กลับไป   PaLungJit.org > พุทธศาสนา > บทสวดมนต์ - คาถา > รวมบทสวดมนต์และคาถา
Connect with Facebook
ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม คะแนน: คะแนนของกระทู้: 8 โหวต, 4.88 ค่าเฉลี่ย. เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 14-04-2006, 03:53 AM   #1
สมาชิก
 
vacharaphol's Avatar
 
วันที่สมัคร: Oct 2005
ข้อความ: 8,954
Groans: 2
Groaned at 81 Times in 62 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 35
ได้รับอนุโมทนา 36,996 ครั้ง ใน 6,487 โพส
พลังการให้คะแนน: 3305
vacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond repute

บทสวดมนต์ก่อนนอน


การจะสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ท่านควรจะต้องอาบน้ำชำระกายให้สะอาด
และควรสวมเสื้อผ้าที่สะอาด หรือถ้าเป็นไปได้ ควรนุ่งขาวห่มขาวได้ก็จะยิ่งดี ทำจิตใจ
ให้ผ่องใส จุดเทียนจุดธูป นั่งคุกเข่า ประนมมือไว้เพียงหน้าอก แล้วกล่าวคำบูชาพระ
รัตนตรัย พร้อมทั้งขอขมาพระรัตนตรัย ไปตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบหมอบลง
แล้วว่า) กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ
อัจจะยันตัง กาลันตะเร สังวะริตุง วะพุทเธ (เงยขึ้นแล้วว่า)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบหมอบลงแล้วว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยายัง ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยัน
ตัง กาลันตะเร สังวะริตุง วะธัมเม (เงยขึ้นแล้วว่า)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบหมอบลงแล้วว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยัน
ตัง กาลันตะเร สังวะริตุง วะสังเฆ (เงยขึ้นแล้วว่า)
อุกาสะ อัจจะโย โน ภันเต อัจจักขะมา ยะถาพาเล ยะถามุฬเห ยะถาอะกุสะเล เย
มะยัง กะรัมหา เอวัง ภันเต มะยัง อัจจะโยโน ปะฏิคคัณเหะถะ อายะติง สังวะเรยยามิ...

ก่อนที่จะทำการสวดมนต์ต่อไป เราควรทำตัวทำใจให้บริสุทธิ์ด้วยการสมาทานศีล
5 ดังนี้

อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ

(ถ้าอาราธนาศีลสำหรับคนเดียว ให้ขึ้นต้นด้วย อะหัง ภันเต..... ลงท้ายด้วย ยาจามิ
ถ้าอาราธนาศีลสำหรับหลายคน ให้ขึ้นต้นด้วย มะยัง ภันเต....ลงท้ายด้วย ยาจามะ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะ มัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ

(กราบ 3 ครั้ง)

เมื่อเรารับสมาทานศีลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็พร้อมที่จะทำความดี แต่เพื่อให้การทำความดี
ของเราครบถ้วนบริบูรณ์และเป็นมงคล ก็ควรอัญเชิญเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มารับรู้ ลำดับต่อไป
จึงให้เราสวดด้วยบทชุมนุมเทวดา

ชุมนุมเทวดา

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ
ผริตตะวา นะเมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ
สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระ ตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะคาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโวเม สุณันตุ
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

(กราบ 3 ครั้ง)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชาจาระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะ สาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

(หมอบกราบแล้วว่า พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ)

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อกาลิโก
เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

(หมอบกราบแล้วว่า ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ)

สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย
อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

(หมอบกราบแล้วว่า สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ)

(เงยหน้าขึ้นแล้วว่า)

อุกาสะ อุกาสะ อุกาสะ มะอาเอ เย ธัมมา สัมมาอรหัง วันทามิ สัมมาอรหัง วันทามิ
สัมมาอรหัง วันทามิ
พุทโธปิ พุทธะทัสสะ ตะถาคะตัสสะ นะมัสสามิ นะมิโตเยวะ พรหมเมหิ นะระเทวาหิ
สัพพะทา นะทันโต สีหพนาทัง โย นะพุทธะยะกะ นะมัสสามิ สัมปันโน วะระลีเรนะ
สะมาปะวะโร ชิโนสะยัมภูยานะ สัมปันโน สะนะหะวาจัง นะมามิหัง สุริยังจันทัง
สุระเทโว สุรินทรานัง มหิทธิการุณนัง สังกะโลกะจักวารัง นะมัสสามิ

