ขึ้นเขาคิชฌกูฏ (อินเดีย) - PaLungJit.org

กลับไป   PaLungJit.org > ทั่วไป > ท่องเที่ยว - อาหารการกิน
Connect with Facebook


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม ให้คะแนนกระทู้ เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 29-12-2010, 01:13 PM   #1
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Oct 2005
ข้อความ: 7,461
ได้ให้อนุโมทนา: 6,923
ได้รับอนุโมทนา 32,650 ครั้ง ใน 5,203 โพส
พลังการให้คะแนน: 4759
aprin has a reputation beyond reputeaprin has a reputation beyond reputeaprin has a reputation beyond reputeaprin has a reputation beyond reputeaprin has a reputation beyond reputeaprin has a reputation beyond reputeaprin has a reputation beyond reputeaprin has a reputation beyond reputeaprin has a reputation beyond reputeaprin has a reputation beyond reputeaprin has a reputation beyond repute

ขึ้นเขาคิชฌกูฏ (อินเดีย)
กรุงราชคฤห์ อินเดีย-การจาริกแสวงบุญที่มีระยะทางไกลและทุรกันดารในถิ่นอินเดียนั้น “เขาคิชฌกูฏ” เป็นชื่อที่คนไทยคุ้นเคยมาก จุดเด่นของที่นี่คือ พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้า บนยอดเขาจุดสูงสุดของเขาคิชฌกูฏ

เขาคิชฌกูฏ เป็นหนึ่งของภูเขาห้าลูกที่ล้อมรอบกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ที่รุ่งเรืองในอดีต เมืองที่พระเจ้าพิมพิสาร เป็นกษัตรย์ทรงปกครองโดยมีภูเขาทั้งห้าลูก เป็นปราการ ยากต่ออริราชจะมาย่ำยี กรุงราชคฤห์ในปัจจุบัน ในเขตเมืองโบราณได้อนุรักษ์ไว้ ไม่มีผู้คนอาศัย ชาวอินเดียเรียกว่า เมืองราชคีร์ (Rajgir) อยู่ในเขตอำเภอนาลันทา รัฐพิหาร ห่างจากปัตนะเมืองหลวงรัฐพิหารประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร และห่างจากคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร ภายในตัวเมืองเก่าไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ แต่นอกเมืองเก่ายังเป็นชุมชนใหญ่มีผู้คนอาศัยอยู่คึกคัก และภายในเมืองเก่ากรุงราชคฤห์มีโบราณสถานที่ยังอนุรักษ์ไว้อยู่ในสภาพที่ดี เช่น พระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกฏ คุกขังพระเจ้าพิมพิสาร โรงพยาบาลหมอชีวก และวัดพระเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา

มูลคันธกุฎี พระพุทธเจ้า อยู่บนยอดสูงสุดของเขาคิชกูฎ เด่นสง่าท่ามกลางทิวทัศน์รอบๆ เขาคิชกูฎ ผู้จาริกแสวงบุญที่มาถึงที่นี่ ได้สวดมนต์ กล่าวคำบูชา ทักษิณา รอบๆ มูลคันธกุฎี และนั่งสมาธิภาวนาเป็นการบูชาพระองค์ด้วยการปฏิบัติ หรือสวดอิติปิโสฯ จนเสร็จพิธีที่บริเวณมูลคัธกุฎี

ระหว่างทางขึ้นและลงนั้น เต็มไปด้วยพุทธประวัติมากมาย ระหว่างทางจะได้เห็นสถานที่ที่พระเทวทัตกลิ้งหินลงมาใส่พระพุทธเจ้า ได้เห็นถ้ำพระสารีบุตร ที่นี่ขอให้อธิษฐานขอให้มีปัญญา และถ้ำพระโมคคัลลา ได้รับคำแนะนำให้อธิษฐานขอให้มีสุขภาพดี มีพลัง เพราะท่านโมคคัลลาท่านมีฤทธิ์มาก

ระหว่างทางเข้าไปยังเขาคิชฌกูฏ ผ่านชีวกัมพวันซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่หมอชีวกได้รับแต่งตั้งให้เป็นแพทย์ประจำราชสำนัก หมอชีวกผู้นี้ได้มีโอกาสถวายการรักษาพระพุทธองค์ เมื่อครั้งที่พระเทวทัตกลิ้งหินใส่จนห้อพระโลหิต

