมนต์49, ปฐมฌาณ, ปารมีตา, ผ้าขาวม้า, พงไพร, พระณัฏฐ์, พระที่12, พระปิยสีโร, พระเอกพล อาทโร, พรเกษม, พันท้าย, ฟรานเชสโก้, ภัคินี, ม999, มณีรัต, มาตรมณี, มีโชคชัย, ม่านน้ำฟ้า, รจเรข, รมย์นริน, รออยู่นะ, ระกาจันทร์, รางชาง, รามลพ, ลูกหนึ่ง, วาสุเทพ, ศรีมรกต, ศรีสูรยราช, สร้อยกัทลี, สำริทศาลา, สุภรดา, หมูจัน, อัศวรัตน์, อุ่นจัง, ืnotekub, เมตตาจิต, เมธาพร, เย็นจิต, เรณุวัฒน์, เสื้อยืด, แด่พ่อ, แน้ว, โมเย, โศภชา, ไกด์ธรรมะ, ไข่หวานน้อย
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +6 และเวลาในขณะนี้คือ 01:47 PM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | | Google | แปลภาษา |
ติดต่อลงโฆษณาที่เว็บพลังจิต

vBulletin Copyright ©2000-2009 Jelsoft Enterprises Ltd. Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016
Page generated in 0.25257 seconds with 13 queries