(กราบ 3 ครั้ง)

ก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนการสวดมนต์ก่อนนอน หากท่านใดจะสวดมนต์บทอื่น ก็สามารถ
สวดต่อได้ตามต้องการ หรือจะนั่งสมาธิ ปฎิบัติกรรมฐานล้วนทำได้ตามอัธยาสัยครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 146 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ vacharaphol ในข้อความที่เขียนด้านบน
sponsor links
เก่า 30-04-2006, 06:03 PM   #2
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Mar 2006
ข้อความ: 7
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 3
ได้รับอนุโมทนา 90 ครั้ง ใน 9 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
hulahula has a spectacular aura abouthulahula has a spectacular aura about

จัด mp3 ให้หน่อยสิ เออ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 04-09-2007, 01:09 PM   #3
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Oct 2005
ข้อความ: 42
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 3,418
ได้รับอนุโมทนา 155 ครั้ง ใน 38 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
Eyejang will become famous soon enoughEyejang will become famous soon enough

ขอบคุณครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 07-09-2007, 09:09 AM   #4
สมาชิก
 
###อ่อน###'s Avatar
 
วันที่สมัคร: Jul 2005
สถานที่: กามาวจร ภาคสุขคติภูมิ ๑
อายุ: 9
ข้อความ: 2,947
Groans: 0
Groaned at 10 Times in 10 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 7,341 ครั้ง ใน 2,184 โพส
พลังการให้คะแนน: 1048
###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute

อภยปริตรสูตร (ยันทุนนิมิตตัง...) เป็นบทสวดมนต์ก่อนนอน จะทำให้นอนหลับไม่ฝันร้าย
__________________
### พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาฬัง สังฆังนิพพานัง ปัจจะโย โหนตุ ###
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-09-2007, 03:37 PM   #5
ทีมงานอาสาฯ
 
ahantharik's Avatar
 
วันที่สมัคร: Dec 2005
อายุ: 33
ข้อความ: 1,653
Groans: 94
Groaned at 6 Times in 5 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 2,172
ได้รับอนุโมทนา 16,358 ครั้ง ใน 1,668 โพส
พลังการให้คะแนน: 1367
ahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond repute

อนุโมทนาครับ ผมเองก็สวดมนต์ตามบทที่หลวงพ่อจรัญ ทุกอย่างเลยครับ ก่อนเข้านอน
__________________
ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสมทบทุนโครงการบูรณะพระพุทธรูปชำรุดทั่วประเทศ
รับบริจาคปูน ทราย เหล็กเส้น สีน้ำ สีน้ำมัน สีทองคำ บริจาคได้ที่โครงการบูรณะพระพุทธรูปชำรุดทั่วประเทศ
พระใบฏีกาวิชญ์จุฑา อินฺทวโร สนใจเพิ่มเติมได้ที่


ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 21-03-2008, 06:24 PM   #6
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Mar 2008
ข้อความ: 2
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 6 ครั้ง ใน 2 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
chaiwat_nga is on a distinguished road

อนุโม สาธู ครับ เจริญในธรรมครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 22-11-2008, 04:00 PM   #7
สมาชิก
 
arrashi's Avatar
 
วันที่สมัคร: Nov 2008
ข้อความ: 19
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 16
ได้รับอนุโมทนา 41 ครั้ง ใน 10 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
arrashi is on a distinguished road

ตอนเด็กๆ ฝันร้ายบ่อยๆ คุณย่าก็ให้สวด ยันทุนนิตตัง ค่ะ
ก็เลยติดมาจนโต ก็ยังสวดอยู่ค่ะ ถ้าไม่ง่วงจนสวดมะไหวอ่านะ...
__________________
ความจริงในใจ..ไม่เคยมีใครแทนที่ความรู้สึกที่ฉันยังมีให้เธออยู่...
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 17-02-2009, 09:56 PM   #8
สมาชิก
 
TUK2800's Avatar
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 2,012
Groans: 5
Groaned at 1 Time in 1 Post
ได้ให้อนุโมทนา: 8,665
ได้รับอนุโมทนา 8,002 ครั้ง ใน 1,636 โพส
พลังการให้คะแนน: 364
TUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant future