หมอชีวก หรือ "ชีวกโกมารภัจจ์" เป็นบุตรของนางสาลวตี ซึ่งเป็นหญิงนครโสเภณีประจำกรุงราชคฤห์ เมื่อนางคลอดลูกออกมาเป็นชายก็ได้นำไปทิ้งยังกองขยะ ต่อมาอภัยราชกุมารไปพบเข้าจึงนำไปเลี้ยงไว้ในวัง และให้ไปศึกษาวิชาแพทย์ที่เมืองตัก-กสิลา นครหลวงแห่งแคว้นคันธาระ เมื่อจบออกมาก็เป็นหมอใหญ่ที่มีชื่อเสียงมาก ปัจจุบันมีลักษณะเป็นลานกว้างมีหินก่อไว้พอสังเกตได้ว่าเป็นห้องๆ มีรั้วรอบขอบชิด

น่าสังเกตว่าสถานที่ระบุได้ชัดเจนนี้มีหลักฐานยืนยันได้จากหลักฐานบันทึกของหลวงจีนฟาเหียน (Fa-hsien) ที่ได้เข้ามาสืบศาสนาในพุทธภูมิในช่วงปี พ.ศ.๙๔๒ ในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ ๒ (พระเจ้าวิกรมาทิตย์) แห่งราชวงศ์คุปตะ ซึ่งท่านได้บันทึกไว้ว่า เมืองราชคฤห์อยู่ในสภาพปรักหักพัง แต่ยังทันได้เห็นมูลคันธกุฎีวัดเวฬุวันปรากฏอยู่ และยังคงมีพระภิกษุหลายรูปช่วยกันดูแลรักษาปัดกวาดอยู่เป็นประจำ

ตามบันทึกของพระถังซำจั๋ง (Hiuen-Tsang) ?ซึ่งได้จาริกมาเมืองราชคฤห์ราวปี พ.ศ.๑๓๐๐ ซึ่งท่านบันทึกไว้แต่เพียงว่า ท่านได้เห็นแต่เพียงซากมูลคันธกุฎีซึ่งมีกำแพงและอิฐล้อมรอบอยู่เท่านั้น ในสมัยนั้นเมืองราชคฤห์โรยราถึงที่สุดแล้ว พระถังซำจั๋งได้แต่เพียงจดตำแหน่งที่ตั้งทิศทางระยะทางของสถูปและโบราณสถานเก่าแก่อื่นๆ ในเมืองราชคฤห์ไว้มาก ทำให้เป็นประโยชน์แก่นักประวัติศาสตร์ในการค้นหาโบราณสถานต่างๆ ในเมืองราชคฤห์ในปัจจุบัน

พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ ธรรมทูตอาสา ประจำวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดียกล่าวว่า การเดินทางตามดูพุทธสถาน ต้องมีศรัทธาและปัญญาควบคู่กันไป อย่าสุดโต่งจนเกินแก้ ท่านเจ้าคุณกุสินารา พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วิรยุทโธ) บอกไว้ว่า อยากโลภให้ไปฮ่องกง อยากหลงให้ไปอเมริกา อยากโมโหโกรธาให้ไปพม่า อยากมีปัญญาให้มาอินเดีย

๐ การเดินทางในอินเดียให้สนุกบันเทิงในธรรมแบบนักจาริกแสวงบุญมืออาชีพ ต้อง

- ไปแบบฝรั่ง
- ใช้สตางค์แบบญี่ปุ่น
- มีทุนแบบไทย
- ทำใจแบบทิเบต
- สังเกตแบบจีน
- กินแบบแขก
- บุกแหลกแบบพระธุดงค์
- มั่นคงแบบพระอรหันต์

นี่แหละคือสวรรค์ของนักจาริกบุญครับท่าน

ปัจจุบันคตินิยมของคนไทยในการเดินทางไปสวดมนต์ไหว้พระในแดนพุทธภูมิ นับว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้คิดว่า “เป็นการเรียนรู้”

http://www.komchadluek.net/detail/20...ท้).html

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย aprin : 29-12-2010 เมื่อ 01:18 PM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 33 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ aprin ในข้อความที่เขียนด้านบน
sponsor links
เก่า 30-12-2010, 01:24 AM   #2
สมาชิก
 
