กลับไป   PaLungJit.org > พุทธศาสนา
Connect with Facebook
 
 
        อภิญญา - สมาธิ
 


เรื่องเกี่ยวกับกรรมฐาน ( สมาธิ ) เริ่มต้นอ่านได้ที่นี่

  - ฌาน สมาบัติ
 
ขณิกสมาธิ, ฌาน, อุปจารสมาธิ, ปฐมฌาน,
  นิวรณ์ ๕, ทุติยฌาน, ตติยฌาน (ฌาณ๓),
  จตุตถฌาน (ฌาน ๔)  รูปฌาน, อรูปฌาน,
  สมาบัติ ๘, นิโรธสมาบัติ, เข้าผลสมาบัติ
-
นิมิต,  -จริต ๖,   -อิทธิบาท ๔,  -สมาทาน
- กฎการปฏิบัติกรรมฐาน

 
อธิศีลสิกขา, ระงับนิวรณ์ ๕ ,
  เจริญพรหมวิหาร ๔, บารมี ๑๐,
 
อุปกิเลสของวิปัสสนาญาณ ๑๐
- วิธีฝึกกรรมฐานด้วยตัวเองแบบง่ายๆ
-
เร่งรัดการปฏิบัติ   - อริยะบุคคล 
-
ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน

-
สังโยชน์ 10
- มหาสติปัฏฐานสูตร
- คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน
-
รวมคำสอนหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

 
เสียงพระธรรมเทศนา
-
ระกรรมฐาน (เรื่องการทำสมาธิ)
-
นวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ทั้ง ๔ แบบ

  อภิญญา เล่ม ๑
 
การฝึกอภิญญา ตอนที่ ๑
 การฝึกอภิญญา ตอนที่ ๒
 การฝึกอภิญญา ตอนที่ ๓
 หลวงพ่อตอบปัญหา

อภิญญา เล่มที่๒
เกณฑ์อภิญญา
หลวงพ่อปูพื้นฐานไว้เพื่อรับอภิญญา
คาถาอภิญญารวม
คาถาสนองกลับไสยศาสตร์

พระอภิญญา
อภิญญาปฏิบัติ
หลักสูตรอภิญญา ๖ ตอนที่ ๑
หลักสูตรอภิญญา ๖ ตอนที่ ๒
พระสูตรรื่อง อุมาฑันตี

 
 
 

 
เนื้อหาหลักสูตร
ฝึกกรรมฐานในพุทธศาสนา
(ฝึกให้มี-ใช้พลังจิตและอรหัตผล)


พระอรหันต์ 4 แบบ
๑. สุกขวิปัสสโก
๒. เตวิชโช (วิชา๓) 
๓. ฉฬภิญโญ
(อภิญญา, วิชา๖) ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต

รรมฐาน ๔๐ กอง
- กสิน ๑๐

     กิจก่อนการเพ่งกสิณ
     องค์ฌานในกสิณทั้ง ๑๐
     อานุภาพกสิณ ๑๐ 
  
  วิธีอธิษฐานฤทธิ์
     กสิณร่วมวิปัสสนาญาณ

- อสุภกรรมฐาน ๑๐

-
อนุสสติ ๑๐
- พรหมวิหาร ๔
- อรูปฌาน ๔
- อาหาเรปฏิกูลสัญญา๑
- จตุธาตววัตถาน ๑

สังโยชน์ ๑๐
(ตัดสังโยชน์๑๐ เป็นพระอรหันต์)

มหาสติปัฏฐาน
Play ฟังพระธรรมเทศนา
โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

- ฟังที่เว็ปพลังจิต
- ฟังที่เว็ปหลวงพ่อ
- ฟังที่เว็ปพระรัตนตรัย

รวมคำสอนหนังสือหลวงพ่อที่เว็ป พระรัตนตรัย

รวมคำสอนหนังสือหลวงพ่อ
ลานพุทธศาสนา

 
 

