ไปแดนสุขาวดีกันดีกว่า - PaLungJit.org

กลับไป   PaLungJit.org > พุทธศาสนา > กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ
Connect with Facebook


Like Tree13Likes
 • 1 Post By อิ๊ด
 • 2 Post By อิ๊ด
 • 1 Post By tsukino2012
 • 1 Post By DuchessFidgette
 • 1 Post By tsukino2012
 • 1 Post By samnido
 • 1 Post By Sir-Pai
 • 1 Post By naitiw
 • 1 Post By naitiw
 • 1 Post By หน่อนรคุณ
 • 2 Post By tsukino2012
ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม ให้คะแนนกระทู้ เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 19-11-2013, 06:05 AM

ไปแดนสุขาวดีกันดีกว่า


ทางเลือกอีกทางหนึ่งของชาวพุทธครับ
Sir-Pai likes this.
อิ๊ด's Avatar
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Dec 2005
ข้อความ: 309
ได้ให้อนุโมทนา: 1,061
ได้รับอนุโมทนา 557 ครั้ง ใน 258 โพส
พลังการให้คะแนน: 198
อิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to all
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
sponsor links
  #2  
เก่า 19-11-2013, 06:15 AM
อิ๊ด's Avatar
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Dec 2005
ข้อความ: 309
ได้ให้อนุโมทนา: 1,061
ได้รับอนุโมทนา 557 ครั้ง ใน 258 โพส
พลังการให้คะแนน: 198
อิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to all

Beautiful Chinese Music
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #3  
เก่า 19-11-2013, 06:25 AM
อิ๊ด's Avatar
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Dec 2005
ข้อความ: 309
ได้ให้อนุโมทนา: 1,061
ได้รับอนุโมทนา 557 ครั้ง ใน 258 โพส
พลังการให้คะแนน: 198
อิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to all

สุขาวดี (จาก wikipedia)

ตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน สุขาวดี (สันสกฤต: सुखावती สุขาวตี) คือพุทธเกษตรของพระอมิตาภพุทธะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของโลก สุขาวดีไม่ใช่นิพพาน แต่เป็นภูมิที่สาวกของพระอมิตาภะใช้ปฏิบัติธรรมต่อหลังจากสิ้นชีวิตบนโลกเพื่อบรรลุนิพพานต่อไป

ความเชื่อ

แดนสุขาวดี รูปลักษณ์ประติมากรรม
ในอมิตาภสูตรซึ่งเป็นพระสูตรมหายาน (ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาบาลี) ได้พรรณนาลักษณะของสุขาวดีพุทธเกษตรไว้ว่า เป็นดินแดนที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจบารมีของพระอมิตาภพุทธะ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตย้อนไปก่อนหน้าพระโคตมพุทธเจ้าไป 10 กัป ที่ได้ชื่อว่าสุขาวดีก็เพราะผู้อยู่ในดินแดนนี้ย่อมไม่มีความทุกข์เลย แต่เสวยสุขอยู่เสมอ สุขาวดีเป็นดินแดนที่สวยงามและสุขสบาย กล่าวคือ มีล้อมรอบด้วยภูเขาแก้ว กำแพงแก้ว มีสระโบกขรณีที่ประดับด้วยแก้วมณี มีดนตรีทิพย์บรรเลงอยู่เสมอ มีนกร้องออกมาเป็นเสียงธรรมเทศนา บรรยากาศต่าง ๆ นี้ทำให้ผู้อาศัยเกิดพุทธาสุสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ และตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุนิพพานในดินแดนแห่งนี้

ส่วนอมิตายุรัธยานสูตรระบุว่าผู้ไปเกิดในแดนสุขาวดีแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือผู้ศรัทธาในมหายาน สาวกยาน และพวกมิจฉาทิฏฐิ แต่ละชั้นยังแบ่งออกเป็น 3 ระดับ จึงรวมทั้งสิ้นมี 9 ระดับ ผู้เกิดในระดับสูงจะใช้เวลาบำเพ็ญบารมีต่ออีกไม่นานก็จะได้บรลุธรรม ส่วนระดับต่ำลงไปก็จะใช้เวลนานขึ้นตามลำดับ โดยชั้นต่ำสุดจะใช้เวลา 12 กัปจึงจะบรรลุธรรม
Numsai and Sir-Pai like this.
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #4  
เก่า 19-11-2013, 06:45 AM
อิ๊ด's Avatar
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Dec 2005
ข้อความ: 309
ได้ให้อนุโมทนา: 1,061
ได้รับอนุโมทนา 557 ครั้ง ใน 258 โพส
พลังการให้คะแนน: 198
อิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to all

