อานิสงส์ ของการใส่บาตร.. - PaLungJit.org

กลับไป   PaLungJit.org > พุทธศาสนา > พุทธศาสนา สำหรับผู้เริ่มต้น
Connect with Facebook


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม ให้คะแนนกระทู้ เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 21-01-2012, 04:59 PM   #1
สมาชิก
 
คนฝั่งโขง's Avatar
 
วันที่สมัคร: Nov 2011
สถานที่: ดินแดนแห่งลุ่มน้ำโขง
อายุ: 49
ข้อความ: 564
ได้ให้อนุโมทนา: 3,010
ได้รับอนุโมทนา 2,334 ครั้ง ใน 270 โพส
พลังการให้คะแนน: 248
คนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond repute

อานิสงส์ ของการใส่บาตร..

การตักบาตรแบบถูกต้องได้อานิสงส์มาก.. วันนี้ คุณใส่บาตรแล้วหรือยัง ?

การตักบาตร เป็นการทำบุญที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จัก และปฏิบัติมากกว่าการทำบุญประเภทอื่นๆ การตักบาตรนั้นยังถือว่าเป็นการทำบุญประจำวันของชาวพุทธ และชาวพุทธไทยเชื่อว่า การออกบิณฑบาตของพระสงฆ์เป็นการช่วยโปรดสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิ เช่น เปรตวิสัย ให้ได้รับส่วนบุญ ด้วยเหตุผลทางจริยธรรม ในการทำบุญตักบาตรนั้น พอสรุปได้ดังนี้

๑. เป็นการสั่งสมบุญในแต่ละวัน เพราะการสั่งสมเป็นเหตุนำความสุขมาให้

๒. เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญทำให้จิตใจแจ่มใส เพื่อให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง เพราะผู้ที่ไม่มีบุญเกื้อหนุนอยู่ในใจ ย่อมพ่ายแพ้ต่อบาปได้ง่าย

๓. เป็นการทำที่พึ่งคือบุญให้แก่ตนเองในอนาคต

๔. เป็นการช่วยรักษาพุทธประเพณี เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีต และที่จะมาตรัสรู้ในอนาคต ล้วนแต่ดำรงพระชนม์ชีพด้วยอาหารบิณฑบาต

๕. เป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ศึกษา ปฏิบัติพระธรรมวินัย แล้วนำมาสั่งสอนให้ประชาชนได้รับรสแห่งพระธรรมด้วย อีกทั้งยังดำรงตนเป็นตัวอย่างด้านความประพฤติดีงามของสังคม ฉะนั้น ชาวพุทธควรทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกวัน เพื่อเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองที่จะต้องนำไป ดุจเสบียงเดินทาง ในการท่องเที่ยวเวียนเกิดและเวียนตายอยู่ในวัฏฏสงสาร อันไม่ปรากฏเบื้องต้นและที่สุด และบุญที่สั่งสมไว้นี้ จะช่วยเกื้อกูลให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

อนึ่ง ประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้น คือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นำของพุทธบริษัท ที่เป็นฐานกำลังสำคัญแห่งกองทัพธรรมนั้น ท่านดำรงชีพอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่คฤหัสถ์จัดถวาย ท่านจึงสามารถมีกำลังกาย กำลังใจที่จะศึกษาพระพุทธพจน์ คือ พระไตรปิฎก ให้เข้าใจ ทรงจำ นำมาประพฤติปฏิบัติ และกล่าวสอนมวลมนุษย์ได้


การทำบุญตักบาตรจะสมบูรณ์ได้ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

๑. ต้องเตรียมใจให้พร้อม ข้อนี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะบุญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของผู้ถวาย ท่านแนะนำให้รักษาเจตนาให้บริสุทธิ์ทั้ง ๓ ขณะ คือ

๑.๑ ก่อนถวาย ตั้งใจเสียสละอย่างแท้จริง

๑.๒ ขณะถวาย ก็มีใจเลื่อมใส ถวายด้วยความเคารพ

๑.๓ หลังจากถวายแล้ว ต้องยินดีในทานของตัวเองจิตใจเบิกบานเมื่อนึกถึงทานที่ตนเองได้ถวายไปแล้ว การทำใจให้ได้ทั้ง ๓ ขณะดังกล่าวนี้ นับว่ายากมาก เพราะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่อาจทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองในขณะใดขณะหนึ่งได้

๒. ผู้รับ คือ พระภิกษุสามเณร เป็นผู้สำรวมระวัง มีข้อวัตรปฏิบัติที่ดีงามตามพระธรรมวินัย ใฝ่ศึกษาเล่าเรียน พระพุทธพจน์ ทรงจำ นำมาบอกกล่าว สั่งสอนได้ และเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรเทาราคะ โทสะ โมหะ จนสามารถละขาดได้อย่างสิ้นเชิง

๓. สิ่งของที่ถวาย จะต้องได้มาด้วยวิธีที่สุจริต ไม่เบีดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน และที่สำคัญคือสิ่งนั้นต้องเหมาะสมแก่พระภิกษุสามเณรด้วย

ทำบุญตักบาตรให้หมั่นอธิษฐาน

เมื่อองค์ประกอบ ๓ อย่างข้างต้นบริบูรณ์ สิ่งที่จะต้องทำก่อนตักบาตร คือ "การอธิษฐาน" การอธิษฐานนี้นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะจะทำให้บุญของเราหนักแน่น ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากขี้น และยังทำให้เราทราบเป้าหมายในการทำบุญด้วย นอกจากนี้ การอธิษฐานยังสามารภสร้างพลังขึ้นในจิตใจให้มากขึ้น เป็นการสั่งสมกำลังแห่งความบากบั่น อดทน เพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้เราก้าวไปสู่สิ่งที่ปรารถนาได้ การอธิษฐานในขณะที่บำเพ็ญบุญนั้น ผลบุญย่อมหนุนส่งให้สำเร็จตามที่ปรารถนาไว้ ถึงแม้จะขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสบ้างก็ตาม แต่ความดีที่ทำไว้ย่อมไม่เสียหายไปแน่นอน

ฉะนั้น ก่อนตักบาตร ควรอธิษฐานโดยนั่งหรือยืนก็ได้ แล้วแต่สถานที่จะอำนวย ยกสี่งของที่จะถวายขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วอธิษฐานตามที่ต้องการที่ชอบธรรมเป็นภาษาใดก็ได้ จะว่าในใจหรือออกเสียงเบาๆ ก็ได้ จากนั้นจึงถวายอาหารบิณฑบาตด้วยความเคารพ ถ้ามีดอกไม้ธูปเทียนให้ถวายหลังจากที่ถวายอาหารบิณฑบาตเสร็จแล้ว ถ้าเป็นสตรีให้วางดอกไม้ธูปเทียนไว้บนฝาบาตร เมื่อพระท่านปิดบาตรแล้ว

คำอธิษฐานก่อนตักบาตร

ตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา มีเป็นหมายเพื่อให้มนุษย์ปลดเปลื้องตนเองจากทุกข์ มีจิตใจเป็นอิสระเหนือทุกข์ทุกอย่าง (พระนิพพาน) หลักการดำเนินชีวีตของชาวพุทธนั้นต้องสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งพระโบราณาจารย์ท่านจึงบัญญัติคำ อธิษฐานที่เป็นสากลนิยมไว้ว่า"อิ ทัง ทานัง สีละวันตานัง ภิกขูนัง นิยยาเทมิ สุทินนัง วะตะ เม ทานัง นิพพานะปัจจะโย โหตุ อะนาคะเต กาเล ฯ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทานนี้แด่พระสงฆ์ผู้มีศีล ขอท่านที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้ว จงเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน ในอนาคตกาล เบื้องหน้าโน้นเทอญ ฯ"

อีกบทหนึ่งเป็นคำอธิษฐานถึงพระสังฆรัตนะ ว่า “นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, สังโฆ เม สะระณัง วะรัง, เอเตนะ สังจะวัชเชนะ, โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา ฯ ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยคำสัตย์ นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อ เทอญ ฯ” ...
.............................................................................................

ที่มา การตักบาตรแบบถูกต้องได้อานิสงส์มาก � Natruto-World

.........................................................................................................................................................................