อนุโมทนา สาธุ
--------------------------------------------------------------------
ศีลมีเจตนาเป็นพื้นฐาน
ถ้าผู้ไม่มีเจตนาจะงดเว้นแล้ว
ศีลทั้งหมดก็จะไม่มีในบุคคลผู้นั้นเลย
เจตนาจะมีก็เพราะผู้นั้นเห็นโทษในข้อนั้นๆ เสียก่อนจึงงดเว้น
พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่า เจตนาตัวเดียวเป็นศีล

[หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี]
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 14-03-2009, 10:39 PM   #9
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Nov 2008
ข้อความ: 460
Groans: 2
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 2,008
ได้รับอนุโมทนา 1,437 ครั้ง ใน 363 โพส
พลังการให้คะแนน: 126
TJ69 has a spectacular aura aboutTJ69 has a spectacular aura aboutTJ69 has a spectacular aura about

อนุโมทนาสาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 13-06-2010, 11:05 AM   #10
สมาชิก
 
เปอร์'s Avatar
 
วันที่สมัคร: Jun 2010
สถานที่: เชียงใหม่ค่ะ
อายุ: 24
ข้อความ: 2
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 2
ได้รับอนุโมทนา 0 ครั้ง ใน 0 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
เปอร์ is on a distinguished road

ขอบพระคุณค่ะ อนุโมธนาด้วยค่ะ
__________________
เปอร์
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 21-06-2010, 02:11 PM   #11
สมาชิก
 
boongy's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jun 2010
ข้อความ: 15
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 33
ได้รับอนุโมทนา 43 ครั้ง ใน 13 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
boongy will become famous soon enough

อนุโนทนาค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 22-12-2010, 11:23 AM   #12
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Dec 2010
ข้อความ: 6
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 1
ได้รับอนุโมทนา 4 ครั้ง ใน 3 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
mondee is on a distinguished road

ขออนุโมทนา สาธุค่ะ


ขออนุโมทนา สาธุค่ะ

เป็นความรู้ที่ดีมาก

โดยปกติจะสวดตามหนังสือสวดมนต์ทุกคืน สวดแล้วหลับสบาย
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 21-02-2011, 07:15 PM   #13
สมาชิก
 
BenzDevil's Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2011
สถานที่: เชียงใหม่ครับ
ข้อความ: 9
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 3 ครั้ง ใน 2 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
BenzDevil is on a distinguished road

บทสวดมนต์นี้เคยเห็นในหนังสือของผมน่ะครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 14-08-2011, 12:10 AM   #14
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Aug 2011
ข้อความ: 1
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 0 ครั้ง ใน 0 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
Gogg6066 is on a distinguished road

รบกวนขอคำแปลหน่อยครับ ... ขอบพระคุณมาก
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 14-05-2012, 09:37 PM   #15
สมาชิก
 
yong999's Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2012
สถานที่: ราชบุรี
ข้อความ: 61
Groans: 2
Groaned at 1 Time in 1 Post
ได้ให้อนุโมทนา: 82
ได้รับอนุโมทนา 138 ครั้ง ใน 39 โพส
พลังการให้คะแนน: 43
yong999 has a spectacular aura aboutyong999 has a spectacular aura about

ขออนุโมทนา บุญกุศล ด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ ที่ท่านเห็นว่าดีแล้ว มีเจนตาดี ได้ทำแล้ว เป็นผลสำเร็จแล้ว ข้าพเจ้า ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ( บุญเกิดจากการอนุโมทนา)
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 16-06-2012, 07:29 PM   #16
สมาชิก
 
kornkamphu8's Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2012
ข้อความ: 26
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 314
ได้รับอนุโมทนา 19 ครั้ง ใน 5 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
kornkamphu8 is a name known to allkornkamphu8 is a name known to allkornkamphu8 is a name known to allkornkamphu8 is a name known to allkornkamphu8 is a name known to allkornkamphu8 is a name known to all

ขออณุญาตนำไปสวดนะครับ และขออนุโมทนากับน้ำใจที่นำมาแบ่งปันด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ

_/l\_
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

Bookmarks

Tags
font(View-All สมาชิกที่ได้อ่านกระทู้นี้แล้ว : 1053 (Set)
+Annalisia+, 0oBenZo0, 18decem, 27-add, 2pack, 3d, 3est555, 5layel2, 98765, 9999nui, 9ศักดา9, @un, @^น้ำใส^@, aari, abomill, acare2008, adadam, adware, ae hatyai, aetipp, After you, Aimily, aimwasi, aipamz, airrii, alonesoul, Amkar 64, amontep, ampshal, amsuthon, anan269, anatana chincharoephan, and2m1ke, Angie_04, aninga, annejaa, annkung, annz, anstarry, ans_cmu, anupol31@hotmail, anuthep, aoomauj, ao_junk, aphipoo, Apicha Hughes, apisitbua, appnople, archa_tao, Areeya838, areeyaa, arphanan, arrayva, ART827, asimo_oak, atit deb, Ati_L510, aunchta, AURAWAN, autkaew1989, awesomewaan, babytre, ballniceapp, bam-ball, bang99, bankaung, bank_saket, bannasanoo, bbnman, Beginners, belle_salin, Bellthemall, Ben-Cholchanok, BenzDevil, berich2012, bestcopwee, bestzaza, bew-potter, be_love, bichunmu, biggabit, biggira, biggirlkung, big_ong2000, birdblackrose, bleachpot, Bloodeagle, blue dolphin, bm316, bondlor, boongy, bouasifa, bout, boy_phurksa, bsert, bteched23, bua22, buabbuabz, Buddhiststarr, bue, c486, caramellbox, cartoonsii, Cartwheel, casper_jeed, chairatk, Chaiyamol, chaiyaput, chanasorn, chanawanlakrod, chanthana777, chanwen, charinya, charis, chatchai2508, chat_002, chaumka, checha, chester1009, chi phed, chimuchimi, chomkamon, Chomp, chompo, chompunuch, chomrom_off, chonbure, chonlapat, chuy_3, cid, ckjj_kookkai, ClassicSociety, colour, comeon, conservative, da2509, daltonwkkt, Dan2525, Dang 88, dang1951, danuchdechchot, Davith16, dearka555, deaw3125, deaw312532, deejay2007, dejpet, dennapa, Destinyman, devamunee, devilringo, DIAMONDNUT, DMZ_ZONE, dragon184, dropkick, dry, duangduang, Dumberdure, E22kiu, EAKZE, eak_it, eddy205, edlits, emilylittle, emmi4925, Emotionless_Gam, ExcuseMe, expson, faerie_99, fahmui, faikawin, Famza, Fasopibe, fern_pinkky@hotmail.com, Ferrare, fordying, foresta, fourrari, fox999, frankenstine, fristza, funfunfun, fusena005, gae2012, gandaan, Ganpam, gatew, gboonin64, gednana, gently, georgebliss, gerbera, Ginggan, GoDLiFe, godson, Gogg6066, GoGoe, Gold999, golffen, goodenweeks_bright, goodfortune, gozzyjunior, grosso, gucci, H D Playground, h2ojai, HAARP, hackyz, hanuman_B, hawker, helper, hokchai, hookang, hopefully, I7023U, i8, iam1pen, ibubberjet, iconkung555, Ikk119, imnang, iMuzic, INDPALU, ingorn, iOums, iox, IP-UPD, itbez, ithai, it_sun, i_aeygee, jack-55, jackctu, jacky57, jacob888, jaetechno, jaidee16, Jailoy, jakarat, jamekc46, jandaon, jaojao48, jaraphatty, jarinrut, jarinyas29, jaruwan65, jasminetea, jate2029, jaturong_tae, jeenus, jerapat, jibsiwaporn, Jinha555, jinso, jiraphat_ji, jlek1964, johh, johnie430, JohnTeera, jokry, jookko, jotaro4s, JOY_JIT, juad69, judasanakin, jukaduk, Jumnmn, jusoo, justik, kaimusic, kai_2555, kamsai24, kanetheripper, kanok023, kantaree, kantinanna, kanyanuch, kaokii, kapooklove, kasidita, Kate_ka, Kathibood, katniss, kaverat, keangwave100, kene6253, kenjiro001, khaikung, KHAjit, kharintrarat, khomsi_10, khonbondoi, khonchalat, KhunPim, Khunpoo, kib-kae, kidkunpan, kieatchai, KikDee, kikky01, Killeen, kitty0231, kit_27, kkattleya, knurack, koijung_inc, kokoii, kon-ddd, kong3489, konngaam, koongkula, kopikopi, kornkamphu8, kotchaphan, koysee, KRIANGKUB, kritkanog, krittrin, krookung, ksakdas, ksuittipong, KS_01, kui_fb, kunghun, kungjunzang, kungten, kungzaza88, kunkrukrub, kuntida, kunyapia, Kun_Krub, l2post, la fleur, La-Or Marstrand Pedersen, lachomon, lalisa, lannanian, lekjung13, leksongwut, lek_awapa, leontit, lilywhite, Limtied, littletenshi, lobee, lookba, lotty, love1987, lucky_neko, luminox, Lydia_Kwang, m0nkeypink, madakung, maenanghong, MaFew, magic crystal, magnagiled, Malizia, mam7734, mamee, mampok, Marque Thai, marvellous, masmat, matthew_tiw, mature_na, MaYanang, mayom1111, mayyeye, mcusys, meawzilla, meekula, meenoy77, meesawi, MeLon Rawinnipa, merrymod, merumas, metawin, mettra, mild37naruk, misu, molihua, momandboy, momodomee, mondee, monjanz, moo noi, moo1518, mookung27, moonum2555, moral principle, mosdef137, motorm, munaruto, musume, M_RungSit, n'prem, nachabhoo, naiya, NalinZz, namato13, Namkeng, NAMO18, namokrub, namtalayzaa, Namushakamunibutsu, nansmb, napooil, Nara2587, Narng-Marn, narry, nasskes, nataina, Natdarun, nathorn, natPN, nattapong0925, natvimol, ncis9, nena123, nengspeed, Neoneung, netdao26, newborn, newfuture, ngamkhet, ni-ni, nichaojung, nickylove403, niicha, nijja, nikung21, nilma, ningbenjamas, ninja_nutsu, Ninja_wap, nna, nobita-guyz, Noinea, Noinet, nokkong, Nokpa, nokuya, Nonfire, NONGLLL, nongtonpai, NonSt, NooBeer!, noobong, noocake, noomodzaa, noomvm13, Noonidnoi, noopim-za, nootikaka, nop2505, nopalak, nopparat_33, nop_poon, Nosirp, nostradamod, notebook5746, nott17, noumthebest, npat2511, nrokap, NSyiew, nui08, Nuinong, nuiud, numkang28, numtip junsri, numza, nutteam18, NutteeB, nuttyty, nutty_26, NyenewZ, oasis251901, Oil and Water, olly, OmimiO, one002, ongdai, onoyook, Oo-_-ปูเป้, ooic, oomei, OoyOoy, open_your_eye, oporclub2008, orange nutcharee, ottofa, ottortaf, oui888, oumloveutoo, out_site, overworld, Ozzy_ross, paa2, pailin_pong, pakornseeluang, palantir, Palita N, palpats, panuwat1, panyamoonoy, papeun13, Papiroz, pareiz, parida, Paror, parvidar2009, pataster, patpimon, pattana8, pattawan, PatZero, paylu, pbsut, pee177, PeeTenT, peeyapa, Pehda, people191, phanit, PHATSARIKIT, Phranya, pie2008, pigazzo, pigeon230, pignoom, pijak, pilai79, Pimgarn, pinoo, pinrat, pipehiso, pitipornss, pitshaya, pittavas, piwajit, piyawatpong, PK