หลักธรรม

นิกายนี้ถือว่าการพ้นทุกข์ของสรรพสัตว์ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วย นิกายนี้จึงเน้นการไปเกิด ณ แดนสุขาวดีของพระอมิตาภะ ซึ่งเชื่อว่าเมื่อไปเกิดแล้วจะไม่ตกต่ำมาสู่อบายภูมิอีก โดยผู้จะไปเกิดต้องมีคุณธรรมสามประการคือ กตัญญูกตเวที ยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง จิตมั่นคงต่อโพธิญาณ นอกเหนือจากนี้ต้องสวดมนต์ระลึกถึงพระอมิตาภะตั้งปณิธานไปเกิดในสุขาวดีจึงจะได้ไปเกิดสมปรารถนา

ชั้นของสุขาวดี

ดินแดนสุขาวดีหรือพุทธเกษตรของพระอมิตาภะตามที่กล่าวไว้ในอมิตายุรัธยานสูตรมี 9 ชั้นคือ

สำหรับผู้มีเมตตากรุณา มีศีลสมบูรณ์ มีจิตเลื่อมใสไม่คลอนแคลน
สำหรับผู้มีความรู้แตกฉานในธรรม เลื่อมใสนิกายมหายาน เชื่อในกฎแห่งกรรม เมื่อตายจะไปอยู่ในดอกบัวไม่ทันข้ามวัน ดอกบัวจะบาน ได้ฟังธรรมภายใน 7 วัน
สำหรับผู้เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรม เลื่อมใสนิกายมหายาน เมื่อตายจะไปอยู่ในดอกบัว 7 วันจึงจะบาน ได้ฟังธรรมภายใน 37 วัน
สำหรับผู้รักษาศีลอุโบสถสมบูรณ์ ดอกบัวที่ผู้นั้นไปเกิดจะค่อยๆ บาน เมื่อได้ฟังธรรมก็จะได้เป็นพระอรหันต์
สำหรับผู้ถือศีลอุโบสถเพียงวันหนึ่ง คืนหนึ่ง หรือสมาทานศีลภิกษุหรือศีลสามเณรไม่บกพร่อง เมื่อตายจะไปเกิดในดอกบัวอยู่ 7 วัน ดอกบัวจึงจะบาน เมื่อฟังธรรมจะได้เป็นพระโสดาบัน อีกครึ่งกัลป์จะได้เป็นพระอรหันต์
สำหรับผู้เลี้ยงดูบิดามารดา มีมนุษยธรรม เมื่อใกล้ตายได้ฟังเรื่องของสุขาวดีและมีจิตเลื่อมใส เมื่อตายจะไปเกิดในสุขาวดี และฟังธรรมเรื่องไปหนึ่งกัลป์จึงจะได้เป็นพระอรหันต์
สำหรับผู้ทำอกุศลกรรม แต่ได้ฟังเสียงสวดพระธรรม หรือมีผู้สอนให้ระลึกถึงพระอมิตาภะ เมื่อตายจะไปเกิดในดอกบัวนาน 77 วัน จึงจะบาน หลังจากนั้นต้องฟังธรรมนานถึง 10 กัลป์ จึงจะได้เป็นพระอรหันต์
สำหรับผู้ทุศีล มีทุคติเป็นที่หมาย แต่เมื่อใกล้ตายมีผู้สอนให้ระลึกถึงพระอมิตาภะ เมื่อตายจะไปเกิดในดอกบัวนาน 6 กัลป์ จึงจะบาน เมื่อฟังธรรมจึงเริ่มตั้งจิตปรารถนาพุทธภูมิ
สำหรับผู้ทำอกุศลกรรมไว้มาก มีอบายภูมิเป็นที่หมาย แต่มีผู้สอนให้ระลึกถึงพระอมิตาภะ แล้วทำตามอยู่ชั่ว 10 ขณะจิต เมื่อตายจะไปเกิดในดอกบัวนานถึง 12 กัลป์จึงจะบาน เมื่อได้ฟังธรรมจึงตั้งจิตถึงพุทธภูมิ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #5  
เก่า 19-11-2013, 08:47 AM
tsukino2012's Avatar
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: May 2012
ข้อความ: 1,264
ได้ให้อนุโมทนา: 453
ได้รับอนุโมทนา 3,063 ครั้ง ใน 1,089 โพส
พลังการให้คะแนน: 623
tsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond repute