อานิสงส์ของการตักบาตร (โดยคุณเนตรอิศวร)

ดูก่อนเถิดหนอท่านผู้ใฝ่บุญ....อันเราจักขอแสดงอานิสงน์แห่งการตักบาตรภิกษุไว้ดังนี้.

๑.เมื่อตักบาตรแก่ผู้บำเพ็ญเพียร ย่อมมีผลให้ผู้บำเพ็ญเพียรนั้นเป็นผู้มีกำลังที่จะบำเพ็ญเพียรให้สำเร็จมรรคผลนิพาน.

๒.จิตใจย่อมเบิกบานทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยความปิติยินดีทั้งก่อนการถวายและหลังการถวาย ปราถนาให้สู่การพ้นทุกข์.

๓.เป็นการฝึกจิตใจให้เป็นผู้มีจาคะปลดเปลื้องความตระหนี่ เพื่อขัดเกลาความมักมากให้เบาบางลง โดยการสร้างสะสมดวงจิตที่เมตตา.

อานิสงน์เมื่อตักบาตรไปแล้ว ย่อมมีอานิสงน์มาก คือ

๑.ภิกษุเมื่อรับฉันท์แล้วย่อมมีกำลังในการบำเพ็ญ

๒.ภิกษุย่อมมีร่างกายแข็งแรง ทนต่อทุกข์ ทนต่อโรคภัย เพื่อให้ง่ายต่อการบำเพ็ญ

๓.ภิกษุย่อมมีกำลังเผยแพร่พระศาสนา เทศนาโปรดเวไนยสัตว์ ช่วยเหลือชี้ทางให้ผู้ที่ประสบทุกข์ให้พบสุข ชี้ทางให้ผู้ที่จะกำลังสร้างกรรมให้ละกรรม

...สิ่งที่เรานั้นได้บรรยายมานี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของอานิสงน์และพลานิสงน์แห่งการตักบาตรเท่านั้น ซึ่งยังมีอีกมาก แม้จะสร้างเขาพระสุเมรด้วยทองคำสูงยันทั้ง๓ภพ อานิสงน์และพลานิสงฆ์นั้นยังเทียบเท่าแห่งการตักบาตรผู้บำเพ็ญเพียร และผู้มีศีลมิได้เลย...โปรดพิจารณาเองเถิด

(ขอบคุณ คุณเนตรอิศวร ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นธรรมทาน อนุโมทนา สาธุ ครับ)
__________________
มีสติ ก็มีความเพียร..เมื่อขาดสติ ก็ขาดความเพียร

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เทพออระฤทธิ์ : 01-07-2012 เมื่อ 06:44 AM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 44 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ คนฝั่งโขง ในข้อความที่เขียนด้านบน
sponsor links
เก่า 22-01-2012, 02:36 PM   #2
สมาชิก
 
deelek's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 6,707
ได้ให้อนุโมทนา: 21,961
ได้รับอนุโมทนา 20,693 ครั้ง ใน 4,352 โพส
พลังการให้คะแนน: 1708
deelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond repute

โมทนา สาธุ ๆ
กับทุกท่านที่ได้ทำบุญใส่บาตร
ให้กับพระสงฆ์และสร้างบุญกุศลทุกอย่าง
ไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยครับ
นิพพานังปัจจโย โหตุ
__________________
นิพพานัง ปรมัง สุขขัง
นิพพานัง ปัจจโย โหตุ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย deelek : 01-07-2012 เมื่อ 08:31 AM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 22-01-2012, 06:58 PM   #3
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jan 2012
ข้อความ: 81
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 60 ครั้ง ใน 28 โพส
พลังการให้คะแนน: 73
Whitefaith will become famous soon enough

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ คุณแม่ใส่บาตรทุกวันเลยค่ะ ถ้าวันไหนได้กลับบ้านก็จะมีโอกาสได้ใส่ค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 23-01-2012, 02:53 PM   #4
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Oct 2009
ข้อความ: 65
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 54 ครั้ง ใน 24 โพส
พลังการให้คะแนน: 98
pepsodent will become famous soon enough