Patcharanun's Avatar
 
วันที่สมัคร: Dec 2010
ข้อความ: 14
ได้ให้อนุโมทนา: 23
ได้รับอนุโมทนา 36 ครั้ง ใน 5 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
Patcharanun is on a distinguished road

ชีวิตนี้..ถ้าได้ไปกราบสักครั้งคงเป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง
อนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ไปกราบนมัสการด้วยนะคะ..
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 30-12-2010, 01:57 AM   #3
สมาชิก
 
Reynolds's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jun 2010
ข้อความ: 580
ได้ให้อนุโมทนา: 2,559
ได้รับอนุโมทนา 1,637 ครั้ง ใน 369 โพส
พลังการให้คะแนน: 1825
Reynolds has a reputation beyond reputeReynolds has a reputation beyond reputeReynolds has a reputation beyond reputeReynolds has a reputation beyond reputeReynolds has a reputation beyond reputeReynolds has a reputation beyond reputeReynolds has a reputation beyond reputeReynolds has a reputation beyond reputeReynolds has a reputation beyond reputeReynolds has a reputation beyond reputeReynolds has a reputation beyond repute
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Reynolds

แล้วทำไมที่จันของไทย ทำไมชื่อเดียวกันครับ ผม สับสนอยู่หน่อยๆ แล้วนะครับเนี่ย อนุโมทนากับข้อมูลครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 31-12-2010, 08:45 AM   #4
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Nov 2010
ข้อความ: 211
ได้ให้อนุโมทนา: 1,642
ได้รับอนุโมทนา 862 ครั้ง ใน 147 โพส
พลังการให้คะแนน: 137
สีหราช1 is a splendid one to beholdสีหราช1 is a splendid one to beholdสีหราช1 is a splendid one to beholdสีหราช1 is a splendid one to beholdสีหราช1 is a splendid one to beholdสีหราช1 is a splendid one to beholdสีหราช1 is a splendid one to behold

คุณแม่ท่านไปที่นี่2ครั้งท่านบอกว่าได้ทำอะไหลายอย่างที่นั่น และท่านบอกว่าขอให้ไปดูเอาเอง เวลาผ่านไป 6ปีแล้วที่ท่านได้จากไป ผมยังไม่มีโอกาสไปเลย
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 31-12-2010, 11:25 AM   #5
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Dec 2010
ข้อความ: 23
ได้ให้อนุโมทนา: 5
ได้รับอนุโมทนา 19 ครั้ง ใน 6 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
nopnaja will become famous soon enough

ขออนุโมทนาบุญค่ะ.....ชาตืนี้จะพอมีบุญได้ไปบ้างไหม นี่ต้องสร้างบุญสะสมบุญมากๆ
รูปขนาดเล็ก
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	9.gif
Views:	106
Size:	125.3 KB
ID:	1298271  
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 31-12-2010, 11:40 AM   #6
สมาชิก
 
Fabreguz's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jun 2010
ข้อความ: 645
ได้ให้อนุโมทนา: 385
ได้รับอนุโมทนา 2,113 ครั้ง ใน 369 โพส
พลังการให้คะแนน: 937
Fabreguz has a reputation beyond reputeFabreguz has a reputation beyond reputeFabreguz has a reputation beyond reputeFabreguz has a reputation beyond reputeFabreguz has a reputation beyond reputeFabreguz has a reputation beyond reputeFabreguz has a reputation beyond reputeFabreguz has a reputation beyond reputeFabreguz has a reputation beyond reputeFabreguz has a reputation beyond reputeFabreguz has a reputation beyond repute

