บทสวดมนต์ก่อนนอน - PaLungJit.org

กลับไป   PaLungJit.org > พุทธศาสนา > บทสวดมนต์ - คาถา > รวมบทสวดมนต์และคาถา
Connect with Facebook


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม คะแนน: คะแนนของกระทู้: 9 โหวต, 4.89 ค่าเฉลี่ย. เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 14-04-2006, 03:53 AM   #1
สมาชิก
 
vacharaphol's Avatar
 
วันที่สมัคร: Oct 2005
ข้อความ: 8,860
ได้ให้อนุโมทนา: 35
ได้รับอนุโมทนา 37,197 ครั้ง ใน 6,502 โพส
พลังการให้คะแนน: 3338
vacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond reputevacharaphol has a reputation beyond repute

บทสวดมนต์ก่อนนอน


การจะสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ท่านควรจะต้องอาบน้ำชำระกายให้สะอาด
และควรสวมเสื้อผ้าที่สะอาด หรือถ้าเป็นไปได้ ควรนุ่งขาวห่มขาวได้ก็จะยิ่งดี ทำจิตใจ
ให้ผ่องใส จุดเทียนจุดธูป นั่งคุกเข่า ประนมมือไว้เพียงหน้าอก แล้วกล่าวคำบูชาพระ
รัตนตรัย พร้อมทั้งขอขมาพระรัตนตรัย ไปตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบหมอบลง
แล้วว่า) กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ
อัจจะยันตัง กาลันตะเร สังวะริตุง วะพุทเธ (เงยขึ้นแล้วว่า)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบหมอบลงแล้วว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยายัง ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยัน
ตัง กาลันตะเร สังวะริตุง วะธัมเม (เงยขึ้นแล้วว่า)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบหมอบลงแล้วว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยัน
ตัง กาลันตะเร สังวะริตุง วะสังเฆ (เงยขึ้นแล้วว่า)
อุกาสะ อัจจะโย โน ภันเต อัจจักขะมา ยะถาพาเล ยะถามุฬเห ยะถาอะกุสะเล เย
มะยัง กะรัมหา เอวัง ภันเต มะยัง อัจจะโยโน ปะฏิคคัณเหะถะ อายะติง สังวะเรยยามิ...

ก่อนที่จะทำการสวดมนต์ต่อไป เราควรทำตัวทำใจให้บริสุทธิ์ด้วยการสมาทานศีล
5 ดังนี้

อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ

(ถ้าอาราธนาศีลสำหรับคนเดียว ให้ขึ้นต้นด้วย อะหัง ภันเต..... ลงท้ายด้วย ยาจามิ
ถ้าอาราธนาศีลสำหรับหลายคน ให้ขึ้นต้นด้วย มะยัง ภันเต....ลงท้ายด้วย ยาจามะ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะ มัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ

(กราบ 3 ครั้ง)

เมื่อเรารับสมาทานศีลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็พร้อมที่จะทำความดี แต่เพื่อให้การทำความดี
ของเราครบถ้วนบริบูรณ์และเป็นมงคล ก็ควรอัญเชิญเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มารับรู้ ลำดับต่อไป
จึงให้เราสวดด้วยบทชุมนุมเทวดา

ชุมนุมเทวดา

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ
ผริตตะวา นะเมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ
สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระ ตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะคาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโวเม สุณันตุ
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

(กราบ 3 ครั้ง)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชาจาระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะ สาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

(หมอบกราบแล้วว่า พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ)

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อกาลิโก
เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

(หมอบกราบแล้วว่า ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ)

สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย
อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

(หมอบกราบแล้วว่า สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ)

(เงยหน้าขึ้นแล้วว่า)

อุกาสะ อุกาสะ อุกาสะ มะอาเอ เย ธัมมา สัมมาอรหัง วันทามิ สัมมาอรหัง วันทามิ
สัมมาอรหัง วันทามิ
พุทโธปิ พุทธะทัสสะ ตะถาคะตัสสะ นะมัสสามิ นะมิโตเยวะ พรหมเมหิ นะระเทวาหิ
สัพพะทา นะทันโต สีหพนาทัง โย นะพุทธะยะกะ นะมัสสามิ สัมปันโน วะระลีเรนะ
สะมาปะวะโร ชิโนสะยัมภูยานะ สัมปันโน สะนะหะวาจัง นะมามิหัง สุริยังจันทัง
สุระเทโว สุรินทรานัง มหิทธิการุณนัง สังกะโลกะจักวารัง นะมัสสามิ

