กลับไป   PaLungJit.org > พุทธศาสนา > บทสวดมนต์ - คาถา
Connect with Facebook

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม ให้คะแนนกระทู้ เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 02-10-2008, 07:53 PM   #1
ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด
 
VANCO's Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2007
ข้อความ: 36,288
Groans: 4
Groaned at 80 Times in 64 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 112,692
ได้รับอนุโมทนา 262,608 ครั้ง ใน 35,141 โพส
พลังการให้คะแนน: 610235
VANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond repute

ความหมายของการไหว้พระสวดมนต์การสวดมนต์ไหว้พระ


ความหมายของการสวดมนต์ไหว้พระ

การสวดมนต์ไหว้พระ ได้นิยมมาแล้วตั้งแต่โบราณกาล แม้ในศาสนาพราหมณ์ ก็ได้นิยมสวดดังที่เรียกกันว่า สาธยายมนต์ ร่ายมนต์ เพื่อความทรงจำพระเวทบ้าง เพื่อสิริมงคลบ้าง ในทางพระพุทธศาสนา ก็มีการสวดสาธยายเช่นเดียวกัน ในชั้นต้นเพ่งเพียงสวดสาธยาย เพื่อความทรงจำหลักคำสอนที่เป็นพระพุทธวจนะเท่านั้น เมื่อชาวบ้านได้ยินพระสงฆ์สวดสาธยายก็พากันอนุโมทนา และได้ถือกันว่าการได้ยินได้ฟังพระสงฆ์สวดสาธยายเช่นนั้นเป็นสิริมงคล ในสมัยนั้น ยังไม่มีตำราที่จดจารึกเอาไว้ ต้องท่องจำให้ได้ด้วยวาจา

บทสวดในพระพุทธศาสนามีมาก พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาถือเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา ประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระที่เห็นได้ชัด มี ๓ อย่าง คือ

๑. เป็นปริตรป้องกันเหตุเภทภัยต่าง ๆ

๒. เป็นการทรงจำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้

๓. เป็นกัมมัฏฐานอบรมจิตใจของตน ทั้งที่เป็นสมถะและวิปัสสนา

ด้วยเหตุทั้ง ๓ ประการนี้ ที่ถือกันว่าเป็นสิริมงคล และสามารถที่จะป้องกันภัยอันตรายได้นั้น จึงพากันนิยมการสวดสาธยาย เป็นไปทั้งทางวัดและทางบ้าน ภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาได้สวดเป็นประจำ เช่น ทำวัตรไหว้พระเป็นต้น ในบางสมัยเมื่อปรารภเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น ก็อาราธนาพระสงฆ์สวดเพื่อสิริมงคลบ้าง เพื่อเจริญความสังเวชบ้าง เมื่อมีความนิยมมากขึ้น ต่อมาก็เลยนิยมเป็นพิธีทั้งในพระราชพิธีและพิธีของปวงชนทั่วไป.