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมธามิ ขอให้ชาตินี้ ข้าพเจ้ามีบุญได้ไปกราบสักการะ สักครั้ง สองครั้งเถิด
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 13-01-2011, 05:16 AM   #7
สมาชิก
 
moopanda_kae's Avatar
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
สถานที่: ลาดพร้าว
ข้อความ: 555
ได้ให้อนุโมทนา: 3,641
ได้รับอนุโมทนา 1,713 ครั้ง ใน 344 โพส
พลังการให้คะแนน: 230
moopanda_kae has a brilliant futuremoopanda_kae has a brilliant futuremoopanda_kae has a brilliant futuremoopanda_kae has a brilliant futuremoopanda_kae has a brilliant futuremoopanda_kae has a brilliant futuremoopanda_kae has a brilliant futuremoopanda_kae has a brilliant futuremoopanda_kae has a brilliant futuremoopanda_kae has a brilliant futuremoopanda_kae has a brilliant future

ว้าวๆๆ น่าไปจังเลยค่ะญาติเพื่อนไปแสวงบุญที่อินเดียทุกปีเลยเขามีกลุ่มทำบุญของเขา

อนุโมทนาสาธุนะคะ
__________________
อย่าเถียงกับคนที่คุยกันคนละเรื่องเพราะคุณจะไม่ชนะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 01-09-2011, 09:37 PM   #8
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 257
ได้ให้อนุโมทนา: 297
ได้รับอนุโมทนา 1,057 ครั้ง ใน 216 โพส
พลังการให้คะแนน: 151
siranyapat is a name known to allsiranyapat is a name known to allsiranyapat is a name known to allsiranyapat is a name known to allsiranyapat is a name known to allsiranyapat is a name known to all

อนุโมทนาสาธุค่ะ เป็นที่ดิฉันอยากไปมากๆค่ะและจะพยายามไปให้ได้
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 02-09-2011, 06:27 PM   #9
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jan 2011
ข้อความ: 288
ได้ให้อนุโมทนา: 3
ได้รับอนุโมทนา 524 ครั้ง ใน 131 โพส
พลังการให้คะแนน: 148
จิ๋วหลิ่ว is a splendid one to beholdจิ๋วหลิ่ว is a splendid one to beholdจิ๋วหลิ่ว is a splendid one to beholdจิ๋วหลิ่ว is a splendid one to beholdจิ๋วหลิ่ว is a splendid one to beholdจิ๋วหลิ่ว is a splendid one to beholdจิ๋วหลิ่ว is a splendid one to beholdจิ๋วหลิ่ว is a splendid one to behold

อยากไปพม่านะ อยากไปกราบพระมหามุนี พระมหาอันทูกันต้า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ฯลฯ ยังจัดสรรไม่ลงตัวเสียที

ส่วนสมาชิกที่ยังไม่เคยไปอินเดีย ขอส่งกำลังบุญของเราเป็นพลังสนับสนุนให้ทุกท่านได้ไปบำเพ็ญบุญที่อินเดียนะคะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 02-09-2011, 08:05 PM   #10
สมาชิก
 
thiti_wat's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jul 2011
ข้อความ: 87
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 27 ครั้ง ใน 10 โพส
พลังการให้คะแนน: 82
thiti_wat will become famous soon enoughthiti_wat will become famous soon enough

น่าไปเที่ยวดีครับ เคยไปแต่ที่จันทบุรี (ยอมรับว่าคนขับรถขึ้นเขาเก่งและใจถึงมากๆ)
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 02-09-2011, 09:57 PM   #11
สมาชิก
 
deelek's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 6,707
ได้ให้อนุโมทนา: 21,961
ได้รับอนุโมทนา 20,693 ครั้ง ใน 4,352 โพส
พลังการให้คะแนน: 1708
deelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond repute

อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
กับทุกท่านที่ได้ไปทำบุญสร้างกุศล
ทุกอย่างด้วยครับ
นิพพานัง ปัจจโย โหตุ
__________________
นิพพานัง ปรมัง สุขขัง
นิพพานัง ปัจจโย โหตุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 03-09-2011, 01:00 PM   #12
สมาชิก
 
นิมมานรตี's Avatar
 
วันที่สมัคร: Aug 2011
ข้อความ: 60
ได้ให้อนุโมทนา: 131
ได้รับอนุโมทนา 236 ครั้ง ใน 27 โพส
พลังการให้คะแนน: 92
นิมมานรตี is just really niceนิมมานรตี is just really niceนิมมานรตี is just really niceนิมมานรตี is just really niceนิมมานรตี is just really nice

อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ไปกราบนมัสการด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 03-09-2011, 05:42 PM   #13
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Oct 2010
ข้อความ: 25
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 25 ครั้ง ใน 7 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
yupapinpa has a reputation beyond reputeyupapinpa has a reputation beyond reputeyupapinpa has a reputation beyond reputeyupapinpa has a reputation beyond reputeyupapinpa has a reputation beyond reputeyupapinpa has a reputation beyond reputeyupapinpa has a reputation beyond reputeyupapinpa has a reputation beyond reputeyupapinpa has a reputation beyond reputeyupapinpa has a reputation beyond reputeyupapinpa has a reputation beyond repute

ขอแสดงความคิดเห็นนะครับกับการไปอินเดียผมเคยไปมาแล้ว อยากจะบอกท่านที่กำลังจะไปให้พิจรณาให้ดีๆว่าเป็นเรื่องสมควรหรือเปล่าที่เราจะเข้าไปในกุฎีของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะผุพังเหลือแค่อิฐก็ตาม ตอนผมไปนั้นพระวิทยากรแนะต้องขออนุญาติพระอานนท์ก่อนแล้วจึงเข้าไป และห้ามเข้าไปในกุฎีของพระพุทธเจ้าเด็ดขาด เพราะว่าได้ไม่คุ้มกับเสีย อ้างคำพูดของพระวิทยากรผมไม่ได้นึกเขียนเองก็เลยอยากจะฝากผู้ที่จะไปแสวงบุญได้คิดสักหน่อย เอาง่ายๆแค่กุฎีเจ้าอาวาสวัดแถวบ้านยังไม่กล้าขึ้นไปเลยหากท่านไม่อนุญาติหรือมีกิจที่จำเป็น
รูปขนาดเล็ก
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	DSC_0238.JPG
Views:	57
Size:	226.1 KB
ID:	1654634  
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 04-09-2011, 11:09 PM   #14
สมาชิก
 
Nammol's Avatar
 
วันที่สมัคร: Nov 2009
สถานที่: พุทโธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ข้อความ: 126
ได้ให้อนุโมทนา: 1,777
ได้รับอนุโมทนา 332 ครั้ง ใน 65 โพส
พลังการให้คะแนน: 117
Nammol is a jewel in the roughNammol is a jewel in the roughNammol is a jewel in the roughNammol is a jewel in the rough

ไปมาแล้วเช่นกันค่ะ ทั้งสองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ สุดยอดดดด
พวกเราได้เวียนเทียนด้วยบทอิติปิโสฯ สามรอบ รวมทั้งสวดบารมี30ทัศ
จบลงที่การขอขมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ฯ และการแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล
สิ่งที่ติดมาในจิตประทับใจตลอดกาล ก็คือการได้รู้ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่
อันหาประมาณมิได้ของพระพุทธองค์ที่ได้มีให้กับพวกเราชาวโลก ถึงแม้ว่าบางคน
มิได้นับถือพุทธแต่ก็ได้มาสัมผัสบุญและรู้จักกับพระพุทธศาสนา

สาธุ สาธุ อนุโมทนา กราบอนุโมทนาบุญและพระคุณอันยิ่งใหญ่
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 05-09-2011, 02:54 PM   #15
สมาชิก
 
deelek's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 6,707
ได้ให้อนุโมทนา: 21,961
ได้รับอนุโมทนา 20,693 ครั้ง ใน 4,352 โพส
พลังการให้คะแนน: 1708
deelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond reputedeelek has a reputation beyond repute

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Nammol อ่านข้อความ
ไปมาแล้วเช่นกันค่ะ ทั้งสองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ สุดยอดดดด
พวกเราได้เวียนเทียนด้วยบทอิติปิโสฯ สามรอบ รวมทั้งสวดบารมี30ทัศ
จบลงที่การขอขมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ฯ และการแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล
สิ่งที่ติดมาในจิตประทับใจตลอดกาล ก็คือการได้รู้ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่
อันหาประมาณมิได้ของพระพุทธองค์ที่ได้มีให้กับพวกเราชาวโลก ถึงแม้ว่าบางคน
มิได้นับถือพุทธแต่ก็ได้มาสัมผัสบุญและรู้จักกับพระพุทธศาสนา