แนวความเชื่อของผม
แดนสุขาวดีก็คือโลกสวรรค์แห่งหนึ่งนั่นเอง
เป็นดินแดนที่ดีครับ แต่การจะไปให้ได้นั้น ไม่ง่ายเลย
ระบบกฏฟิสิกของโลกนั้น ทำให้นึกถึงสุทธาวาสพรหมณ์
ที่ได้ชื่อว่าไปเกิดแล้ว ไม่ได้ลงมาอีก รอฝึกอบรมจิตเพื่อนิพพาน ณ ที่นั่นเลย
สุทธาวาสพรหมณ์ไปได้ยากอย่างไร
คิดว่าแดนสุขาวดีอมิตาภะก็คงไปได้ยากไม่ต่างกัน

แต่ถ้ามองในวิธีการไป ที่ได้กล่าวไว้ในมหายานนิกาย
ผู้ทุศีลต้องถูกขังในดอกบัวนานมากๆ
อย่างนั้น ทนเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ น่าจะบรรลุได้ไวกว่า
อิ๊ด likes this.
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #6  
เก่า 20-11-2013, 03:52 PM
สมาชิก ถูกแบน
 
วันที่สมัคร: Oct 2012
สถานที่: Delft
ข้อความ: 2,771
ได้ให้อนุโมทนา: 7,508
ได้รับอนุโมทนา 9,490 ครั้ง ใน 2,686 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
DuchessFidgette has a reputation beyond reputeDuchessFidgette has a reputation beyond reputeDuchessFidgette has a reputation beyond reputeDuchessFidgette has a reputation beyond reputeDuchessFidgette has a reputation beyond reputeDuchessFidgette has a reputation beyond reputeDuchessFidgette has a reputation beyond reputeDuchessFidgette has a reputation beyond reputeDuchessFidgette has a reputation beyond reputeDuchessFidgette has a reputation beyond reputeDuchessFidgette has a reputation beyond repute

พระโพธิสัตว์เป็นสิ่่งที่ได้รับอิทธิพลศาสนาทางตะวันตกที่นับถือ God มาเต็มๆเลยคะ แค่ชื่อ อมิตะภาพพุทธเจ้า แปลว่า พระพุทธเจ้าที่มีแสงรังสีเปล่งประกายเป็นมีเมตตาหาประมาณมิได้ และมาเพื่อช่วยให้รอด อมิตะภาพ มาจากภาษาคำว่า อมิตา เป็นภาษาเปอร์เซีย แปลว่า เทพเจ้าที่มีแสงสว่างเรืองรอง หรือ เทพ อหุรา มาสด้า ที่พวกเปอร์เซีย บูชาเทพแห่งแสงสว่างหรือ เปลวไฟ.....เทพ อมิตา เป็นต้นกำเนิดของศาสนาทุกศาสนาทางตะวันตกที่มีแนวความเชื่อเรื่อง God หรือ พระผู้ช่วยให้รอด
อิ๊ด likes this.
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #7  
เก่า 20-11-2013, 04:25 PM
tsukino2012's Avatar
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: May 2012
ข้อความ: 1,264
ได้ให้อนุโมทนา: 453
ได้รับอนุโมทนา 3,063 ครั้ง ใน 1,089 โพส
พลังการให้คะแนน: 623
tsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond repute

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ DuchessFidgette อ่านข้อความ
พระโพธิสัตว์เป็นสิ่่งที่ได้รับอิทธิพลศาสนาทางตะวันตกที่นับถือ God มาเต็มๆเลยคะ แค่ชื่อ อมิตะภาพพุทธเจ้า แปลว่า พระพุทธเจ้าที่มีแสงรังสีเปล่งประกายเป็นมีเมตตาหาประมาณมิได้ และมาเพื่อช่วยให้รอด อมิตะภาพ มาจากภาษาคำว่า อมิตา เป็นภาษาเปอร์เซีย แปลว่า เทพเจ้าที่มีแสงสว่างเรืองรอง หรือ เทพ อหุรา มาสด้า ที่พวกเปอร์เซีย บูชาเทพแห่งแสงสว่างหรือ เปลวไฟ.....เทพ อมิตา เป็นต้นกำเนิดของศาสนาทุกศาสนาทางตะวันตกที่มีแนวความเชื่อเรื่อง God หรือ พระผู้ช่วยให้รอด

