เหตุต้น - ผลกรรม - PaLungJit.org

กลับไป   PaLungJit.org > พุทธศาสนา > กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ
Connect with Facebook


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม ให้คะแนนกระทู้ เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 08-03-2007, 01:43 PM

เหตุต้น - ผลกรรม


ปุจฉา วิสัชนาธรรม ว่าด้วย เหตุต้น ผลกรรม

ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงกี่ครั้งไม่อาจนับได้ จากการเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วดับไป ว่างเปล่า จากว่างเปล่า มีรูปลักษณ์ ตั้งอยู่แล้วดับไป ว่างเปล่า จากว่างเปล่า มีรูปลักษณ์ ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป มีการวนเวียนเปลี่ยนสภาพอยู่เช่นนี้ สรรพสิ่ง เปลี่ยนไปโดยไม่สิ้นสุด

แม้ว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ เราสามารถมองเห็นได้ สัมผัสสิ่งต่างๆ ได้โลกอันวิเศษแยบยล กำลังเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปเรื่อยๆ เหมือนกับเตือนให้เรารู้จัก รักและรับผิดชอบโลกใบนี้ ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่

ปัจจุบันวิทยาสตร์ ก้าวหน้ามากทำให้มนุษย์อย่างเรานี้ สามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างๆ ได้กว้างขึ้น ทั้งสิ่งใกล้ตัวและไกลตัว จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์ นักชีววิทยา ต่างให้การยอมรับต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของกฎแห่งกรรม หรือ กฎของการกระทำ สรรพสิ่งต่างๆ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ล้วนถูกกำหนดด้วยกฎของการกระทำทั้งสิ้น นั่นคือ เหตุปัจจัยในการแปรเปลี่ยน เรียกว่า กฎแห่งกรรม

นั้นก็คือ ก่อน 2,000 กว่าปี ที่โลกยังไม่เจริญไม่มีวิทยาศาสตร์พระพุทธองค์ ทรงตรัสแก่สาวกทั้งหลายว่า สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ล้วนแต่เป็นไปตามกำหนด ไม่อาจพ้นจากกฎของกรรม จะมีระยะยาวนานแค่ไหนก็แล้วแต่การเกิด ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป นั่นเป็นสัจจธรรม ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ในสมัยพุทธกาล :
ครั้งนั้น สงฆ์สาวกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปชุมนุมพร้อมกัน ณ เขาคิชฌกูฏพระอานนท์ได้พนมมือยืนขึ้น เดินทักษิณาเวียนขวาสามรอบแล้วทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ในปัจฉิมกาลอันใกล้นี้เหตุใดสัตว์โลกทั้งหลายจึงมากด้วยอกุศล ไม่เคารพพระรัตนตรัย ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ ไม่รู้หน้าที่อันพึงมีต่อบุคคลใดๆ วุ้นวายด้วยกามตัณหา ชั่วช้าสามานย์ ยากจนเหลือแสน อินทรีย์ทั้งหกพิกลพิการ ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ฐานะแตกต่างเหลื่อมล้ำที่เป็นเช่นนี้จะด้วยผลกรรมอันใดหรือ ขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรม
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่อานนท์และสาวกทั้งนั้นว่า :
เจริญพร ขอท่านทั้งหลายจงได้สดับพระธรรมซึ่งตถาคตจะได้แสดงไว้ ณ บัดนี้
อันหญิงชายทุกเพศวัย ที่เกิดมาทุกข์ยากลำบากหรือมั่งมีศรีสุขนั้น ล้วนเป็นผลกรรมจากชาติปางก่อน เหตุแห่งผลบุญนั้นคือกตัญญูต่อบิดา มารดา เคารพพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้น ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ปล่อยชีวิตสัตว์บริจาคทาน หมั่นเจริญภาวนา สร้างกุศลเพื่อเป็นเนื้อนาบุญแก่ตนในชาติต่อไป