สาธุ สาธุ อนุโมทนา กราบอนุโมทนาบุญและพระคุณอันยิ่งใหญ่

อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
ในบุญกุศลทุกอย่างกับทุกท่านด้วยครับ
นิพพานัง ปรมัง สุขขัง
นิพพานัง ปัจจโย โหตุ
__________________
นิพพานัง ปรมัง สุขขัง
นิพพานัง ปัจจโย โหตุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 05-09-2011, 04:51 PM   #16
สมาชิก
 
pangbualan's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jun 2010
ข้อความ: 121
ได้ให้อนุโมทนา: 231
ได้รับอนุโมทนา 221 ครั้ง ใน 54 โพส
พลังการให้คะแนน: 104
pangbualan has a spectacular aura aboutpangbualan has a spectacular aura aboutpangbualan has a spectacular aura about

เดือนตุลาหน้าก็จะได้ไปแล้ว อยากไปตั้งนาน เพื่งมีโอกาสไปสังเวชนียสถาน4 แล้วจะเอาบุญมาฝากเพื่อนๆ อนุโมทนาสาธุ ขอให้มีส่วนได้ในบุญที่เราจะได้ทำในโอกาสต่อไป ทุกๆท่าน ทุกๆสรรพสื่ง
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 11-09-2011, 01:54 AM   #17
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Aug 2011
ข้อความ: 232
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 121 ครั้ง ใน 59 โพส
พลังการให้คะแนน: 91
oon_dee is on a distinguished road

อยากไปจัง

งานรายได้เสริม งานคีย์ข้อมูล | งานทำที่บ้าน งานนอกเวลา
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 29-09-2011, 10:10 PM   #18
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Aug 2011
ข้อความ: 232
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 121 ครั้ง ใน 59 โพส
พลังการให้คะแนน: 91
oon_dee is on a distinguished road

อยากไปบ้างจังเลย


งานนอกเวลา งานรายได้เสริม | หางานคีย์ข้อมูล หางานทำที่บ้าน
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