ไม่ต้องสงสัย
ศาสนาพุทธนั้นดีมากๆ
จนเจ้าลัทธิหรือศาสนาอื่นต้องจับลัทธิหรือศาสนาของตน
เข้ามาผสมผสาน เพื่อให้ลัทธิหรือศาสนาของตนคงอยู่ต่อไปได้

คนในประเทศของเรานั้น นักถือศาสนาพุทธแบบพราหมณ์ๆ
ถึงจะนิมนต์พระมาทำบุญบ้าน แต่แทบทุกบ้านมีศาลภูมิเทวา
ตามโรงแรมก็มีศาลพรหมณ์เทพ
คน กทม นับถือพุทธ เข้าวัดแขก เจิมหน้าผาก ขอพรกันสนุกสนาน
ก็ปนเปกันไป จนเป็นธรรมดา
อิ๊ด likes this.
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #8  
เก่า 20-11-2013, 07:05 PM
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Nov 2007
ข้อความ: 5,678
ได้ให้อนุโมทนา: 2,418
ได้รับอนุโมทนา 6,076 ครั้ง ใน 3,007 โพส
พลังการให้คะแนน: 991
samnido has a reputation beyond reputesamnido has a reputation beyond reputesamnido has a reputation beyond reputesamnido has a reputation beyond reputesamnido has a reputation beyond reputesamnido has a reputation beyond reputesamnido has a reputation beyond reputesamnido has a reputation beyond reputesamnido has a reputation beyond reputesamnido has a reputation beyond reputesamnido has a reputation beyond repute

ก็สวรรค์ชั้นดุสิตนั่นแหละ
อิ๊ด likes this.
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #9  
เก่า 20-11-2013, 10:53 PM
Sir-Pai's Avatar
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Apr 2010
สถานที่: อยู่ทุกที่ครับ
ข้อความ: 1,156
ได้ให้อนุโมทนา: 1,060
ได้รับอนุโมทนา 3,425 ครั้ง ใน 760 โพส
พลังการให้คะแนน: 692
Sir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond repute

ผมเคยอ่านนะพระโมคคลานะเคยหลงไปดินแดนพุทธเกษตรด้วยตอนตามหาบาตรของพระพุทธเจ้าครับ ซึ่งพลัดหลงไป และยังกล่าวเล่าถึงหน้าตาแต่ละองค์มีรูปร่างใหญ่ สูงไม่เหมือนพระโมคลานะเลย แต่ท่านอมิตตะก็บอกทางกลับสู่โลกให้นะครับ
อิ๊ด likes this.
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #10  
เก่า 21-11-2013, 03:47 AM
naitiw's Avatar
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jan 2006
สถานที่: ประเทศไทย
ข้อความ: 1,378
ได้ให้อนุโมทนา: 39
ได้รับอนุโมทนา 2,591 ครั้ง ใน 780 โพส
พลังการให้คะแนน: 401
naitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond repute

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Sir-Pai อ่านข้อความ
ผมเคยอ่านนะพระโมคคลานะเคยหลงไปดินแดนพุทธเกษตรด้วยตอนตามหาบาตรของพระพุทธเจ้าครับ ซึ่งพลัดหลงไป และยังกล่าวเล่าถึงหน้าตาแต่ละองค์มีรูปร่างใหญ่ สูงไม่เหมือนพระโมคลานะเลย แต่ท่านอมิตตะก็บอกทางกลับสู่โลกให้นะครับ
เรื่องนี้ปรากฏเฉพาะทางหินยาน


สุขาวดีสวยนะแต่ไม่ใช่ที่สุด ขอไปอยู่กับหลวงพ่อฟาษีลิงดำที่นิพพานดีกว่า
อิ๊ด likes this.
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #11  
เก่า 21-11-2013, 04:04 AM
อิ๊ด's Avatar
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Dec 2005
ข้อความ: 309
ได้ให้อนุโมทนา: 1,061
ได้รับอนุโมทนา 557 ครั้ง ใน 258 โพส
พลังการให้คะแนน: 198
อิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to all

