กลับไป   PaLungJit.org > พุทธศาสนา
Connect with Facebook
 
 
        อภิญญา - สมาธิ
 


เรื่องเกี่ยวกับกรรมฐาน ( สมาธิ ) เริ่มต้นอ่านได้ที่นี่

  - ฌาน สมาบัติ
 
ขณิกสมาธิ, ฌาน, อุปจารสมาธิ, ปฐมฌาน,
  นิวรณ์ ๕, ทุติยฌาน, ตติยฌาน (ฌาณ๓),
  จตุตถฌาน (ฌาน ๔)  รูปฌาน, อรูปฌาน,
  สมาบัติ ๘, นิโรธสมาบัติ, เข้าผลสมาบัติ
-
นิมิต,  -จริต ๖,   -อิทธิบาท ๔,  -สมาทาน
- กฎการปฏิบัติกรรมฐาน

 
อธิศีลสิกขา, ระงับนิวรณ์ ๕ ,
  เจริญพรหมวิหาร ๔, บารมี ๑๐,
 
อุปกิเลสของวิปัสสนาญาณ ๑๐
- วิธีฝึกกรรมฐานด้วยตัวเองแบบง่ายๆ
-
เร่งรัดการปฏิบัติ   - อริยะบุคคล 
-
ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน

-
สังโยชน์ 10
- มหาสติปัฏฐานสูตร
- คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน
-
รวมคำสอนหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

 
เสียงพระธรรมเทศนา
-
ระกรรมฐาน (เรื่องการทำสมาธิ)
-
นวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ทั้ง ๔ แบบ

  อภิญญา เล่ม ๑
 
การฝึกอภิญญา ตอนที่ ๑
 การฝึกอภิญญา ตอนที่ ๒
 การฝึกอภิญญา ตอนที่ ๓
 หลวงพ่อตอบปัญหา

อภิญญา เล่มที่๒
เกณฑ์อภิญญา
หลวงพ่อปูพื้นฐานไว้เพื่อรับอภิญญา
คาถาอภิญญารวม
คาถาสนองกลับไสยศาสตร์

พระอภิญญา
อภิญญาปฏิบัติ
หลักสูตรอภิญญา ๖ ตอนที่ ๑
หลักสูตรอภิญญา ๖ ตอนที่ ๒
พระสูตรรื่อง อุมาฑันตี

 
 
 

 
เนื้อหาหลักสูตร
ฝึกกรรมฐานในพุทธศาสนา
(ฝึกให้มี-ใช้พลังจิตและอรหัตผล)


พระอรหันต์ 4 แบบ
๑. สุกขวิปัสสโก
๒. เตวิชโช (วิชา๓) 
๓. ฉฬภิญโญ
(อภิญญา, วิชา๖) ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต

รรมฐาน ๔๐ กอง
- กสิน ๑๐

     กิจก่อนการเพ่งกสิณ
     องค์ฌานในกสิณทั้ง ๑๐
     อานุภาพกสิณ ๑๐ 
  
  วิธีอธิษฐานฤทธิ์
     กสิณร่วมวิปัสสนาญาณ

- อสุภกรรมฐาน ๑๐

-
อนุสสติ ๑๐
- พรหมวิหาร ๔
- อรูปฌาน ๔
- อาหาเรปฏิกูลสัญญา๑
- จตุธาตววัตถาน ๑

สังโยชน์ ๑๐
(ตัดสังโยชน์๑๐ เป็นพระอรหันต์)

มหาสติปัฏฐาน
Play ฟังพระธรรมเทศนา
โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

- ฟังที่เว็ปพลังจิต
- ฟังที่เว็ปหลวงพ่อ
- ฟังที่เว็ปพระรัตนตรัย

รวมคำสอนหนังสือหลวงพ่อที่เว็ป พระรัตนตรัย

รวมคำสอนหนังสือหลวงพ่อ
ลานพุทธศาสนา

 
 

