กลับไป   PaLungJit.org > พุทธศาสนา > กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ
Connect with Facebook

Like Tree28Likes
  • 13 Post By Moderator6
  • 7 Post By buakwun
  • 1 Post By ผู้ไกล
  • 3 Post By Moderator6
กระทู้ถูกปิด
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม ให้คะแนนกระทู้ เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 18-12-2013, 05:31 PM   #1
ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด
 
Moderator6's Avatar
 
วันที่สมัคร: Aug 2012
ข้อความ: 1,354
Groans: 23
Groaned at 18 Times in 18 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 1,749
ได้รับอนุโมทนา 3,754 ครั้ง ใน 483 โพส
พลังการให้คะแนน: 77184
Moderator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond repute

ควรทำอย่างไรเมื่อมาเกิดบ่อยๆพระผู้มีพระภาคเสด็จไปบิณฑบาตที่ที่อยู่อุทัยพราหมณ์ติดกัน ๓ ครั้ง อุทัยพราหมณ์ก็ใส่บาตรทั้ง ๓ ครั้ง ในครั้งที่ ๓ ได้กล่าวขึ้นว่า พระสมณโคดมนี้ติดในรส (อาหาร) จึงเสด็จมาบ่อย ๆ?

พุทธดำรัสตอบ “ กสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆ ฝนย่อมตกบ่อยๆ ชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆ แว่นแคว้นย่อมบริบูรณ์ด้วยธัญญชาติบ่อย ๆ ยาจกย่อมขอบ่อยๆ ทานบดีก็ให้บ่อยๆ ทานบดีให้บ่อย แล้วก็เข้าถึงสวรรค์บ่อย ๆ ผู้ต้องการน้ำนม ย่อมรีดนมบ่อยๆ ลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อย ๆ บุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆ คนเขลาย่อมเข้าถึงครรภ์บ่อย ๆ สัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆ บุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้า บ่อย ๆส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆ ก็เพื่อได้มรรค แล้วไม่เกิดอีก ดังนี้”

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว อุทัยพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระโคดม ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่พระโคดม ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง ส่องประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่าคนมีจักษุจักมองเห็นรูปได้ ข้าแต่ท่านพระโคดม ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ของพระองค์ทรงจำข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.

http://www.palapanyo.org/files/tpd/f...src/250265.txt
127

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moderator6 : 19-12-2013 เมื่อ 05:14 PM
ฯ ๗๑  
สมาชิก 58 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ Moderator6 ในข้อความที่เขียนด้านบน
sponsor links
เก่า 18-12-2013, 07:13 PM   #2
ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต
 
buakwun's Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2012
ข้อความ: 2,821
Groans: 7
Groaned at 55 Times in 28 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 17,699
ได้รับอนุโมทนา 19,647 ครั้ง ใน 3,229 โพส
พลังการให้คะแนน: 262798
buakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond reputebuakwun has a reputation beyond repute

คนเขลาย่อมเข้าถึงครรภ์บ่อย ๆ หมายความว่า คนโง่ไม่มีปัญญา ไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ไม่ได้เห็นอริยสัจ ๔ ภพชาติก็ไม่มีทางที่จะสิ้นสุดยุติลงได้ วัฏสงสารก็เพิ่มความยาวออกไปอีกเรื่อย ๆ

บุคคลผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อย ๆ ก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีก หมายความว่า คนที่มีปัญญานั้นเป็นผู้ไม่ประมาท พิจารณาเห็นความเกิด แก่ เจ็บ ตายว่าเป็นภัยที่น่ากลัว เป็นกองทุกข์อันยิ่งใหญ่ จึงได้พยายามสร้างบุญสร้างกุศล สร้างบารมีไม่ย่อท้อ เช่น ให้ทาน รักษาศีล ไหว้พระ ทำวัตร สวดมนต์ ฟังธรรม เจริญสมถะวิปัสสนาบ่อย ๆ เพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานบ่อย ๆ โดยถือว่าถ้าไม่ได้บรรลุในปฐมวัย ก็จะได้บรรลุในมัชฌิมวัย ถ้าไม่ได้บรรลุในมัชฌิมวัย ก็จะได้บรรลุในปัจฉิมวัย ถ้าไม่ได้บรรลุในปัจฉิมวัย ก็จะได้บรรลุในเวลาใกล้จะตาย ถ้าไม่ได้บรรลุในเวลาใกล้จะตาย ตายแล้วก็จะได้ไปบังเกิดในสวรรค์ แล้วปฏิบัติบนสวรรค์ ถ้ายังไม่ได้บรรลุบนสวรรค์ เมื่อกลับลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ ได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้า หรือสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง จะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นแน่แท้
ฯ ๗๑  
สมาชิก 29 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ buakwun ในข้อความที่เขียนด้านบน
เก่า 19-12-2013, 08:41 AM   #3
สมาชิก
 