พุทธัง อนันตัง ธัมมัง จักรวาลัง สังฆัง นิพพานะ ปัจจะโย โหนตุ
โมทนาสาธุ ครับผม..
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 23-01-2012, 10:45 PM   #5
สมาชิก
 
เนตรอิศวร's Avatar
 
วันที่สมัคร: Apr 2011
ข้อความ: 166
ได้ให้อนุโมทนา: 52
ได้รับอนุโมทนา 435 ครั้ง ใน 109 โพส
พลังการให้คะแนน: 111
เนตรอิศวร is a glorious beacon of lightเนตรอิศวร is a glorious beacon of lightเนตรอิศวร is a glorious beacon of lightเนตรอิศวร is a glorious beacon of lightเนตรอิศวร is a glorious beacon of light

ดูก่อนเถิดหนอท่านผู้ใฝ่บุญ....อันเราจักขอแสดงอานิสงน์แห่งการตักบาตรภิกษุไว้ดังนี้.
๑.เมื่อตักบาตรแก่ผู้บำเพ็ญเพียร ย่อมมีผลให้ผู้บำเพ็ญเพียรนั้นเป็นผู้มีกำลังที่จะบำเพ็ญเพียรให้สำเร็จมรรคผลนิพาน.
๒.จิตใจย่อมเบิกบานทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยความปิติยินดีทั้งก่อนการถวายและหลังการถวาย ปราถนาให้สู่การพ้นทุกข์.
๓.เป็นการฝึกจิตใจให้เป็นผู้มีจคะปลดเปลื้องความตระหนี่ เพื่อขัดเกลาความมักมากให้เบาบางลง โดยการสร้างสะสมดวงจิตที่เมตตา.
......อานิสงน์เมื่อตักบาตรไปแล้ว ย่อมมีอานิสงน์มาก คือ
๑.ภิกษุเมื่อรับฉันท์แล้วย่อมมีกำลังในการบำเพ็ญ
๒.ภิกษุย่อมมีร่างกายแข็งแรง ทนต่อทุกข์ ทนต่อโรคภัย เพื่อให้ง่ายต่อการบำเพ็ญ
๓.ภิกษุย่อมมีกำลังเผยแพร่พระศาสนา เทศนาโปรดเวไนยสัตว์ ช่วยเหลือชี้ทางให้ผู้ที่ประสบทุกข์ให้พบสุข ชี้ทางให้ผู้ที่จะกำลังสร้างกรรมให้ละกรรม
...สิ่งที่เรานั้นได้บรรยายมานี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของอานิสงน์และพลานิสงน์แห่งการตักบาตรเท่านั้น ซึ่งยังมีอีกมาก แม้จะสร้างเขาพระสุเมรด้วยทองคำสูงยันทั้ง๓ภพ อานิสงน์และพลานิสงฆ์นั้นยังเทียบเท่าแห่งการตักบาตรผู้บำเพ็ญเพียรและผู้มีศีลมิได้เลย...โปรดพิจารณาเองเถิด
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 24-01-2012, 05:37 AM   #6
สมาชิก
 
คนฝั่งโขง's Avatar
 
วันที่สมัคร: Nov 2011
สถานที่: ดินแดนแห่งลุ่มน้ำโขง
อายุ: 49
ข้อความ: 564
ได้ให้อนุโมทนา: 3,010
ได้รับอนุโมทนา 2,334 ครั้ง ใน 270 โพส
พลังการให้คะแนน: 248
คนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond reputeคนฝั่งโขง has a reputation beyond repute

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ เนตรอิศวร อ่านข้อความ
ดูก่อนเถิดหนอท่านผู้ใฝ่บุญ....อันเราจักขอแสดงอานิสงน์แห่งการตักบาตรภิกษุไว้ดังนี้.

๑.เมื่อตักบาตรแก่ผู้บำเพ็ญเพียร ย่อมมีผลให้ผู้บำเพ็ญเพียรนั้นเป็นผู้มีกำลังที่จะบำเพ็ญเพียรให้สำเร็จมรรคผลนิพาน.

๒.จิตใจย่อมเบิกบานทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยความปิติยินดีทั้งก่อนการถวายและหลังการถวาย ปราถนาให้สู่การพ้นทุกข์.