ห้องย่อย : อภิญญา - สมาธิ ค้นหาภายในห้องนี้
  เว็บบอร์ด ข้อความล่าสุด กระทู้ ข้อความ
อภิญญา XP ( 22 คน กำลังดูอยู่ )
อภิญญา experience...เรื่องเล่าประสบการณ์จากการฝึกสมาธิ เช่น การฝึกมโนมยิทธิ สมาธินิมิต ตาทิพย์ หูทิพย์ ถอดจิต อิทธฤทธิ์ และ อภิญญา ฯลฯ
ตั้งแต่ระดับขั้นเริ่มต้นฝึกจนถึงระดับขั้นสูง.. เพื่อเป็นธรรมทาน เป็นกำลังใจให้แก่ผู้สนใจ
โดย audchukiat
วันนี้ 08:22 AM ไปที่คำตอบสุดท้าย
702 24,010
สมเด็จโต พรหมรังสี ( 19 คน กำลังดูอยู่ )
พระธรรมคำสอนและอื่นที่เกี่ยวกับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
483 8,677
รวม ถาม-ตอบปัญหาธรรมและคำสอนต่างๆ
ของพระป่า ธรรมยุติหลายรูป และสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
5,072 52,610
หลวงปู่แหวน ( 53 คน กำลังดูอยู่ )
พระธรรมคำสอน และอื่นๆ เกี่ยวกับ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
ขอเชิญร่วม รวบรวมและเผยแพร่ ข้อมูลชนิดต่างๆของหลวงปู่แหวน
264 11,743
หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ( 135 คน กำลังดูอยู่ )
ธรรมะโดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน)และศูนย์รวมศิษย์หลวงพ่อ
4,464 62,412
หลวงพี่เล็ก ( 50 คน กำลังดูอยู่ )
ธรรมะคำสอนและรวม ถาม-ตอบปัญหาธรรม
โดย หลวงพี่เล็ก สุธมฺมปญฺโญ
3,701 24,261
เสียงพระธรรมเทศนา เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน และเรื่องสมาธิ โดยเกจิอาจารย์ต่างๆ
- - -

ตั้งกระทู้ใหม่
กระทู้ในห้อง : อภิญญา - สมาธิ คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาภายในห้องนี้
  คะแนน ชื่อกระทู้ / ผู้ตั้งกระทู้ ข้อความล่าสุด Reverse Sort Order คำตอบ เปิดอ่าน
 
ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด.
18-01-2015 07:08 PM
โดย ชนะ สิริไพโรจน์ ไปที่คำตอบสุดท้าย
197 36,767
 
ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด.
23-08-2013 08:11 AM
โดย Moderator2 ไปที่คำตอบสุดท้าย
13 7,234
 
ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด.
02-10-2012 12:51 PM
โดย Moderator2 ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 2,836
 
คะแนนของกระทู้: 6 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. WebSnow
07-08-2005 07:18 PM
โดย WebSnow ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 28,647
 
WebSnow
23-11-2004 06:34 PM
โดย WebSnow ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 21,664
กระทู้ทั่วไป
 
..., ...., ....., ......, ........, ........., 365, กาย, ความคิด, จิต, ชาติ, ตอบไป, ธรรม, นิทาน, ปฏิบัติ, ฟางข้าว, วิญญาณ, วิญญาน, สัญญา, อวิชชา, อารมณ์, อิอิ, อุปาทาน, เป็นไปไม่ได้, เวทนา คุณสุภพ มาคุยกับผม (6 คน กำลังดูอยู่) (กระทู้นี้มีหลายหน้า 1 2 3 4 5 6 7)
sianns
วันนี้ 01:25 PM
โดย ฟางว่าน ไปที่คำตอบสุดท้าย
129 978
 
nite
วันนี้ 01:19 PM
โดย nite ไปที่คำตอบสุดท้าย
22 257
 
นักรบเงา
วันนี้ 11:30 AM
โดย นักรบเงา ไปที่คำตอบสุดท้าย
589 63,913
 
Pattarakorn2010
วันนี้ 10:52 AM
โดย bigtoo ไปที่คำตอบสุดท้าย
42 5,676
 
ปราบเทวดา
วันนี้ 08:47 AM
โดย ปราบเทวดา ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 58
 