การสวดมนต์ ได้มีเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่ มีบัญญัติในพระวินัยของนางภิกษุณีก็มี เช่น ห้ามนางภิกษุณี และทรงห้ามพระภิกษุเรียนเดรัจฉานวิชา แต่ให้เรียนปริตรป้องกันเหตุเภทภัยต่างๆ เมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น พระสงฆ์ก็ใช้สวดสาธยายพระพุทธวจนะนั้นตามสมควรแก่เหตุการณ์ ดังมีเรื่องเล่าว่า เมื่อคราวเมืองเวสาลี เกิดโรคระบาดทำให้คนและสัตว์ตายเป็นอันมาก พระอานนท์ ได้ไปยังที่นั้นแล้วสวดรตนสูตร โรคนั้นระงับไป เมื่อสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงประชวร โปรดให้พระจุนทเถระสวดโพชฌงคสูตรถวาย ครั้งหนึ่งพวกภิกษุไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ป่า ถูกพวกอมนุษย์รบกวน กลับมาเฝ้ากราบทูลพระผู้มีพระภาค พระองค์โปรดให้สวดกรณียเมตตสูตร แล้วอยู่ต่อไป ภัยเหล่านั้นก็ไม่มี หรือเมื่อพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเป็นไข้หนัก พระพุทธเจ้าได้สวดโพชฌงคสูตร ให้สดับแล้วหายจากโรคภัยไข้เจ็บ อานิสงส์ของการสวดมนต์ไหว้พระ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้มีเทศนาอยู่ตอนหนึ่งในหนังสือบูรพาจารย์ที่ทางมูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้จัดพิมพ์ขึ้นมีใจความว่า การสาธยายพุทธมนต์ ใครสวดก็ตาม จะเป็นกิจวัตรพระสงฆ์ เช้า - เย็น หรือชาวพุทธทุกคนสวดพุทธคุณ ระลึกในใจ มีอานุภาพแผ่ไปได้หมื่นจักรวาล พูดสวดออกเสียงพอฟังได้ มีอานุภาพไปได้แสนจักรวาล สวดมนต์เช้า - เย็น ธรรมดามีอานุภาพแผ่ไปได้แสนโกฏิจักรวาล สวดเต็มเสียงสุดกู่ มีอานุภาพแผ่ไปได้ อนันตจักรวาล แม้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในภพที่สุดอเวจีมหานรกยังได้รับความสุข เมื่อแว่วเสียงพุทธมนต์ผ่านเข้า ถึงชั่วขณะหนึ่งครู่หนึ่ง (ชั่วช้างพับหูงูแลบลิ้น) ดีกว่าหาสุขไม่ได้ตลอดกาล นี้คืออานิสงส์ของการเจริญพระพุทธมนต์
[SIZE=3][LEFT]
พิธีกรรมไหว้พระและสวดมนต์ ในพระพุทธศาสนา
การไหว้พระเป็นกิจเบื้องต้น ต้องทำก่อนสวดมนต์ ไหว้พระกับบูชาพระโดยใจความอย่างเดียวกัน ไหว้พระก็จะประสงค์ให้ระลึกถึงคุณพระ บูชาพระก็เพื่อให้ระลึกถึงคุณพระว่า ควรแก่การบูชา แต่โดยวัตถุต่างกัน ไหว้พระไม่มีเครื่องบูชาเป็นแต่ประนมมือระลึกด้วยใจเปล่งด้วยวาจา กราบลงด้วยกายก็สำเร็จ เป็นไหว้พระพร้อมด้วยไตรทวาร คือ ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยตามคำประกาศเป็นมโนประณามหนึ่ง เปล่งวาจา ประกาศคุณพระรัตนตรัย เป็นวจีประณามหนึ่ง กราบลงด้วยเบญจางคประดิษฐ์ คือ ฝ่ามือทั้ง สอง เข่าทั้งสองและหน้าผากหนึ่ง รวมเป็นห้าจดลงกับพื้นเป็นกายประณามหนึ่ง ส่วนบูชาพระมีเครื่อง บูชา เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน หรือเครื่องตกแต่งประดับประดา ซึ่งอาจทำความเลื่อมใสศรัทธาให้ทวีมากขึ้น เมื่อแลเห็นแสงประทีปสว่างไสวและหอมตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นธูป เทียน และดอกไม้ อันยังน้ำใจของผู้เห็นทำให้อิ่มเอิบไปด้วยศรัทธาโน้มน้าวใจให้นึกถึงคุณพระรัตนตรัยยิ่ง ๆ ขึ้นไป

การสวดมนต์ คือการกล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ อันมีฤทธิ์มีอำนาจเหนือชีวิตจิตใจ ได้แก่การสรร เสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และมนต์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่า
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
sponsor links
เก่า 02-10-2008, 07:59 PM   #2
ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด
 
VANCO's Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2007
ข้อความ: 36,288
Groans: 4
Groaned at 80 Times in 64 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 112,692
ได้รับอนุโมทนา 262,608 ครั้ง ใน 35,141 โพส
พลังการให้คะแนน: 610235
VANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond reputeVANCO has a reputation beyond repute

เรื่อง อานิสงส์การสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ

หากพูดเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ทุกคนก็นึกถึงพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายที่อยู่ตามวัดวาอาราม หรือผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้น จริงๆ แล้วการสวดมนต์ไหว้พระ ควรเป็นข้อปฏิบัติประจำของเหล่าชาวพุทธทั้งหลาย โดยเฉพาะการสวดมนต์ ไหว้พระในวันวันธรรมสวนะ หรือวันพระ หากเราพิจารณาความสำคัญของการสวดมนต์โดยเปรียบเทียบกับทุกศาสนา เราจะพบว่ามีปฏิบัติกันถ้วนหน้าทีเดียว ชาวคริสต์ต้องเข้าโบสถ์สวดมนต์

ทุกวันอาทิตย์ อิสลามิกชนก็จะมีการสวดมนต์ทุกวันสำคัญ และมีการละหมาดวันละ 6 เวลาทีเดียว เบื้องต้นน่าจะเห็นพ้องต้องกันว่าการสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดี แต่คำถามที่มักจะได้ยินเสมอว่าก็คือ ดีอย่างไร

หากเรามองย้อนไปในอดีตตอนพวกเราๆ เป็นเด็ก จะพบว่าในรุ่นปู่ย่า ตายายของเรา แทบจะทุกคนที่จะไปวัดเพื่อสวดมนต์ ไหว้พระในวันพระเสมอ และยังมีการสวดมนต์ที่ค่อนข้างยาวทีเดียวก่อนนอนทุกวัน

หลายผู้อาจจะไปนั่งพนมมือด้วย หลายผู้ก็นอนฟังแล้วก็หลับไป หลายผู้อาจถูกปลูกฝั่งให้ปฏิบัติเอาเยี่ยงบ้าง