Audit, ployjinny, Pnipone, pokpop, pollyfirst, pommylovely, pomodoro, pongemon1977, pongpipak, pongsathorn, pongsaton4, pong_ping, ponsmith, poonjoss, poopae191, poopooh, popeye6530, poppop_127, populational2010, por8, Porene, pornchaik, pornsuksun, porozaza, poschai, Potter, pottercast, PPea, Prakaikaeo Hophiklang, praw@ti, prayya, Pra_nop, preechajoe, princessy, Privarin, Pui Khon Kaen, Puinot, pukpikmeawmeaw, PunYa_LoveLy, purse, puyai, P_Phompitak, raib, rapunzel rapunzel, rapwc, Ratchaneemankosol, ratt_ahosi, Raveyakorn, rawatn, Ream, Reclutch, Recly, rembrandt, request_name, rosey_xx, rungsun2503, sabena, sadja, sagi_kaew, sajina, sakjpdd, sangsu, sanjai, sarachon, saraya, sartrawidh, sasco, sasiraya, sathorn bun, sawatha, sawed, sawittapat, sayan555, schorlanz, sert_2508, shevvytee, shula, siamsix, silpakhum, siluate, Sirachaya, sira_20, Sirimaneekorn, sitcrubha2520, sitsiva, sitti021021021, si_rinda, sk08, skygolo, slavebuddha, sleepy_prince, snookkerball, snowbar, snowsprince, Sober, Sod2499, soifaa, sompanbun, Somphod, Somroo, somsak 18, somxay2007, sorceressjajah, soreeros, sornrambas1, soroyen, special editor, Spennapa, ssveerasak, storylove_ton, suchint, sudkanea, sugar3, sunisa005, sunittra, sunkoteenu, sunku, sunti20, SunZa, supanutjokto, suparbtom, superb007, SuperPet, surasaksuebsan, suriyawibool, suthanya, Sutthirut, suwat.su, suwit_l, sweetdream1410, swkarantee, t9bo, tai chi, taiie, Talek, Talrae, tan1251, tanchanok_pu, tantik, tanyaty, tan_2523, tata3000, tatoop2525, ta_tum331, teerasak.boon, ten1984, tenzo, tewata, thaidragon, thaiisuzu, thaitime, Thanitanont, thanits, thatham2538, thebookred, Thelulufi, thepong_gtb, thip47, thitirachda, thoracic, thunder69, tichakorn, tikky_, tirleck, Tithi, tj00311237, tokfon, ToMoToM, tomrichie, Tom_Om, ton344, Tondin, tong360, tonhub, toniesty, tonpai, Ton_PB, took_p, toon 2556, tooneng123, top วัชรพล, topkrap, tos-129, totojang, treerapat1, Trident_04, tritinnapob, trophywife, tsukikichan, TT-POOL, tuktapat, tuk_taar, tumcomx, tummmut, tumppstar, tungpun, tu_, twan9991, twanrat, twisterkiki, twiz, udomdee, uinty.2008, univers, u_sawai, vacuum000, VaioBKK, vanda(แวนด้า), vannavong, vareeporn, vee, vichayo, viper007, void, v_pichai, w oom, wanarisgang, wangwang, wanizavava, warawee, warnwarn, wasu, wati, watttanwatt, wat_chit, wav16, wee wee, white snake, whitehand, win2521, winsite, wipoj, wit1977, wittayaj, worach_s, wuthichai L, yaka, yingyos26, Yod01, YODYOD, yong999, yui-yui, yuty, YUTza, yuymate, zabaru, zaf, zaxzon, zerozodiac, zono, zoonlight2000, zukus, zxz500, Zytofle, zzxx, zzzzzxxxxx, กตัญญุตา, กนกรส, กรมวัง, กรรณรินทร์, กัญจณพรรณ, กัณฐรส, กัลยานารี, การจนาพร, กาละมังบุญ, กุมารไฟ, กุลพัชร, กุ้งกบ, ขัมภรัตน์, ขุนชัย, ขุนนฤบาล, ขุนเขายะเยือก, ขเคศวร, คนก่อกรรม, คนข้างหลัง, คนบ้านป่า, คนปี่พาทย์, คนอาสา, คนเสียลูก, ครูวิม, คุณกระดาษ, คุณชวนชม, ค้ำจุนโลก, ฅนล้านนา, ง.