ห้องย่อย : อภิญญา - สมาธิ ค้นหาภายในห้องนี้
  เว็บบอร์ด ข้อความล่าสุด กระทู้ ข้อความ
อภิญญา XP ( 12 คน กำลังดูอยู่ )
อภิญญา experience...เรื่องเล่าประสบการณ์จากการฝึกสมาธิ เช่น การฝึกมโนมยิทธิ สมาธินิมิต ตาทิพย์ หูทิพย์ ถอดจิต อิทธฤทธิ์ และ อภิญญา ฯลฯ
ตั้งแต่ระดับขั้นเริ่มต้นฝึกจนถึงระดับขั้นสูง.. เพื่อเป็นธรรมทาน เป็นกำลังใจให้แก่ผู้สนใจ
โดย Apinya17
24-11-2015 02:04 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
723 24,663
สมเด็จโต พรหมรังสี ( 14 คน กำลังดูอยู่ )
พระธรรมคำสอนและอื่นที่เกี่ยวกับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
554 8,726
รวม ถาม-ตอบปัญหาธรรมและคำสอนต่างๆ
ของพระป่า ธรรมยุติหลายรูป และสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
เมื่อวานนี้ 02:47 PM ไปที่คำตอบสุดท้าย
5,216 51,939
หลวงปู่แหวน ( 89 คน กำลังดูอยู่ )
พระธรรมคำสอน และอื่นๆ เกี่ยวกับ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
ขอเชิญร่วม รวบรวมและเผยแพร่ ข้อมูลชนิดต่างๆของหลวงปู่แหวน
264 11,687
หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ( 79 คน กำลังดูอยู่ )
ธรรมะโดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน)และศูนย์รวมศิษย์หลวงพ่อ
4,735 63,026
หลวงพี่เล็ก ( 69 คน กำลังดูอยู่ )
ธรรมะคำสอนและรวม ถาม-ตอบปัญหาธรรม
โดย หลวงพี่เล็ก สุธมฺมปญฺโญ
3,756 24,595
เสียงพระธรรมเทศนา เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน และเรื่องสมาธิ โดยเกจิอาจารย์ต่างๆ
- - -

ตั้งกระทู้ใหม่
กระทู้ในห้อง : อภิญญา - สมาธิ คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาภายในห้องนี้
  คะแนน ชื่อกระทู้ / ผู้ตั้งกระทู้ ข้อความล่าสุด Reverse Sort Order คำตอบ เปิดอ่าน
 
ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด.
24-10-2015 06:19 AM
โดย ชนะ สิริไพโรจน์ ไปที่คำตอบสุดท้าย
196 41,032
 
ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด.
23-08-2013 08:11 AM
โดย Moderator2 ไปที่คำตอบสุดท้าย
13 7,845
 
ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด.
02-10-2012 12:51 PM
โดย Moderator2 ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 3,125
 
คะแนนของกระทู้: 6 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. WebSnow
07-08-2005 07:18 PM
โดย WebSnow ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 29,587
 
WebSnow
23-11-2004 06:34 PM
โดย WebSnow ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 22,807
กระทู้ทั่วไป
 
Nirvana_99
วันนี้ 02:46 PM
โดย เอกวีร์ ไปที่คำตอบสุดท้าย
77 3,081
 
Neoworld
วันนี้ 02:44 PM
โดย Neoworld ไปที่คำตอบสุดท้าย
79 693
 
..., ...., ....., ......, ........, ........., ...................., ....................., 222, book, กทม, บุญกิริยาวัตถุ, ปฐวีกสิณ, พระธรรม, พระสงฆ์, พระเจ้าอโศกมหาราช, พุทโธ, วัดท่าซุง, วาโยกสิณ, ศีล ๕, ศีล ๘, อากาศกสิณ, อาโปกสิณ, เตโชกสิณ, ๆ ฝึกกสินที่ไหนดีคะ (2 คน กำลังดูอยู่)
aus2526
วันนี้ 02:39 PM
โดย Saber ไปที่คำตอบสุดท้าย
8 45
 