เดินตรง
เมื่อวานนี้ 09:57 PM
โดย เดินตรง ไปที่คำตอบสุดท้าย
10 192
 
Ukie
เมื่อวานนี้ 07:32 PM
โดย Ukie ไปที่คำตอบสุดท้าย
88 705
 
whitelotus16
เมื่อวานนี้ 05:53 PM
โดย Tantara ไปที่คำตอบสุดท้าย
8 1,257
 
ปราบเทวดา
เมื่อวานนี้ 03:00 PM
โดย ปราบเทวดา ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 131
 
wit
เมื่อวานนี้ 01:35 PM
โดย hastin ไปที่คำตอบสุดท้าย
27 1,078
 
ปราบเทวดา
เมื่อวานนี้ 10:11 AM
โดย Chanj ไปที่คำตอบสุดท้าย
9 584
 
ภาพลวง
เมื่อวานนี้ 01:22 AM
โดย naitiw ไปที่คำตอบสุดท้าย
15 459
 
ืnilakarn
เมื่อวานนี้ 12:13 AM
โดย nilakarn ไปที่คำตอบสุดท้าย
186 8,751
 
นักรบเงา
28-01-2015 08:26 PM
โดย MindSoul1 ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 134
 
ชัยโยๆ
28-01-2015 05:45 PM
โดย มาจากดิน ไปที่คำตอบสุดท้าย
92 85,110
 
kengkenny
28-01-2015 11:34 AM
โดย sianns ไปที่คำตอบสุดท้าย
92 1,457
 
ปราบเทวดา
28-01-2015 10:05 AM
โดย ปราบเทวดา ไปที่คำตอบสุดท้าย
20 835
 
ปราบเทวดา
28-01-2015 09:52 AM
โดย ปราบเทวดา ไปที่คำตอบสุดท้าย
7 741
 
คะแนนของกระทู้: 39 โหวต, 3.33 ค่าเฉลี่ย. Sriaraya5
28-01-2015 12:36 AM
โดย Sriaraya5 ไปที่คำตอบสุดท้าย
6,781 363,607
 
makoto12
27-01-2015 11:53 PM
โดย view2004 ไปที่คำตอบสุดท้าย
64 1,486
 
bschaisiri
27-01-2015 10:03 PM
โดย 123a ไปที่คำตอบสุดท้าย
35 395
 
สมถะ
27-01-2015 09:46 PM
โดย สมถะ ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 58
 
sakkrit99k
27-01-2015 09:19 PM
โดย 123a ไปที่คำตอบสุดท้าย
13 558
 
WebSnow
27-01-2015 07:29 PM
โดย Sriaraya5 ไปที่คำตอบสุดท้าย
15 3,246
 
leia17
27-01-2015 07:13 PM
โดย ฐสิษฐ์929 ไปที่คำตอบสุดท้าย
13 2,669
 
gumara
27-01-2015 06:32 PM
โดย ฐสิษฐ์929 ไปที่คำตอบสุดท้าย
7 585
 
happyness
27-01-2015 06:16 PM
โดย ฐสิษฐ์929 ไปที่คำตอบสุดท้าย
18 1,296
 
breath
27-01-2015 05:32 PM
โดย sianns ไปที่คำตอบสุดท้าย
17 674
 
Moonza01
27-01-2015 05:08 PM
โดย ฐสิษฐ์929 ไปที่คำตอบสุดท้าย
9 433
 
TONY2
27-01-2015 01:20 PM
โดย เมธาวี1 ไปที่คำตอบสุดท้าย
24 1,171
 
รัก_D
27-01-2015 11:20 AM
โดย อินทรียสงวร ไปที่คำตอบสุดท้าย
43 904
 
bschaisiri
27-01-2015 09:36 AM
โดย บุคคลทั่วไป 3 คน ไปที่คำตอบสุดท้าย
8 159
 
Saber
26-01-2015 07:53 PM
โดย Saber ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 123
 