เงิน, งงในดงแมว, งดงาม, , จันมี, จันสุข, จำนนกรรม, จิตต์ดี, จิระนนท์, จิรเตโช, จูน ธนากร, จ้าวตำหนัก, ช40, ชอบธรรมต, ชัญญาพัชญ์, ชาญบุญ, ชานนคนไทย, ชายหล่อ, ชาวสวรรค์, ชิตชบา, ชีวิตธรรม, ช่างแต้ม, ช้างเหนือ, ฐิติ จันทร์ตรง, ณ ตรงนี้, ณัฏฐพัชร์, ณัฐราช, ดวงใจแม่, ดอกไม้ทะเล, ดาวหาง14, ดึงดัน, ดูดี1, ดูหนัง, ตวงพร, ตอง111, ตั้งชื่อยากจัง, ตาป้อม, ตาลเอน, ตูนซัง, ต้องตา, ต้อมน้อย, ถาพร, ทัศนี, ทิพย์ดารา, ท่านขุน, ธรรมนูญ 2, ธรรมบารมี, ธรรมมีดี, ธัญญา_๙๙, ธัญญ่า๙๘, นภัทรัตน์, นภาดา, นาคบุตร, นายวิจิตร, นินิลธารี, นิวัตร์, นิสากร, นุสสติ, น้องเฟย์, น้องแซมมี่, น้าเข็มทอง, น้ำมนต์49, น้ำแดงแป้ด, บลูสตาร์, บัวขม, บัวสีเงิน, บารมีปู่โต, บึงจตุรัต, บุญสุนทร, บุตรพุทธ, บ่าว1, บ่าวเหนือ, ปฐมฌาณ, ปลากราย, ปอกระเจา, ปักธงชัย, ปิยะกฤต, ผู้ฝึก, พบคนดี, พรจีร, พรรณ, พระผู้น้อย, พระอิทธเทพ, พลังงาน0co2, พันธุ์ไลท์, พันวจี, พิมพ์ฉัตร, พี่เต้, พุทธคุณ 2499, พุทธรัตนา, พุทธิมน, ฟรานเชสโก้, ฟากห้วย, ฟ้ามุ่ย, ฟ้าไส, ภาวนาพุทโธ, ม999, มณีเมขลา20, มดปลวก, มนุษย์สติ, มนุษย์โลกคับ, มังกรผยอง, มารบูรพา2529, มุกรินทร์, มุมสงบ, มโนมนต์, ยอดผธู, ยีราฟ, ยุพารัตน์ ยัสพันธุ์, ยุวดี ว่อง, รัตนาภรณ์ ยุบลชิต, รัมภาภัค, ราชวิทย์, ราชอริยะ, รามศร, รามัญ, ลำดวนพเนจร, ลำวังชู, ลุงช้าง, ลุงวันชัย, ลูกแพร, วรเมธ-ptr, วันวิเศษ, วู๊ดดี๊, ศรัณยภัทร, ศรัทธาสาธุ, ศรีวิชัย, ศศิริษา, ศัตรู, ศิษกวนอู, ศิษย์ดีนะ, สมาธิ2, สายนำแก่ง, สายันณ์, สายใยสีขาว, สาริสา, สำนึกกรรม, สุกฤตยา, สุคะตะถะ, สุพัฒน์ชัย, สุพี, สุภรดา, สุริยาแพร่, สุเชาว์, สู่วันใหม่, ส่องธรรม, ส้มศิว, หญิงเปิ้ล, หญิงไทย2527, หนูน้อง, หน่อย1341, หมายเลข7, หมีพู 648, หมูกระต่าย, หมูบินได้, อนุโมทามิ, ออนีทอฮุก, อะฮักหลวง, อัมพวรรณ, อาทิตย์ทรงกลด, อานนท์วัฒน์, อิริโอตะปะ, อิสระภาพ, อ้อมน้อย, อ๊อดชลบุรี, ิbeebee, ิำbernitez, ืnamza, ืnui, ืnunamnarak, เกียรติกา, เงียบ, เจตสุภา, เดือนยี่, เดโชว์, เด็กหงษ์, เต็กเล้ง, เทพารักษ์, เธริ, เปอร์, เพียงพบ, เพื่อมหาชน, เพ็ชรกมล, เพ็ญนภา2516, เฟรนด์^_^, เรณุวัฒน์, เราชื่อกวง, เรียมจิต, เลือดเย็น, เล่นๆ, เว็บบอร์ด, เศษฝุ่น, เอะ, แคทพาท ทู, แค่ธาตุ4, แตงกวาเจ้า, แพนด้าดอง, โก๋ก้อย, โตสง่า, ใจเเก้ว, ไข่หวานน้อย, ไผ่สีเงิน, ไผ่ในสายลม, ไรท์เนอร์, ้rose_1708, ๋JK_Junior, 陈_Ch
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://board.palungjit.org/f125/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-35307.html
ถูกเขียนโดย For Type วันที่
บทสวดมนต์ก่อนนอน - feature This thread Refback 05-10-2013 01:52 PM
บทสวดมนต์ก่อนนอน - หน้า 3 - PaLungJit.org This thread Refback 25-08-2013 11:35 AM
Alone's Notes - Windows Live This thread Refback 07-12-2009 08:24 PM


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +6 และเวลาในขณะนี้คือ 10:24 PM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | | Google | แปลภาษา | SEO Hosting

vBulletin Copyright ©2000-2009 Jelsoft Enterprises Ltd. Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
Palungjit.com 1 April 2003 - 2013
Page generated in 0.33661 seconds with 12 queries