คะแนนของกระทู้: 39 โหวต, 3.33 ค่าเฉลี่ย. Sriaraya5
วันนี้ 01:56 PM
โดย Tboon ไปที่คำตอบสุดท้าย
8,281 431,289
 
atbanana
วันนี้ 11:19 AM
โดย atbanana ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 34
 
atbanana
วันนี้ 11:03 AM
โดย atbanana ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 20
 
ตามหาพุทธะ
เมื่อวานนี้ 09:25 PM
โดย ตามหาพุทธะ ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 58
 
muisun
เมื่อวานนี้ 09:23 PM
โดย TheVisionMind ไปที่คำตอบสุดท้าย
16 311
 
นักรบเงา
เมื่อวานนี้ 06:54 PM
โดย นักรบเงา ไปที่คำตอบสุดท้าย
9 351
 
okใช่เลย
เมื่อวานนี้ 05:17 PM
โดย ฟางว่าน ไปที่คำตอบสุดท้าย
74 1,059
 
Neoworld
เมื่อวานนี้ 03:40 PM
โดย tjs ไปที่คำตอบสุดท้าย
219 2,610
 
นักรบเงา
เมื่อวานนี้ 05:53 AM
โดย นักรบเงา ไปที่คำตอบสุดท้าย
906 85,834
 
เตรียมตัว
24-11-2015 08:12 PM
โดย paetrix ไปที่คำตอบสุดท้าย
41 794
 
atbanana
24-11-2015 05:21 PM
โดย atbanana ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 98
 
teeratoy2002
24-11-2015 01:44 PM
โดย Neoworld ไปที่คำตอบสุดท้าย
60 3,211
 
nilakarn
24-11-2015 01:42 AM
โดย nilakarn ไปที่คำตอบสุดท้าย
34 12,357
 
ตามหาพุทธะ
23-11-2015 11:14 PM
โดย Yostro1310 ไปที่คำตอบสุดท้าย
31 400
 
เตรียมตัว
23-11-2015 10:40 PM
โดย เอกวีร์ ไปที่คำตอบสุดท้าย
71 2,760
 
Pattarakorn2010
23-11-2015 04:19 PM
โดย leesan2554 ไปที่คำตอบสุดท้าย
192 25,146
 
nee653
23-11-2015 09:56 AM
โดย nee653 ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 222
 
Neoworld
22-11-2015 07:10 PM
โดย Neoworld ไปที่คำตอบสุดท้าย
9 296
 
Pandalyn
22-11-2015 10:59 AM
โดย Pandalyn ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 266
 
ballbeamboy5
22-11-2015 09:10 AM
โดย นวลปราง ไปที่คำตอบสุดท้าย
37 1,397
 
นิวรณ์๕
22-11-2015 08:02 AM
โดย Yostro1310 ไปที่คำตอบสุดท้าย
6 195
 
ชอบบุญ
22-11-2015 07:56 AM
โดย Yostro1310 ไปที่คำตอบสุดท้าย
110 1,811
 
ปลาน้อยใต้ใบบัว
21-11-2015 06:12 PM
โดย Yostro1310 ไปที่คำตอบสุดท้าย
8 758
 
ตามหาพุทธะ
21-11-2015 02:11 PM
โดย เอกวีร์ ไปที่คำตอบสุดท้าย
4 201
 
nilakarn
21-11-2015 11:52 AM
โดย jityim ไปที่คำตอบสุดท้าย
38 633
 
ตามหาพุทธะ
21-11-2015 09:40 AM
โดย ssahn34 ไปที่คำตอบสุดท้าย
15 536
 
misterj
19-11-2015 09:32 PM
โดย choksila58 ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 133
 
นวลปราง
19-11-2015 09:26 PM
โดย choksila58 ไปที่คำตอบสุดท้าย
32 448
 
misterj
18-11-2015 06:21 PM
โดย Neoworld ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 190
 