(กราบ 3 ครั้ง)

ก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนการสวดมนต์ก่อนนอน หากท่านใดจะสวดมนต์บทอื่น ก็สามารถ
สวดต่อได้ตามต้องการ หรือจะนั่งสมาธิ ปฎิบัติกรรมฐานล้วนทำได้ตามอัธยาสัยครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 146 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ vacharaphol ในข้อความที่เขียนด้านบน
sponsor links
เก่า 30-04-2006, 06:03 PM   #2
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Mar 2006
ข้อความ: 6
ได้ให้อนุโมทนา: 3
ได้รับอนุโมทนา 90 ครั้ง ใน 9 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
hulahula has a spectacular aura abouthulahula has a spectacular aura about

จัด mp3 ให้หน่อยสิ เออ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 04-09-2007, 01:09 PM   #3
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Oct 2005
ข้อความ: 30
ได้ให้อนุโมทนา: 3,417
ได้รับอนุโมทนา 155 ครั้ง ใน 38 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
Eyejang will become famous soon enoughEyejang will become famous soon enough

ขอบคุณครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 07-09-2007, 09:09 AM   #4
สมาชิก
 
###อ่อน###'s Avatar
 
วันที่สมัคร: Jul 2005
สถานที่: กามาวจร ภาคสุขคติภูมิ ๑
อายุ: 12
ข้อความ: 2,938
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 7,346 ครั้ง ใน 2,184 โพส
พลังการให้คะแนน: 1078
###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute###อ่อน### has a reputation beyond repute

อภยปริตรสูตร (ยันทุนนิมิตตัง...) เป็นบทสวดมนต์ก่อนนอน จะทำให้นอนหลับไม่ฝันร้าย
__________________
### พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาฬัง สังฆังนิพพานัง ปัจจะโย โหนตุ ###
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-09-2007, 03:37 PM   #5
สมาชิก
 
ahantharik's Avatar
 
วันที่สมัคร: Dec 2005
อายุ: 36
ข้อความ: 1,642
ได้ให้อนุโมทนา: 2,172
ได้รับอนุโมทนา 16,397 ครั้ง ใน 1,670 โพส
พลังการให้คะแนน: 1377
ahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond reputeahantharik has a reputation beyond repute

อนุโมทนาครับ ผมเองก็สวดมนต์ตามบทที่หลวงพ่อจรัญ ทุกอย่างเลยครับ ก่อนเข้านอน
__________________
ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสมทบทุนโครงการบูรณะพระพุทธรูปชำรุดทั่วประเทศ
รับบริจาคปูน ทราย เหล็กเส้น สีน้ำ สีน้ำมัน สีทองคำ บริจาคได้ที่โครงการบูรณะพระพุทธรูปชำรุดทั่วประเทศ
พระใบฏีกาวิชญ์จุฑา อินฺทวโร สนใจเพิ่มเติมได้ที่


ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 21-03-2008, 06:24 PM   #6
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Mar 2008
ข้อความ: 2
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 6 ครั้ง ใน 2 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
chaiwat_nga is on a distinguished road

อนุโม สาธู ครับ เจริญในธรรมครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 22-11-2008, 04:00 PM   #7
สมาชิก
 
arrashi's Avatar
 
วันที่สมัคร: Nov 2008
ข้อความ: 18
ได้ให้อนุโมทนา: 16
ได้รับอนุโมทนา 42 ครั้ง ใน 10 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
arrashi is on a distinguished road

ตอนเด็กๆ ฝันร้ายบ่อยๆ คุณย่าก็ให้สวด ยันทุนนิตตัง ค่ะ
ก็เลยติดมาจนโต ก็ยังสวดอยู่ค่ะ ถ้าไม่ง่วงจนสวดมะไหวอ่านะ...
__________________
ความจริงในใจ..ไม่เคยมีใครแทนที่ความรู้สึกที่ฉันยังมีให้เธออยู่...
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 17-02-2009, 09:56 PM   #8
สมาชิก
 
TUK2800's Avatar
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,772
ได้ให้อนุโมทนา: 8,665
ได้รับอนุโมทนา 8,098 ครั้ง ใน 1,645 โพส
พลังการให้คะแนน: 374
TUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant future

อนุโมทนา สาธุ
--------------------------------------------------------------------
ศีลมีเจตนาเป็นพื้นฐาน
ถ้าผู้ไม่มีเจตนาจะงดเว้นแล้ว
ศีลทั้งหมดก็จะไม่มีในบุคคลผู้นั้นเลย
เจตนาจะมีก็เพราะผู้นั้นเห็นโทษในข้อนั้นๆ เสียก่อนจึงงดเว้น
พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่า เจตนาตัวเดียวเป็นศีล

[หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี]
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 14-03-2009, 10:39 PM   #9
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Nov 2008
ข้อความ: 436
ได้ให้อนุโมทนา: 2,008
ได้รับอนุโมทนา 1,446 ครั้ง ใน 363 โพส
พลังการให้คะแนน: 153
TJ69 has a spectacular aura aboutTJ69 has a spectacular aura aboutTJ69 has a spectacular aura about

อนุโมทนาสาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 13-06-2010, 11:05 AM   #10
สมาชิก
 
เปอร์'s Avatar
 
วันที่สมัคร: Jun 2010
สถานที่: เชียงใหม่ค่ะ
อายุ: 26
ข้อความ: 2
ได้ให้อนุโมทนา: 2
ได้รับอนุโมทนา 0 ครั้ง ใน 0 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
เปอร์ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง เปอร์

ขอบพระคุณค่ะ อนุโมธนาด้วยค่ะ
__________________
เปอร์
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 21-06-2010, 02:11 PM   #11
สมาชิก
 
boongy's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jun 2010
ข้อความ: 15
ได้ให้อนุโมทนา: 33
ได้รับอนุโมทนา 43 ครั้ง ใน 13 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
boongy is on a distinguished road

อนุโนทนาค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 22-12-2010, 11:23 AM   #12
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Dec 2010
ข้อความ: 6
ได้ให้อนุโมทนา: 1
ได้รับอนุโมทนา 4 ครั้ง ใน 3 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
mondee is on a distinguished road

ขออนุโมทนา สาธุค่ะ


ขออนุโมทนา สาธุค่ะ

เป็นความรู้ที่ดีมาก

โดยปกติจะสวดตามหนังสือสวดมนต์ทุกคืน สวดแล้วหลับสบาย
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 21-02-2011, 07:15 PM   #13
สมาชิก
 
BenzDevil's Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2011
สถานที่: เชียงใหม่ครับ
ข้อความ: 9
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 4 ครั้ง ใน 3 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
BenzDevil is on a distinguished road

บทสวดมนต์นี้เคยเห็นในหนังสือของผมน่ะครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 14-08-2011, 12:10 AM   #14
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Aug 2011
ข้อความ: 1
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 0 ครั้ง ใน 0 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
Gogg6066 is on a distinguished road

รบกวนขอคำแปลหน่อยครับ ... ขอบพระคุณมาก
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 14-05-2012, 09:37 PM   #15
สมาชิก
 
yong999's Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2012
สถานที่: ราชบุรี
ข้อความ: 56
ได้ให้อนุโมทนา: 82
ได้รับอนุโมทนา 146 ครั้ง ใน 39 โพส
พลังการให้คะแนน: 73
yong999 will become famous soon enoughyong999 will become famous soon enough

ขออนุโมทนา บุญกุศล ด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ ที่ท่านเห็นว่าดีแล้ว มีเจนตาดี ได้ทำแล้ว เป็นผลสำเร็จแล้ว ข้าพเจ้า ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ( บุญเกิดจากการอนุโมทนา)
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 16-06-2012, 07:29 PM   #16
สมาชิก
 
kornkamphu8's Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2012
ข้อความ: 26
ได้ให้อนุโมทนา: 314
ได้รับอนุโมทนา 19 ครั้ง ใน 5 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
kornkamphu8 is a name known to allkornkamphu8 is a name known to allkornkamphu8 is a name known to allkornkamphu8 is a name known to allkornkamphu8 is a name known to allkornkamphu8 is a name known to all

ขออณุญาตนำไปสวดนะครับ และขออนุโมทนากับน้ำใจที่นำมาแบ่งปันด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ

_/l\_
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

sponsor links(View-All เฉพาะที่เป็นสมาชิกที่ได้อ่านกระทู้นี้ ตั้งแต่ 09-01-2015, 12:16 AM (Set) (Clear)
Folkfae, gingganmeegan, Kittisak Noranart, ชายครับ, เจ้าคุณปู่
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are งดใช้
Pingbacks are งดใช้
Refbacks are งดใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +6 และเวลาในขณะนี้คือ 02:33 AM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | | Google | แปลภาษา |
ติดต่อลงโฆษณาที่เว็บพลังจิต

vBulletin Copyright ©2000-2009 Jelsoft Enterprises Ltd. Search Engine Friendly URLs by vBSEO
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016
Page generated in 0.65824 seconds with 13 queries