พระพุทธรูปฝ่ายมหายาน ท่านยิ้ม เอิบอิ่ม ดูแล้วมีความสุขครับ (แก้แล้วนะครับ ตามคห.ล่าง)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย อิ๊ด : 21-11-2013 เมื่อ 04:46 AM
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #12  
เก่า 21-11-2013, 04:19 AM
naitiw's Avatar
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jan 2006
สถานที่: ประเทศไทย
ข้อความ: 1,378
ได้ให้อนุโมทนา: 39
ได้รับอนุโมทนา 2,591 ครั้ง ใน 780 โพส
พลังการให้คะแนน: 401
naitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond reputenaitiw has a reputation beyond reputeขอนอบน้อมกราบนมัสการองค์พระอมิตาภะพระพุทธเจ้า
ลูกขออันเชิญแสงสว่างของพระองค์อันมิอาจประมาณได้
มาสู่กายสู่จิตของลูกด้วยเทอญ เพื่อความก้าวหน้าแห่งชีวิตและการปฏิบัติธรรม


น่าจะใช้คำว่าเอิ่บอิ่มนะ เปี่ยมด้วยเมตตากรุณา
รักทุกสรรพชีวิตเท่ากัน อยากเปลี่ยนโลกให้เป็นสวรรค์บนดิน
อิ๊ด likes this.
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #13  
เก่า 23-11-2013, 08:25 PM
หน่อนรคุณ's Avatar
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Sep 2011
สถานที่: ใต้รอยบาทพระศาสดา!
ข้อความ: 1,501
ได้ให้อนุโมทนา: 1,282
ได้รับอนุโมทนา 4,072 ครั้ง ใน 1,001 โพส
พลังการให้คะแนน: 439
หน่อนรคุณ has a reputation beyond reputeหน่อนรคุณ has a reputation beyond reputeหน่อนรคุณ has a reputation beyond reputeหน่อนรคุณ has a reputation beyond reputeหน่อนรคุณ has a reputation beyond reputeหน่อนรคุณ has a reputation beyond reputeหน่อนรคุณ has a reputation beyond reputeหน่อนรคุณ has a reputation beyond reputeหน่อนรคุณ has a reputation beyond reputeหน่อนรคุณ has a reputation beyond reputeหน่อนรคุณ has a reputation beyond repute

การสั่งสมบุญ นำมาซึ่งความสุข
อิ๊ด likes this.
__________________
ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ดุจแสงจันทร์เพ็ญสว่างไสวควรยินดี
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #14  
เก่า 23-11-2013, 08:28 PM
อิ๊ด's Avatar
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Dec 2005
ข้อความ: 309
ได้ให้อนุโมทนา: 1,061
ได้รับอนุโมทนา 557 ครั้ง ใน 258 โพส
พลังการให้คะแนน: 198
อิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to all

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ หน่อนรคุณ อ่านข้อความ
การสั่งสมบุญ นำมาซึ่งความสุข
ชอบมากเลยครับ ประโยคนี้
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #15  
เก่า 23-11-2013, 08:47 PM
Sir-Pai's Avatar
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Apr 2010
สถานที่: อยู่ทุกที่ครับ
ข้อความ: 1,156
ได้ให้อนุโมทนา: 1,060
ได้รับอนุโมทนา 3,425 ครั้ง ใน 760 โพส
พลังการให้คะแนน: 692
Sir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond reputeSir-Pai has a reputation beyond repute

บารมีผมคงไปไม่ถึงสุขาวดี ขอไปพักร้อนอยู่ดาวดึงส์ก่อนนะครับ แห่ะๆ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #16  
เก่า 23-11-2013, 08:54 PM
อิ๊ด's Avatar
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Dec 2005
ข้อความ: 309
ได้ให้อนุโมทนา: 1,061
ได้รับอนุโมทนา 557 ครั้ง ใน 258 โพส
พลังการให้คะแนน: 198
อิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to all

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Sir-Pai อ่านข้อความ
บารมีผมคงไปไม่ถึงสุขาวดี ขอไปพักร้อนอยู่ดาวดึงส์ก่อนนะครับ แห่ะๆ
อันนี้ชัวร์คุณไผ่ไปได้แน่ๆ ส่วนสุขาวดีคุณไผ่ก็น่าจะไปได้เหมือนกันนะครับ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย อิ๊ด : 23-11-2013 เมื่อ 09:12 PM
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #17  
เก่า 23-11-2013, 09:12 PM
tsukino2012's Avatar
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: May 2012
ข้อความ: 1,264
ได้ให้อนุโมทนา: 453
ได้รับอนุโมทนา 3,063 ครั้ง ใน 1,089 โพส
พลังการให้คะแนน: 623
tsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond reputetsukino2012 has a reputation beyond repute