๓.เป็นการฝึกจิตใจให้เป็นผู้มีจคะปลดเปลื้องความตระหนี่ เพื่อขัดเกลาความมักมากให้เบาบางลง โดยการสร้างสะสมดวงจิตที่เมตตา.

......อานิสงน์เมื่อตักบาตรไปแล้ว ย่อมมีอานิสงน์มาก คือ

๑.ภิกษุเมื่อรับฉันท์แล้วย่อมมีกำลังในการบำเพ็ญ

๒.ภิกษุย่อมมีร่างกายแข็งแรง ทนต่อทุกข์ ทนต่อโรคภัย เพื่อให้ง่ายต่อการบำเพ็ญ

๓.ภิกษุย่อมมีกำลังเผยแพร่พระศาสนา เทศนาโปรดเวไนยสัตว์ ช่วยเหลือชี้ทางให้ผู้ที่ประสบทุกข์ให้พบสุข ชี้ทางให้ผู้ที่จะกำลังสร้างกรรมให้ละกรรม

...สิ่งที่เรานั้นได้บรรยายมานี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของอานิสงน์และพลานิสงน์แห่งการตักบาตรเท่านั้น ซึ่งยังมีอีกมาก แม้จะสร้างเขาพระสุเมรด้วยทองคำสูงยันทั้ง๓ภพ อานิสงน์และพลานิสงฆ์นั้นยังเทียบเท่าแห่งการตักบาตรผู้บำเพ็ญเพียรและผู้มีศีลมิได้เลย...โปรดพิจารณาเองเถิด
อนุโมทนาในธรรมทานของท่าน..สาธุครับ
__________________
มีสติ ก็มีความเพียร..เมื่อขาดสติ ก็ขาดความเพียร
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 01-07-2012, 06:42 AM   #7
สมาชิก
 
เทพออระฤทธิ์'s Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2008
สถานที่: เทพออรฤทธิ์พิทักษ์ห้องพุทธศาสนา สำหรับผู้เริ่มต้น
อายุ: 29
ข้อความ: 4,598
ได้ให้อนุโมทนา: 589
ได้รับอนุโมทนา 55,316 ครั้ง ใน 3,243 โพส
พลังการให้คะแนน: 29732
เทพออระฤทธิ์ has a reputation beyond reputeเทพออระฤทธิ์ has a reputation beyond reputeเทพออระฤทธิ์ has a reputation beyond reputeเทพออระฤทธิ์ has a reputation beyond reputeเทพออระฤทธิ์ has a reputation beyond reputeเทพออระฤทธิ์ has a reputation beyond reputeเทพออระฤทธิ์ has a reputation beyond reputeเทพออระฤทธิ์ has a reputation beyond reputeเทพออระฤทธิ์ has a reputation beyond reputeเทพออระฤทธิ์ has a reputation beyond reputeเทพออระฤทธิ์ has a reputation beyond repute

ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 01-07-2012, 11:46 PM   #8
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 99
ได้ให้อนุโมทนา: 95
ได้รับอนุโมทนา 226 ครั้ง ใน 81 โพส
พลังการให้คะแนน: 116
extreme_dgt has a spectacular aura aboutextreme_dgt has a spectacular aura aboutextreme_dgt has a spectacular aura about

อรหันตทาน
"ข้าแต่พระสงฆ์! อุบาสกผู้หนึ่งเป็นคนเข็ญใจขายฟืนอยู่ในวลียวิถีมหาคามนี้ เป็นเหตุยังความสังเวชให้เกิดขึ้นแก่เกล้ากระผม" แล้วพระผู้เป็นเจ้าก็เล่าเหตุแต่ปางหลังให้ที่ประชุมนั้นฟัง ในกาลครั้งนั้ บรรดาบริษัทที่นั่งฟังและที่เพิ่งจะมาถึงใหม่ เมื่อได้ ฟังความเป็นมาแล้วที่เป็นปุถุชนนั้นก็มิอาจกลั้นน้ำตาได้ ต่างคนต่างก็ร้องไห้สงสารพระผู้เป็นเจ้า ที่สู้อุตสาหะกระทำความเพียรโดยมิได้หลับได้นอน ทั้งอดอาหารมาตลอด 7 วัน จนอายุสังขารจะขาดสิ้นเข้านิพพานในวันนี้ ก็เพราะเหตุที่มีกตัญญูรู้คุณค่าแห่งอาหารทายกของทายกเข็ญใจ ประสงค์จะให้บิณฑบาตรของเขาเป็น อรหันตทาน จนได้สำเร็จสมความปรารถนา
ฝ่ายพระติสสมหาขีณาสพเจ้า ซึ่งนั่งนิสัชชาการในท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์นั้น ครั้นสำแดงเหตุแห่งธรรมสังเวชแก่บริษัททั้งปวงแล้ว ก็อธิษฐาน