TheVisionMind
18-11-2015 05:43 PM
โดย นวลปราง ไปที่คำตอบสุดท้าย
22 700
 
คะแนนของกระทู้: 3 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. lovepyou
18-11-2015 03:08 PM
โดย ล้อเล่น ไปที่คำตอบสุดท้าย
1,115 62,930
 
atbanana
18-11-2015 01:27 PM
โดย atbanana ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 114
 
เมตุตัง
18-11-2015 12:53 PM
โดย สาสนี ไปที่คำตอบสุดท้าย
16 493
 
Antanty
18-11-2015 02:41 AM
โดย Saber ไปที่คำตอบสุดท้าย
2 100
 
ตามหาพุทธะ
17-11-2015 09:54 PM
โดย ตามหาพุทธะ ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 73
 
atbanana
17-11-2015 04:08 PM
โดย atbanana ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 139
 
นักรบเงา
14-11-2015 06:38 PM
โดย นักรบเงา ไปที่คำตอบสุดท้าย
326 12,497
 
วิตกจริต
14-11-2015 04:40 PM
โดย วิตกจริต ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 287
 
ตามหาพุทธะ
14-11-2015 10:05 AM
โดย ตามหาพุทธะ ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 301
 
atbanana
13-11-2015 03:24 PM
โดย atbanana ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 449
 
Neoworld
13-11-2015 02:39 PM
โดย Tboon ไปที่คำตอบสุดท้าย
80 719
 
Neoworld
13-11-2015 09:32 AM
โดย VERAJAK ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 126
 
แสนสวาท
12-11-2015 02:37 PM
โดย patz_bkk ไปที่คำตอบสุดท้าย
89 10,593
 
ธรรมมนุษย์
12-11-2015 02:09 PM
โดย snooty ไปที่คำตอบสุดท้าย
18 2,513
 
ไอนก
11-11-2015 12:30 PM
โดย Jsus Christ ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 334
 
degba4567
11-11-2015 08:59 AM
โดย degba4567 ไปที่คำตอบสุดท้าย
25 596
 
ตามหาพุทธะ
11-11-2015 08:59 AM
โดย Neoworld ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 341
ตั้งกระทู้ใหม่

Tag Cloud
--- ... .... ..... ...... ........ ......... 006 100% 365 555 dharma font gif กับ กาย ข้อ คุณ จริต จิต ฌาณ ตัณหา ทุกขัง นิพพาน น้ำ ปัจจัย ปัญญา ปิติ ปี พระธรรม พระสงฆ์ พุทโธ มีองค์ ศีล สติ สมาธิ สังขาร สาธุ สุข หลวงปู่เทสก์ อนัตตา อนิจจัง อนุโมทนา อิอิ อุบาสก ฯลฯ เนื้อ เวทนา

ตัวเลือกการแสดงผล คน Online อยู่บนบอร์ดในขณะนี้ ผู้ดูแลระบบ
แสดงกระทู้ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 16098 กระทู้ 464 (16 สมาชิก & 448 บุคคลทั่วไป) ผู้ดูแลระบบ : 8
คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาภายในห้องนี้
ค้นหาภายในห้องนี้ :

Advanced Search

ข้อความใหม่ ข้อความใหม่ มากกว่า 30 คำตอบ หรือ อ่าน150ครั้ง กระทู้มาแรงและมีคำตอบใหม่
ไม่มีข้อความใหม่ ไม่มีข้อความใหม่ มากกว่า 30 คำตอบ หรือ อ่าน150ครั้ง กระทู้มาแรงและไม่มีคำตอบใหม่
กระทู้ถูกปิด กระทู้ปิด  
 
กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +6 และเวลาในขณะนี้คือ 02:47 PM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | | Google | แปลภาษา |

vBulletin Copyright ©2000-2009 Jelsoft Enterprises Ltd. Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
Palungjit.com 1 April 2003 - 2013
Page generated in 0.43079 seconds with 15 queries