กลับไป   PaLungJit.org > พุทธศาสนา > กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ
Connect with Facebook

Like Tree28Likes
  • 13 Post By Moderator6
  • 7 Post By buakwun
  • 1 Post By ผู้ไกล
  • 3 Post By Moderator6
กระทู้ถูกปิด
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม ให้คะแนนกระทู้ เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 18-12-2013, 05:31 PM   #1
ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด
 
Moderator6's Avatar
 
วันที่สมัคร: Aug 2012
ข้อความ: 1,354
Groans: 23
Groaned at 18 Times in 18 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 1,749
ได้รับอนุโมทนา 3,745 ครั้ง ใน 483 โพส
พลังการให้คะแนน: 77180
Moderator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond repute

ควรทำอย่างไรเมื่อมาเกิดบ่อยๆพระผู้มีพระภาคเสด็จไปบิณฑบาตที่ที่อยู่อุทัยพราหมณ์ติดกัน ๓ ครั้ง อุทัยพราหมณ์ก็ใส่บาตรทั้ง ๓ ครั้ง ในครั้งที่ ๓ ได้กล่าวขึ้นว่า พระสมณโคดมนี้ติดในรส (อาหาร) จึงเสด็จมาบ่อย ๆ?

พุทธดำรัสตอบ “ กสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆ ฝนย่อมตกบ่อยๆ ชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆ แว่นแคว้นย่อมบริบูรณ์ด้วยธัญญชาติบ่อย ๆ ยาจกย่อมขอบ่อยๆ ทานบดีก็ให้บ่อยๆ ทานบดีให้บ่อย แล้วก็เข้าถึงสวรรค์บ่อย ๆ ผู้ต้องการน้ำนม ย่อมรีดนมบ่อยๆ ลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อย ๆ บุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆ คนเขลาย่อมเข้าถึงครรภ์บ่อย ๆ สัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆ บุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้า บ่อย ๆส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆ ก็เพื่อได้มรรค แล้วไม่เกิดอีก ดังนี้”

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว อุทัยพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระโคดม ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่พระโคดม ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง ส่องประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่าคนมีจักษุจักมองเห็นรูปได้ ข้าแต่ท่านพระโคดม ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ของพระองค์ทรงจำข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.

http://www.palapanyo.org/files/tpd/f...src/250265.txt
127

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moderator6 : 19-12-2013 เมื่อ 05:14 PM
ฯ ๗๑  
สมาชิก 58 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ Moderator6 ในข้อความที่เขียนด้านบน
sponsor links
เก่า 18-12-2013, 07:13 PM   #2
ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต
 
buakwun's Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2012
ข้อความ: 2,812
Groans: 7
Groaned at 55 Times in 28 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 17,516
ได้รับอนุโมทนา 19,572 ครั้ง ใน 3,219 โพส
พลังการให้คะแนน: 262790
buakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond repute

คนเขลาย่อมเข้าถึงครรภ์บ่อย ๆ หมายความว่า คนโง่ไม่มีปัญญา ไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ไม่ได้เห็นอริยสัจ ๔ ภพชาติก็ไม่มีทางที่จะสิ้นสุดยุติลงได้ วัฏสงสารก็เพิ่มความยาวออกไปอีกเรื่อย ๆ

บุคคลผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อย ๆ ก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีก หมายความว่า คนที่มีปัญญานั้นเป็นผู้ไม่ประมาท พิจารณาเห็นความเกิด แก่ เจ็บ ตายว่าเป็นภัยที่น่ากลัว เป็นกองทุกข์อันยิ่งใหญ่ จึงได้พยายามสร้างบุญสร้างกุศล สร้างบารมีไม่ย่อท้อ เช่น ให้ทาน รักษาศีล ไหว้พระ ทำวัตร สวดมนต์ ฟังธรรม เจริญสมถะวิปัสสนาบ่อย ๆ เพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานบ่อย ๆ โดยถือว่าถ้าไม่ได้บรรลุในปฐมวัย ก็จะได้บรรลุในมัชฌิมวัย ถ้าไม่ได้บรรลุในมัชฌิมวัย ก็จะได้บรรลุในปัจฉิมวัย ถ้าไม่ได้บรรลุในปัจฉิมวัย ก็จะได้บรรลุในเวลาใกล้จะตาย ถ้าไม่ได้บรรลุในเวลาใกล้จะตาย ตายแล้วก็จะได้ไปบังเกิดในสวรรค์ แล้วปฏิบัติบนสวรรค์ ถ้ายังไม่ได้บรรลุบนสวรรค์ เมื่อกลับลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ ได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้า หรือสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง จะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นแน่แท้
ฯ ๗๑  
สมาชิก 29 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ buakwun ในข้อความที่เขียนด้านบน
เก่า 19-12-2013, 08:41 AM   #3
สมาชิก
 