sponsor links(View-All สมาชิกที่ได้อ่านกระทู้นี้แล้ว : 642 (Set)
(-Ra-), 111dew, 1970th, 1Chakkit, 5314786, 789654561, A Supapala, ackarapol, aehipassigo, akekorn, akojang, altis, amornvut, ampaporn, ampmobile, anakep, anan2099, Anice, antao2002, aof1982, aoxlee, aphipoo, apinsorn, apple9, applezavip, aprin, Aqualius, Ariyaporn, Arthit31, ArthitHTN, ATHEN, Atit9, atta454, attasade, aummarin, aumpornphat, AWERA, badboy_cyber, banfh, BankBaz, bannasanoo, bbooyy, Bd6/9, beverzone, bews, bhakbhume, bhodhithas, bingping, bj1255, blessdy, blue wii, BORRIPHATC, bowrobin, bres, bt42002, Budhapanyo, bumping, Bun, bus4s2v, bussara5, chai1909, chai9000, changthai, chansinghvasin, chantima, chartkp, Chartsuda, Chatham, chatty26, chevasit, chicken_k, chitmada, chittrapa, chokdee1959, chote144, chu4441, chutimon pamornkul, comax, CPN, dakjued, danayak, dang0044, dangcarry, dangsticker, darkkasipa, ddd7710, Dechakw, delfino, Delio, denki99, destiny_nick, dewvader, de_fam, din555, drchanvit, Duanpen_2499, Dumberdure, dwatt26, eakkypoo, EUROPE, Fabreguz, fordkorat, fujino, General_guy, Gilgalad, GLiKe, godzil, Goodrichcy, greenice, greenoak, gun2555, guuuruuu, happy happy, HeartofDragon, hidra, HiFocus, Hma, hon9999, Honey~, hotter, Hs1xlk, h_pisit, iamkapi, interionut, iq7, i_cad, J&JANE, jack_za, janepat2549, jangkuree, jarawoot, jenisa, jijiji, jinnich, jit7777, jn1999, johnban, jojopattaya, JORNVOO, JoyYuwadee, juu-dt07, kaenlukson, KAMASA, kamon88, kamyont, Kanti, kasikorn_f, KDUSIT, kengiiiii, Kenny17, ketpirune, khumsub, kikinlala, kim9, kkookk, ko106, kokoman, Kokumpond, konkangwad, kosondesign, Kotchaporn, kritpalung, Kritpet, kuanmanus, kunkoy, k_kessara, LaBlue, leker899, leoknit, lerzex, linake119, LMong, longhairboyz, looknam1235, lotta, luciferluna, luckycom, luksit, luxor, MA-A-U, macus, mahamettayai, mainoi9, maleena, MANNIE, Manothong, MarkZilla, masterbill, Mav, max77, maxico, metus, micky2945, minnyjo, mistermos, mo mo jung, mod_x-ray, MONGKHOLYUT, Mootung, mootye, Moo_จุ๋ม, Mr.pao, mtee, Nammol, namokrub, nan-vl760, nana001, nanthasit, narayana2514, naron, narongabb, naruchit72, Nattanapong, Nattawit, Nattawut8899, navycom33, nawarat_jha, nay_poom, neaz, nebula224, Nefertity, neukram, NewHope, nichaojung, nida007, Nilaga, ninjabadboy, Nivarna, nna, Noinea, nongor99, noomchorphor, Noommm123, noon408, nopnaja, Nosirp, Notello, nothingday, nrmw, Nu P, nuamnim1, nukkienook, numtalsod, nun, nuneen, nuns, nushja, n_bit, oh my buddha, oJOEo, omio, one002, oon_dee, oranut ikenoya, orojimaru38, P.S._FabriNET, pachrai, padepo, padthaipadthai, pangbualan, panoramatown, panthila@hotmail.com, papeng, PAROMPORN, passapitch, Patcharanun, peerakul, pengkasit2009, pete_thailand, phalek, phanit, phloiwang, phoohats, phufa, pimpavee, Pimya, pinecoconut, pinkangel2550, Pinnacle, pinpost, Pirunluck, platinum_bio, pmicrobes, pmntr, pnarongr, pong999, ponund, poonlarp, power30, PP-B_Econ, pp2, pra-thai, pramjung, pramote-007, prasomdej, preecha909, preechawong, PRIN_A, priyanka, prommin_th, prosri, pthongkul, pum@ple, purivat, puttro, puw288, rachthaya, racket, ramaniyo, ramintra, raneesiri, Raveyakorn, rawatn, reangrit, reenuth, Reynolds, roajrx, rushie, sahamit, sahassa, sameyes, sammyreturn, samsong, sanbaz, sansky9, sasu, savanna2, sazukia007, seedgogo, sherrybkk, si29sou, sio191, siranyapat, siri897, siritach, sithiphong, skmsaran9, smart-mu, smerosd, smile072, snookkerball, snow, Sombkk, somchai-r, somdeth, somee, SONGTHUM, sorboonsongsil, SOULMATE1976, SP6580, sritongkom, stylenae, subang, Sukthara, SumanuS, supot_np, Suprawee, suwat.su, s_arch, T00M, TAD, talien, Tam