เหตุต้น ผลกรรม
1. เหตุใด : ชาตินี้มียศฐาบรรณาศักดิ์
ผลจาก : ถวายเงินปิดทองจำลองพระ
2. เหตุใด : ได้ขี่ม้าพาหนะนั่งคามหาม
ผลจาก : ชาติก่อนซ่อมสร้างสะพานทางสัญจร
3. เหตุใด : มีบ้านเรือนใหญ่โตโอฬาร
ผลจาก : ถวายข้าวสารเข้าวัดชาติก่อนนั้น
4. เหตุใด : มีเสื้อผ้าอาหารบริบูรณ์
ผลจาก : ชาติก่อนเกื้อหนุนข้าวน้ำแก่คนจน
5. เหตุใด : เกิดมางามสง่าหน้าตาดี
ผลจาก : ชาติก่อนถวายดอกไม้สดบูชาพระ
6. เหตุใด : เกิดมาปราดเปรี่องเรืองปัญญา
ผลจาก : ชาติก่อนหมั่นสวดมนต์ภาวนา
7. เหตุใด : เกิดเป็นหญิงมีปัญญางามพร้อมเลิศ
ผลจาก : ชาติก่อนนั้นร่วมผูกบุญสัมพันธ์สร้างกรรมดี
8. เหตุใด : สามีภรรยาครองกันอยู่
ผลจาก : ชาติก่อนถวายธงคู่ประดับพระ
9. เหตุใด : มีพ่อมีแม่อยู่พร้อมหน้า
ผลจาก : ชาติก่อนไม่ดูแคลนคนไร้ญาติ
10. เหตุใด : ขาดพ่อแม่เป็นกำพร้า
ผลจาก : ชาติก่อนชอบพรากชีวิต ยิงนกกา
11. เหตุใด : ลูกหลานมากมายได้ใกล้ชิด
ผลจาก : ชาติก่อนช่วยชีวิต ปล่อยนกกา
12. เหตุใด : ชาตินี้มีอายุยั้งยืนนาน
ผลจาก : ชาติก่อนชอบทำทานซื้อสัตว์ปล่อย
13. เหตุใด : ชาตินี้อายุสั้น
ผลจาก : ชาติก่อนชอบคร่าชีวีเขาทั้งหลาย
14. เหตุใด : ชาตินี้ไร้ภรรยา
ผลจาก : ชาติก่อนชอบล่วงเกินลูกเมียเขา
15. เหตุใด : ชาตินี้ได้นัยน์ตาสว่างใส
ผลจาก : ชาติก่อนจุดโคมไฟถวายน้ำมัน
16. เหตุใด : ชาตินี้นัยน์ตาบอดมืดมิด
ผลจาก : ชาติก่อนชอบดูหนังสือ โป๊ เปลือย หยาบสิ่งลามก
17. เหตุใด : ชาตินี้หลังจึงโก่งโค้งคดงอ
ผลจาก : ชาติก่อนยิ้มเยาะนักพรตคนไหว้พระ
18. เหตุใด : ชาตินี้เกิดมาต้องพิการ
ผลจาก : ชาติก่อนชอบปล้นรังแกผู้คนระหว่างทาง
19. เหตุใด : ชาตินี้ต้องเกิดเป็นวัวควายใช้แรงงาน
ผลจาก : ชาติก่อนคดโกงหนี้ไม่จ่ายคืน
20. เหตุใด : ชาตินี้ต้องเกิดเป็นหมู หมา ชดใช้กรรม
ผลจาก : ชาติก่อนไม่จริงใจ ชอบหลอกลวง
21. เหตุใด : ชาตินี้แข็งแรงไร้โรคภัย
ผลจาก : ชาติก่อนช่วยคนเจ็บไข้ ให้หยูกยา
22. เหตุใด : ชาตินี้ต้องจำคุกติดตาราง
ผลจาก : ชาติก่อนทำผิดคิดชั่วรังแกคน
23. เหตุใด : ชาตินี้ต้องอดตายน่าสงสาร
ผลจาก : ชาติก่อนด่าขอทาน ผู้ยากไร้ ไร้เมตตา
24. เหตุใด : ชาตินี้รูปชั่วตัวต่ำเตี้ย
ผลจาก : ชาติก่อนชอบดูถูกคน และไม่อ่อนน้อมตน
25. เหตุใด : ชาตินี้เกิดมาเป็นอันต้องหูหนวก
ผลจาก : ชาติก่อนไม่เปิดใจฟังธรรมพระท่านสอน
26. เหตุใด : ชาตินี้เกิดมาเต็มด้วยแผลเรื้อรัง
ผลจาก : ชาติก่อนไร้เมตตาทารุณสัตว์
27. เหตุใด : ชาตินี้เป็นชายโสดโดดเดี่ยวเปลี่ยวเอกา
ผลจาก : ชาติก่อนหนาไม่ดูแลลูกและภรรยา
28. เหตุใด : ชาตินี้ถูกฟ้าผ่าตาย
ผลจาก : ชาติก่อนคดโกงตราชั่งขาดคุณธรรม
หากผู้ใดพิมพ์แจกหนังสือธรรมะ : ได้เกิดเป็นผู้มั่งมีศรีสุข
หากผู้ใดบรรยายธรรมพูดสิ่งดี : จะเฉลียวฉลาดปัญญาดี วาจาดี
หากผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นในพระธรรมคัมภีร์ : จะอยู่ร่วมแดนสุขาวดีเอ๋ย


สูงศักดิ์ร่ำรวยด้วยกำหนด ซึ่งทั้งหมดต่างสร้างมาแต่หนหลัง
ผู้ใดรู้รักษาไว้เป็นกำลัง จะมั่นคั่งงานวิลาทุกชาติไป
สาธุชนหญิงชายให้ฟังว่า คำอรรถาเหตุกรรมสามชาติไว้
ชาติอดีตชาติหน้านี้ล้วยเรืองใหญ่ อย่าไยไพพุทธพจน์สัจจธรรม
**************************

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wudi : 08-03-2007 เมื่อ 01:51 PM
wudi's Avatar
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Feb 2007
ข้อความ: 212
ได้ให้อนุโมทนา: 12
ได้รับอนุโมทนา 1,796 ครั้ง ใน 201 โพส
พลังการให้คะแนน: 292
wudi has a reputation beyond reputewudi has a reputation beyond reputewudi has a reputation beyond reputewudi has a reputation beyond reputewudi has a reputation beyond reputewudi has a reputation beyond reputewudi has a reputation beyond reputewudi has a reputation beyond reputewudi has a reputation beyond reputewudi has a reputation beyond reputewudi has a reputation beyond repute
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
sponsor links
ตอบ

sponsor links(View-All เฉพาะที่เป็นสมาชิกที่ได้อ่านกระทู้นี้ ตั้งแต่ 17-01-2017, 11:44 PM (Set) (Clear)
There are no names to display.
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are งดใช้
Pingbacks are งดใช้
Refbacks are งดใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +6 และเวลาในขณะนี้คือ 02:11 PM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | | Google | แปลภาษา |
ติดต่อลงโฆษณาที่เว็บพลังจิต

vBulletin Copyright ©2000-2009 Jelsoft Enterprises Ltd. Search Engine Friendly URLs by vBSEO
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016
Page generated in 0.24849 seconds with 13 queries