ผู้ไกล's Avatar
 
วันที่สมัคร: Mar 2011
สถานที่: พุทธภูมิ
ข้อความ: 509
Groans: 1
Groaned at 1 Time in 1 Post
ได้ให้อนุโมทนา: 1,237
ได้รับอนุโมทนา 4,497 ครั้ง ใน 579 โพส
พลังการให้คะแนน: 345
ผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond reputeผู้ไกล has a reputation beyond repute

จะฉบับเต็มหรือไม่เต็ม แต่พระธรรมของพะองค์แม้ตรัสแบบผิวเผินเข้าใจง่าย
แต่ความจริงแล้วลึกซึ้งมาก อริยสัจสี่อยู่ในนั้นที่พระองค์ตรัสบอกพราหมณ์หมดเลย
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้พราหมณ์ละตัวโลภะตัดสุดท้ายด้วย
พระนิพพาน พระธรรมของให้พระองค์ประเสริฐและเลิศที่สุดหาใครเปรียบได้
อย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง
mahamettayai likes this.
ฯ ๗๑  
เก่า 19-12-2013, 12:03 PM   #4
ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด
 
Moderator6's Avatar
 
วันที่สมัคร: Aug 2012
ข้อความ: 1,354
Groans: 23
Groaned at 18 Times in 18 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 1,749
ได้รับอนุโมทนา 3,754 ครั้ง ใน 483 โพส
พลังการให้คะแนน: 77184
Moderator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond reputeModerator6 has a reputation beyond repute

เรียนท่านสมาชิก ด้านบนเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า กระทู้นี้ตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นการอันไม่สมควรจะพูดเรื่องจีบ mod ในกระทู้นี้ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวข้อธรรม นานๆ Moderator6 จะตั้งกระทู้ธรรมะซักครั้ง ไม่คิดเลยจะกลายเป็นแบบนี้ ผมจึงลบข้อความเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปหมดแล้ว ถ้าไม่เกรงใจผมก็รบกวนเกรงใจธรรมะของพระพุทธเจ้าที่อยู่ด้านบนสุด ขอบคุณครับ
GhostHead, sirigul and pongio like this.

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moderator6 : 19-12-2013 เมื่อ 08:30 PM
ฯ ๗๑  
กระทู้ถูกปิด

Bookmarks(View-All เฉพาะที่เป็นสมาชิกที่ได้อ่านกระทู้นี้ ตั้งแต่ 24-03-2016, 02:33 AM (Set) (Clear)
There are no names to display.
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://board.palungjit.org/f8/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%86-520490.html
ถูกเขียนโดย For Type วันที่
พลังจิต เว็บพระพุทธศาสนา ( ย้ายมาที่ PALUNGJIT.ORG ) ธรรมะ พระไตรปิฎก ลึกลับ อภิญญา วิทยาศาสตร์ทางจิ This thread Refback 19-12-2013 04:13 PM
PaLungJit Buddhism site This thread Refback 19-12-2013 03:58 AM
พลังจิต เว็บพระพุทธศาสนา ( ย้ายมาที่ PALUNGJIT.ORG ) ธรรมะ พระไตรปิฎก ลึกลับ อภิญญา วิทยาศาสตร์ทางจิ This thread Refback 18-12-2013 05:33 PM


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +6 และเวลาในขณะนี้คือ 10:11 PM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | | Google | แปลภาษา |
ติดต่อลงโฆษณาที่เว็บพลังจิต

vBulletin Copyright ©2000-2009 Jelsoft Enterprises Ltd. Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016
Page generated in 0.16466 seconds with 12 queries