ขึ้นว่า
"เมื่อเราเข้านิพพานแล้ว สังเคดยอดที่ใส่ศพเรานั้น ใครอื่นหมื่นแสนมายก จงอย่าหวั่นไหว ต่อเมื่อใด อุบาสกเข็ญใจคนขายฟืนมายกแล้ว ที่ใส่ศพ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 02-07-2012, 11:04 PM   #9
สมาชิก
 
เปาชุนไหล's Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2012
สถานที่: ลพบุรี
ข้อความ: 421
ได้ให้อนุโมทนา: 7,923
ได้รับอนุโมทนา 2,342 ครั้ง ใน 356 โพส
พลังการให้คะแนน: 259
เปาชุนไหล has a reputation beyond reputeเปาชุนไหล has a reputation beyond reputeเปาชุนไหล has a reputation beyond reputeเปาชุนไหล has a reputation beyond reputeเปาชุนไหล has a reputation beyond reputeเปาชุนไหล has a reputation beyond reputeเปาชุนไหล has a reputation beyond reputeเปาชุนไหล has a reputation beyond reputeเปาชุนไหล has a reputation beyond reputeเปาชุนไหล has a reputation beyond reputeเปาชุนไหล has a reputation beyond repute

เมื่อตักบาตรแก่ผู้บำเพ็ญเพียร ย่อมมีผลให้ผู้บำเพ็ญเพียรนั้นเป็นผู้มีกำลังที่จะบำเพ็ญเพียรให้สำเร็จมรรคผลนิพานผู้ที่ใส่บาตรเองก็ย่อมจะได้เหตุปัจจัยที่ทำให้มีกำลังที่จะบำเพ็ญเพียร เพื่อละกิเลสได้อย่างแน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว

โมทนาสาธุครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 03-07-2012, 08:34 AM   #10
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jun 2012
ข้อความ: 4
ได้ให้อนุโมทนา: 5
ได้รับอนุโมทนา 5 ครั้ง ใน 2 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
คนที่หมดใจ is on a distinguished road

ผลบุญจากการใส่บาตรทุกเช้าจะส่งผลถึงญาติที่เสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าคะ เพราะอธิฐานทุกเช้าให้เขามารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลตรงนี้ด้วย
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

Tags
พระไตรปิฎก

sponsor links(View-All เฉพาะที่เป็นสมาชิกที่ได้อ่านกระทู้นี้ ตั้งแต่ 10-01-2015, 06:15 AM (Set) (Clear)
-=nat=-, akanak, ausa, bassy kant, champatin168, Dailyhappy, Inthuorn, Jantip, jutapporn, kiti111, koymoo, Livego, mawa009, micro_pao, moku2moku, monkeyswilf, nanny1982, NutSunny121, peaad, peerakul, ppoksc, ramo, redeye127, sasiraya, STha, Super-Ruth22, suriyan55555, tanmai, Tepfyo, vass, visonj2, wrasbhisaa, ก้อง, จอมทัพนักรบ, ทิพยสถานธรรม, พรนิมิต, วิทยามา, แก้วจุฬามณี, ไชยรัฐ
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are งดใช้
Pingbacks are งดใช้
Refbacks are งดใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +6 และเวลาในขณะนี้คือ 02:45 PM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | | Google | แปลภาษา |
ติดต่อลงโฆษณาที่เว็บพลังจิต

vBulletin Copyright ©2000-2009 Jelsoft Enterprises Ltd. Search Engine Friendly URLs by vBSEO
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016
Page generated in 0.30470 seconds with 13 queries