สมถะ
25-01-2015 08:43 PM
โดย สมถะ ไปที่คำตอบสุดท้าย
25 479
 
ไม้ขีด
25-01-2015 07:12 PM
โดย moonoiija ไปที่คำตอบสุดท้าย
11 2,007
 
pinkwatch
24-01-2015 10:40 PM
โดย นายมาก ไปที่คำตอบสุดท้าย
9 545
 
Success2
24-01-2015 10:37 PM
โดย ตั้งฉาก ไปที่คำตอบสุดท้าย
19 587
 
พันตา
24-01-2015 10:26 PM
โดย ตั้งฉาก ไปที่คำตอบสุดท้าย
9 1,904
 
glay12345
24-01-2015 10:21 PM
โดย ตั้งฉาก ไปที่คำตอบสุดท้าย
22 691
 
Igiko_L
24-01-2015 10:04 PM
โดย ตั้งฉาก ไปที่คำตอบสุดท้าย
10 563
 
manit987
24-01-2015 09:10 PM
โดย ตั้งฉาก ไปที่คำตอบสุดท้าย
14 763
 
Prichasamart
24-01-2015 09:05 PM
โดย Tboon ไปที่คำตอบสุดท้าย
25 954
 
wavepoo
24-01-2015 08:52 PM
โดย Tboon ไปที่คำตอบสุดท้าย
15 484
 
นักรบเงา
24-01-2015 07:45 PM
โดย นักรบเงา ไปที่คำตอบสุดท้าย
85 2,475
 
koymoo
24-01-2015 05:32 PM
โดย ตั้งฉาก ไปที่คำตอบสุดท้าย
13 1,359
 
nee653
24-01-2015 04:58 PM
โดย nee653 ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 140
 
นักรบเงา
24-01-2015 03:24 PM
โดย นักรบเงา ไปที่คำตอบสุดท้าย
31 3,183
 
vacharaphol
24-01-2015 11:02 AM
โดย Prasit5000 ไปที่คำตอบสุดท้าย
33 3,166
 
หนูนะโม
23-01-2015 06:52 PM
โดย หนูนะโม ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 179
 
หนูนะโม
23-01-2015 10:56 AM
โดย หนูนะโม ไปที่คำตอบสุดท้าย
4 197
ตั้งกระทู้ใหม่

Tag Cloud
--- ... .... ..... ...... ........ ......... 006 100% 365 555 dharma font gallery gif กลิ่น กับ กาย คน คุณ จิต ทุกขัง นั่ง นิพพาน น้ำ ปัญญา ปี พระธรรม พระสงฆ์ พุทโธ ภาวนา ศีล สติ สมาธิ สังขาร สัญญา สาธุ สุข อนัตตา อนิจจัง อนุโมทนา อภิญญา อิอิ ฯลฯ เวทนา เสียง

ตัวเลือกการแสดงผล คน Online อยู่บนบอร์ดในขณะนี้ ผู้ดูแลระบบ
แสดงกระทู้ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 15922 กระทู้ 484 (28 สมาชิก & 456 บุคคลทั่วไป) ผู้ดูแลระบบ : 8
คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาภายในห้องนี้
ค้นหาภายในห้องนี้ :

Advanced Search

ข้อความใหม่ ข้อความใหม่ มากกว่า 30 คำตอบ หรือ อ่าน150ครั้ง กระทู้มาแรงและมีคำตอบใหม่
ไม่มีข้อความใหม่ ไม่มีข้อความใหม่ มากกว่า 30 คำตอบ หรือ อ่าน150ครั้ง กระทู้มาแรงและไม่มีคำตอบใหม่
กระทู้ถูกปิด กระทู้ปิด  
 
กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +6 และเวลาในขณะนี้คือ 03:26 PM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | | Google | แปลภาษา | SEO Hosting

vBulletin Copyright ©2000-2009 Jelsoft Enterprises Ltd. Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
Palungjit.com 1 April 2003 - 2013
Page generated in 0.98711 seconds with 15 queries