ผู้ไกล's Avatar
 
วันที่สมัคร: Mar 2011
สถานที่: สุขาวดี
ข้อความ: 496
Groans: 1
Groaned at 1 Time in 1 Post
ได้ให้อนุโมทนา: 1,226
ได้รับอนุโมทนา 4,447 ครั้ง ใน 571 โพส
พลังการให้คะแนน: 339
ผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond repute

จะฉบับเต็มหรือไม่เต็ม แต่พระธรรมของพะองค์แม้ตรัสแบบผิวเผินเข้าใจง่าย
แต่ความจริงแล้วลึกซึ้งมาก อริยสัจสี่อยู่ในนั้นที่พระองค์ตรัสบอกพราหมณ์หมดเลย
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้พราหมณ์ละตัวโลภะตัดสุดท้ายด้วย
พระนิพพาน พระธรรมของให้พระองค์ประเสริฐและเลิศที่สุดหาใครเปรียบได้
อย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง
mahamettayai likes this.
ฯ ๗๑  
เก่า 19-12-2013, 12:03 PM   #4
ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด
 
Moderator6's Avatar
 
วันที่สมัคร: Aug 2012
ข้อความ: 1,354
Groans: 23
Groaned at 18 Times in 18 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 1,749
ได้รับอนุโมทนา 3,745 ครั้ง ใน 483 โพส
พลังการให้คะแนน: 77180
Moderator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond repute

เรียนท่านสมาชิก ด้านบนเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า กระทู้นี้ตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นการอันไม่สมควรจะพูดเรื่องจีบ mod ในกระทู้นี้ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวข้อธรรม นานๆ Moderator6 จะตั้งกระทู้ธรรมะซักครั้ง ไม่คิดเลยจะกลายเป็นแบบนี้ ผมจึงลบข้อความเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปหมดแล้ว ถ้าไม่เกรงใจผมก็รบกวนเกรงใจธรรมะของพระพุทธเจ้าที่อยู่ด้านบนสุด ขอบคุณครับ
GhostHead, sirigul and pongio like this.

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moderator6 : 19-12-2013 เมื่อ 08:30 PM
ฯ ๗๑  
กระทู้ถูกปิด