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Sir-Pai อ่านข้อความ
บารมีผมคงไปไม่ถึงสุขาวดี ขอไปพักร้อนอยู่ดาวดึงส์ก่อนนะครับ แห่ะๆ
ผมขอไปสุขาบนโลกนี้เพื่อปลดทุกข์ก่อนก็แล้วกัน
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #18  
เก่า 23-11-2013, 09:21 PM
อิ๊ด's Avatar
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Dec 2005
ข้อความ: 309
ได้ให้อนุโมทนา: 1,061
ได้รับอนุโมทนา 557 ครั้ง ใน 258 โพส
พลังการให้คะแนน: 198
อิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to allอิ๊ด is a name known to all

จาก wiki ครับ

พุทธเกษตร

พุทธเกษตร (อาณาจักรแห่งพระพุทธเจ้า) หรือ วิสุทธิภูมิ (ดินแดนบริสุทธิ์) ตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน คือดินแดนที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างขึ้นด้วยปณิธานของแต่ละพระองค์ แดนพุทธเกษตรไม่ใช่นิพพาน แต่มีลักษณะคล้ายสวรรค์ เป็นภูมิที่สาวกของพระพุทธเจ้าใช้ปฏิบัติธรรมต่อหลังจากสิ้นชีวิตบนโลกเพื่อบรรลุนิพพานต่อไป

สุขาวดีพุทธเกษตร
ดูบทความหลักที่ สุขาวดี

สุขาวดีเป็นพุทธเกษตรหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อความเชื่อมหายาน ในอมิตาภสูตรซึ่งเป็นพระสูตรมหายาน (ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาบาลี) ได้พรรณนาลักษณะของสุขาวดีพุทธเกษตรไว้ว่า[1] เป็นดินแดนที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจบารมีของพระอมิตาภพุทธะ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตย้อนไปก่อนหน้าพระโคตมพุทธเจ้าไป 10 กัป ที่ได้ชื่อว่าสุขาวดีก็เพราะผู้อยู่ในดินแดนนี้ย่อมไม่มีความทุกข์เลย แต่เสวยสุขอยู่เสมอ สุขาวดีเป็นดินแดนที่สวยงามและสุขสบาย กล่าวคือ มีล้อมรอบด้วยภูเขาแก้ว กำแพงแก้ว มีสระโบกขรณีที่ประดับด้วยแก้วมณี มีดนตรีทิพย์บรรเลงอยู่เสมอ มีนกร้องออกมาเป็นเสียงธรรมเทศนา บรรยากาศต่าง ๆ นี้ทำให้ผู้อาศัยเกิดพุทธาสุสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ และตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุนิพพานในดินแดนแห่งนี้

การบำเพ็ญสู่แดนพุทธเกษตร

การบำเพ็ญบุญปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสมบารมีให้เพียงพอ และการผูกจิตมั่นต่อแดนนี้ (เช่น การภาวนาถึงพระนามของพระอมิตาภพุทธเจ้า) จะสามารถทำให้ไปเกิดในแดนนี้ได้ ซึ่งจะได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า และปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลเข้านิพพานพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดได้ต่อไป เป็นอยู่จะเป็นสุขตลอดไม่มีความยากลำบากเพราะเป็นสุคติภูมิ ถึงแม้ว่าจะบรรลุมรรคผลเข้านิพพานได้"ยาก" อาจกินเวลานานนับเป็นเวลาหลายกัป แต่ก็เป็นสุขตลอดกาลนั้น ไม่เหมือนการเกิดมาเป็นมนุษย์บำเพ็ญปฏิบัติ แม้ว่าอาจบรรลุถึงธรรมถึงนิพพานได้"เร็ว" แต่ก็ทุกข์ยาก และเสี่ยงกับการพลาดพลั้งต้องไปเกิดในทุคติวินิบาตนรก ซึ่งจะยิ่งจะทำให้ล่าช้า และทุกข์มหันต์อย่างยิ่ง
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

sponsor links(View-All เฉพาะที่เป็นสมาชิกที่ได้อ่านกระทู้นี้ ตั้งแต่ 05-01-2015, 01:05 AM (Set) (Clear)
There are no names to display.
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are งดใช้
Pingbacks are งดใช้
Refbacks are งดใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +6 และเวลาในขณะนี้คือ 02:08 PM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | | Google | แปลภาษา |
ติดต่อลงโฆษณาที่เว็บพลังจิต

vBulletin Copyright ©2000-2009 Jelsoft Enterprises Ltd. Search Engine Friendly URLs by vBSEO
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016
Page generated in 0.36738 seconds with 13 queries