ก็มีผมเคยถามท่านทั้งหลายในรุ่นนั้น ว่าสวดมนต์ ไหว้พระแล้วได้อะไร ก็มักจะได้คำตอบว่า

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย VANCO : 02-10-2008 เมื่อ 08:04 PM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 21 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ VANCO ในข้อความที่เขียนด้านบน
เก่า 03-10-2008, 06:03 AM   #3
ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด
 
wara43's Avatar
 
วันที่สมัคร: Apr 2006
ข้อความ: 9,172
Groans: 3
Groaned at 19 Times in 18 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 41,272
ได้รับอนุโมทนา 79,652 ครั้ง ใน 9,222 โพส
พลังการให้คะแนน: 7192
wara43 has a reputation beyond reputewara43 has a reputation beyond reputewara43 has a reputation beyond reputewara43 has a reputation beyond reputewara43 has a reputation beyond reputewara43 has a reputation beyond reputewara43 has a reputation beyond reputewara43 has a reputation beyond reputewara43 has a reputation beyond reputewara43 has a reputation beyond reputewara43 has a reputation beyond repute

ขอกราบโมทนาสาธุครับ สาธุ...
__________________
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ
พระธรรมนี่แหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
มีภาพสวยๆ อยู่ที่ห้อง "แกเลอรี่" มากมาย สนใจโหลดภาพ นำไปได้เลยครับ
คลิกได้ที่
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 04-10-2008, 04:49 PM   #4
สมาชิก
 
จื่อหลิง's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jun 2008
สถานที่: อยู่ในโลกนี้แหละ
ข้อความ: 306
Groans: 10
Groaned at 2 Times in 2 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 2,104
ได้รับอนุโมทนา 1,135 ครั้ง ใน 226 โพส
พลังการให้คะแนน: 172
จื่อหลิง has much to be proud ofจื่อหลิง has much to be proud ofจื่อหลิง has much to be proud ofจื่อหลิง has much to be proud ofจื่อหลิง has much to be proud ofจื่อหลิง has much to be proud ofจื่อหลิง has much to be proud ofจื่อหลิง has much to be proud ofจื่อหลิง has much to be proud of

ดีครับ ผมสวดเป็นประจำ เพราะคิดว่าสวดให้ตนเองความจำดีและสวดให้เทวดาฟังและดวงวิญญาณต่างๆ ครับ เป็นกุศลดี
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 21-10-2008, 08:25 PM   #5
สมาชิก
 
Nutuk's Avatar
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 809
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 5,107
ได้รับอนุโมทนา 4,122 ครั้ง ใน 764 โพส
พลังการให้คะแนน: 187
Nutuk is a name known to allNutuk is a name known to allNutuk is a name known to allNutuk is a name known to allNutuk is a name known to allNutuk is a name known to all

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

" การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง "


ขอบอกบุญต่อด้วยจ้า บริจาคอวัยวะที่ http://www.organdonate.in.th/ บริจาคดวงตาที่ http://www.eyebankthai.com/ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ต้องการบริจาคนะคะ สาธุ สาธุ สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2008, 02:51 PM   #6
สมาชิก
 
TUK2800's Avatar
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,760
Groans: 5
Groaned at 1 Time in 1 Post
ได้ให้อนุโมทนา: 8,665
ได้รับอนุโมทนา 8,046 ครั้ง ใน 1,637 โพส
พลังการให้คะแนน: 349
TUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant futureTUK2800 has a brilliant future

[B]อนุโมทนาสาธุ
[I][FONT=Book Antiqua][COLOR=red][SIZE=3]อานิสงส์พระคาถาชินบัญชร ตอนก่อนจะออกจากบ้านทุกเวลา ให้พนมมือ สวดนะโม
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

Bookmarks(View-All เฉพาะที่เป็นสมาชิกที่ได้อ่านกระทู้นี้ ตั้งแต่ 09-01-2015, 07:46 AM (Set) (Clear)
There are no names to display.
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้


กระทู้ที่คล้ายกัน
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ เว็บบอร์ด คำตอบ ข้อความล่าสุด
การไหว้พระสวดมนต์เป็นการเจริญสมาธิภาวนา VANCO บทสวดมนต์ - คาถา 7 13-03-2009 01:38 PM
การไหว้พระสวดมนต์ palingjit บทสวดมนต์ - คาถา 3 02-02-2009 03:21 PM
บุญเกิดจากการไหว้พระสวดมนต์ คนกล่อมโลก กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ 6 16-08-2008 01:37 AM
ประโยชน์ของการไหว้พระสวดมนต์ thanan พุทธศาสนา - ธรรมะ 4 13-04-2005 06:55 AM


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +6 และเวลาในขณะนี้คือ 04:59 PM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | | Google | แปลภาษา | SEO Hosting

vBulletin Copyright ©2000-2009 Jelsoft Enterprises Ltd. Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
Palungjit.com 1 April 2003 - 2013
Page generated in 0.17970 seconds with 13 queries