Bookmarks(View-All สมาชิกที่ได้อ่านกระทู้นี้แล้ว : 510 (Set)
**พายุ**, -*-*-, 2456996542, 55hehehoho, 9TRONG, @un, ab-normal, aces, Acoto2, aegmanmu, aejj, aeroguy, aetipp, ake.susubda.phuket., AliKoonchon, am12, amor, amornvut, Anakie, Angel Rosemarry, Annie99, AntLace, aonglpd2532, aoothanapon, apiraks, aries, arsasrianan, art2498, asimo_oak, Astro boy, astroboy, asuka, Asvel, attasade, Auksika, aumpornphat, ausa, babyhead, Babyoat, Baddkung, BAE1982, banchak, bank5811, bannasanoo, Bar, beansaki, Believe123, Bermsan, blackangel, blackjackfxx, bluebaby2, Boabusaya, BoyRTS, bukarati, Bunhom Wallesverd, bunlerts, burkut, ch.chan, chalida, chalothon, channarong_wo, chanu, chart2k, chayann, Chiewvampz, chitmada, chriswang, chuang205, chyochin, classicguitar, da2496, DA49, dahra, danita4266, darkguard, Dazeng, ddman, Deep Blue, deep listening, Die another Day, dogbert, dollyta, DookduiDumDeui, dragoona, Duanpen_2499, Dylaro, e20ehq, eg_billusion, eihwaz14, enlitleassecy, evonaga, faikawin, finix01, fordkorat, frankintel, GenerationXXX, GhostHead, gigkok_man, groupb, guuuruuu, Happy99, Haru_ko, hastin, Higtmax, hinghoy24, hon9999, iampoo, icecreamvanila, Idarine, InsaneXCQTn, itemnoi, itempat, iTock, izxblatcx, jae in, jakarat, january2555, jaya, jearja, jerdjamras, JigSawJit, jinso, joofjang, jsuphotj, j_samsen, kai_2555, Kame999, kamineko, kaminsmart, kamol boonlertvanit, Kanyanat, kaokii, kartoonyna, Kee_Key, ketpirune, kingking01, kingkong999, kittikom, kokuan, konomiko, kook169, korawut, korn1234, Korn1445, kosit25, Kriangkrai29, kritpoon, krittaphat, kwansuwee, K_Benjamas, LadyOlivia, Lady_Yuna, last_try, laujyaj, Learn, leeyapon2, Leopud, LLo, mahamettayai, manote, Mav, meephoo, Michael01, mik501, MK2508, mobilelizard, mofoam, momogo, MRNOE, mrrc8, Mx5_Mk4, nakhon_prom, nalumcan, nalum_1, namaha, NamfonBaanfa, Namfonnnn, nangpron, napaksornkul, NatAndaman, natthanat_y, nimit_su, ningnong25, Nirankar, Nirvana_99, Nitocris, nna, no pain no gain, Noinea, nondhavich, noom8a, notebangkok, ntd9, numd, num_hardcore, oammy1984, oankrub, oddy19, ohm0444, Oil and Water, Onarmol, ongarth, ongsathit1, ooi2211, Organic, orochi, p'pon, p4_sakul, paisano, panda-satanan, Papatsorn147, paradoxll, Parman68, Patty Pat, pattyn, PCMU, pee5555, peepocop, peerakul, phank, phoenix2523, phoohats, phoromear, photisat, Piagk3, pichai5514, piralrat, piranatch, Pirunachart, pitpiyo, Plapyot, pms_uten, pongio, poppyloveclub, poprave, pornchai101, porozaza, Powerup_^2, po_ood, Praphutdee, prarth, PrasertN, prasit sukkanda, princesharp, pthirawat, puk888, purivat, queernfrark, Raijingu, rakbua, rin5297, romancehawk, rotaris357, roxyChunaDX, rt5038, rungdao, Saber, sakon1669, Saksee Isanpayu, Saksurat, sar7, sasu, Saw series, seanwat, shevvytee, siluate, sirigul, Sirius