Dent, tanat_a66, tanawass, tangOAH, tanva2003, tao-tao, tarh2o, teelak, teelor, thaikore, thanakritkk, THANARATH, thanesskt, thanits, thanrat, tharushnu, Themis, TheYuth, thiti_wat, ThodZa, thongchai394, tichakorn, timnoi2517, tineex, tips2513, tipwarintorn, tk_sillyfools, todtoe, tom_tassanee, ton344, tongmee, tongta-tongjai, topthi, tote, toy384, tui s,luangkhot, tuk tuk, tuk_taar, tumkuk, tumsokpho, twitty nui, t_chakrapan, uchenp, udd, ufo no.356, uinty.2008, UL52, unbeatable, underpaper, ungku, urairatvi, vatchara101, vena, veve, VICT, Vilaiwanna, Visani, wanakonth, wancha, waraporn1, warodomsathan, watchdog, wav16, weerapot1234, WILAILAK999, wiratf, wirote, wish_nirvana, worawat, worawit_lno, wvichakorn, xiaosi2527, XllX, xmen123, yocyber, YOMI_NK, yothin4213, yoyonoinoi, ypexit, yupapinpa, zero7, zetsubo, Zintellar, กนกนภา, กบจำศีล, กรรณชิต, กาลกี, กาละมังบุญ, กิตติ_เจน, กุลธิรัตน์, กุศล, ก่อ, ก้อนดิน, ขวัญ09, คนกิเลสหนา, คนเดินทางมาใหม่, คมศักดิ์, คุณและฉัน, จฬา, จันทรโสภา, จาไม, จิตสะอาด, จิตสะอาดใจสงบ, จิระศักดิ์, จิราภาส, จิ๋วหลิ่ว, จ่าราญ, ชมไพร, ชลารินทร์, ชลาลัยเอก, ชวัลวิทย์พัทยา, ชอบธรรมต, ชัชนันท์, ชานนคนไทย, ชาล้นถ้วย, ฑัฬห์, ณิชารีย์, ดลธมน, ดอกสร้อย, ดาว เกื้อ, ดีกัน, ตถาคตบุตร, ตายแน่!, ตื่นซะที, ตุ้ม ณ บ้านโป่ง, ต้นไทร, ถอดหัวโขน, ทศสึ, ทางเอก, ธนศักดิ์444, ธรรมรัต, ธรรมรัตน์1974, ธีรวิช, ธุลีธรรม, นกุล, นพมาศ01, นภัสดล, นวพล, นะ LIVER, นันท์นภัส18, นายธันย์, นายรอด, นายสงบ, นายเอ็ม, นิมมานรตี, นิรันตรัง, นิรามิส, นิ่งไว้, นู๋กิ๊ก, น้องจุ๊บ, น้องเจ, บรมพิพัฒน์, บันลือธรรม, บัวงาม, บัวล้านนา, บาบู, บุญทวน, บ๊วยบุตรบั๊น, ปกาสัย, ปทุมธานี, ปรัชญ์, ปราณยาม, ปิยะราช, ปูรณฤกษ์, ผมรู้น้อย, ผู้ตามหา, ผ่านมาเฉยๆ, พระดนัย, พระพรมงคล, พัชรกันย์, พิทย, พิมพ์แพร, พุทธกุลธิดา, พุทธวรยุทธ, พ่อปู, ฟ้าประธาน, ภวินท์, ภาณุพงศ์, มงกุฎ, มัณทนา, มาจากดิน, มีรอยยิ้ม, มโนจิต, มโนนาฎ, ยายทองประสา, รามา, รู้ไม่จริง, ฤาษีนารท, ลิงเผือก1, ลูกจันทร์, ลูกชายมหา, วรเดช, วะศิ, วัฒทนา, วัตรธรรม, วางว่าง, วารุนี, วิญญูชนจอมปลอม, วิรวิน, ศรีรัตน์, สะมะจิต, สาธุธรรม, สายชน, สิริรุ่น๑๘, สีคราม, สีหราช1, สุวรรณหงส์, หมูจิ๋ว, อนนท, อภิญญาญาณ, อภิมุข, อริยธรรม, อวตาร888, อัสนี, อาป๋วย, อิธิบาท, อุตสาหะ, อุทยัพ, อุ่นจัง, ฮุ้ง-หงส์, เจอราด, เฉยฉิบ, เชียร, เซียนเหินทะยานคลื่น, เดินดง, เดือนสาม, เตมินทร์, เตเต้ 2006, เต็มที่, เปี๊ยกโกะ, เฝ้าดอกบัว, เมตตาวิหารี, เย็นจิต, เรียง, เหมียว_วัฒ, เอก6820, เอกอิสโร, เอทัศน์, แก้มบัว, แน้ว, แผ่นฟ้า, แม็ค, แม่น้องหมู, แสนภู, แสวงหาความจริง, โทชิจัง, โยมมล, โสถายะ, โอม..., ใจพเนจร, ใต้แสงธรรม, ไข่หวานน้อย, ไข่เค็ม, ไตรจักร, ไร้รูป, ่jojo777
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are งดใช้
Pingbacks are งดใช้
Refbacks are งดใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +6 และเวลาในขณะนี้คือ 07:16 PM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | | Google | แปลภาษา |
ติดต่อลงโฆษณาที่เว็บพลังจิต

vBulletin Copyright ©2000-2009 Jelsoft Enterprises Ltd. Search Engine Friendly URLs by vBSEO
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016
Page generated in 0.39292 seconds with 14 queries