Galaxy, Sitachack, sithiphan, sitmatrix, SITTHICHATTHANAKORN, snk_wan, sodsai013, softkid9, soi1, soonyata, sorboonsongsil, srithongkom, starcom131045, stone67_th, stream_sunshine, sucha49, suekong, SUGARSPAIN, sultan, Sunshineman, suntorn_ta, suratept, suria, sutongperd, suwirat, S_P_K, T@o@T, tanaxxir, Taro_A, Templeboy99, Tequila, thaiisuzu, thaijasminerices, thanadet, Thanksorrow, theerasak, TheKiD, therd2499, TheWanderer, thitarat, thitiwatyu, tia01xx, TiMaGiFT, tjs, tle_nakhon, TNWD, tochtee55, tomk222, torrenza, tsukino2012, TunB, tung696969, twentynine, UFO393, UL52, uma99, UncleGee, upun2, vannipa, VeggieGuy, ViewRover, Violent Daughter, Vipawadee, virgin008, VisionMind, warnipon, waterydis, WebSnow, wee2010, weeravit, wi9, Wimuttidham, wishmaker, withyper, witoon009, wittawatt, wongvbass, Wooky, worawan165500166, yaimarkka, yothin4213, yui_61, yungmantah053, yutpichai, zagio, zavarus, zomkiku, กตเวที, กมลช, กมลภู, กฤช 49820, กลางทาง, กันตสีโล, กุศลนำพา, ข้าม, คณโฑ, คน-ไทย, คนชานเมือง, คนสำนึกผิด, ครุฑพ่าห์, ครูเก่า, คุณปิง, ฅนคอน2517, จันทรโสภา, จิตตรา, จิตบุญ๑๐๗, จิ๋วหลิ่ว, จื่อหลิง, ชลธร, ชีวอน, ณ ภพ, ณิช, ดอกกะหล่ำ, ดำฤษณา, ตะวันอัสดง, ตับ, ติณณภพ, ต้อง^, ถ้ำผาแด่น, ทางกลาง, ทางนฤพาน, ทิกเกอร์_ทิกเกอร์, ที่ว่าง, ทุ่งวัวแดง, ธมมสุนทโร, ธรรมมนุษย์, ธรรมวิวัฒน์, ธูปหอม, นกุล, นภัสดล, นักบุญภาคอีสาน, นาย หวังดี, นายรอด, น้ำเชื่อม, บอย2509, บัวกลางชล, บัวพ้นตม, บัวเกี๋ยง, บีน99, บุญยง โคกกระทา, บ่าวกึ่ม, ปรกโพธิ์, ปากคลอง, ปาปิปผลิ, ปึ๋ง, ผิดหวัง, ผู้แบก, ผู้ใหญ่ดำ, ผู้ไกล, พัชรกันย์, พิมพ์ผญา, พิศัน, พิสูจต์, พุธทสิณ, ภรศุภางค์, ภิษณัชย์, ภูตจิ๋ว, มนุษยธรรม, มะขวิด, มุมุมิมิ, มโนมนต์, ระฆังธรรม, รักการเกษ, รักโพธิญาณ, รัตนจิตร, ราชะ, ลพ, ลูล่า, วรรณนรี05, วารุนี, ศรีดงเย็น, ศิริลักษ์, สิริวรรณ, สีลสิกขา, สุทธาวาส, สุทธินันท์, สุทธิมา, สุโขสุขี, หญิงท้วม, หนุ่ม36, หมูใจดี, หยุย2, หวังปู้เลี่ยว, หัตถะ, หัวมัน, ห่านป่า, อจินไตย, อฐิษฐาน, อนุรุทธ, อัฐสีลา, อาทมาฏ, อิ๊ด, อโนรธา, เกียรติ_K, เค้กส้ม, เจดีย์ทอง, เจป์, เจอราด, เดโชว์, เต่าโบราณ 3, เทวธํมโม, เนตรธรรม, เปาชุนไหล, เพชร2545, เพียงพอnee, เมญา, เวทมนต์, เฮ่งเจีย, แก้วบูรพา, แน้ว, โคนบัว, โพธิทาส, โยมมล, โลกนี้คือละคร, ไข่ต้ม14, ไชยยศ, ไปสว่าง, ไม่ใช่ใคร, ไห่เฉากุหลาบไฟ, ๑๐
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://board.palungjit.org/f8/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%86-520490.html
ถูกเขียนโดย For Type วันที่
พลังจิต เว็บพระพุทธศาสนา ( ย้ายมาที่ PALUNGJIT.ORG ) ธรรมะ พระไตรปิฎก ลึกลับ อภิญญา วิทยาศาสตร์ทางจิ This thread Refback 19-12-2013 04:13 PM
PaLungJit Buddhism site This thread Refback 19-12-2013 03:58 AM
พลังจิต เว็บพระพุทธศาสนา ( ย้ายมาที่ PALUNGJIT.ORG ) ธรรมะ พระไตรปิฎก ลึกลับ อภิญญา วิทยาศาสตร์ทางจิ This thread Refback 18-12-2013 05:33 PM


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +6 และเวลาในขณะนี้คือ 03:20 AM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | | Google | แปลภาษา |
ติดต่อลงโฆษณาที่เว็บพลังจิต

vBulletin Copyright ©2000-2009 Jelsoft Enterprises Ltd. Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016
Page generated in 0.22479 seconds with 12 queries